تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

۴۸,۱۵۶
۲۲
۴
یکشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸

دیدن مار در خواب چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب مار ( تعبیر خواب دیدن مار در خانه ، تعبیر خواب مار مرده ، تعبیر خواب جنگیدن با مار ، تعبیر خواب خوردن گوشت مار، تعبیر خواب کشتن مار ، تعبیر خواب خریدن مار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

تعبیر خواب مار

محمدبن سیرین گوید :
1- تعبیر خواب مار ، دشمنی پنهان است.
2-تعبیر خواب دیدن مار در خانه اینست که دشمن ، خانگی است. اگر در صحرا ببیند دشمنی بیگانه است .
3- تعبیر خواب جنگیدن با مار ، درگیری و خصومت با دشمن است .
4- تعبیر خوردن گوشت مار در خواب بزرگی و شاهی است .
5- اگر کسی در خواب ببیند که مار را از وسط نصف کرد تعبیرش خوردن مال دشمن است .
6- تعبیر خواب مار مرده تعبیرش اینست که بلا و آفتی از وی رفع شود .


ابراهیم کرمانی گوید :
7- تعبیر خواب فرار کردن مار نشانه ضعف دشمن است . اگر ببیند که تعداد زیادی مار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند .

جابرمغربی گوید :
8- تعبیر خواب دیدن مار در شکم آنست که فرزندش دشمن اوست .


تعبیر خواب مار امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن مار در خواب ده تعبیر دارد .

9- دشمن پنهان .
10- زندگانی .
11- سلامتی
12- پادشاهی .
13-سپه سالاری .
14- دولت .
15- زن .
16- مراد .
17- پسر .
18- سیلاب ( سیل ) .


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- خواب مار دیدن ،تعبیرش خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد .
20- برخی نوشته اند ، مار در خواب ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم
21-تعبیر دیدن مار در خواب می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است .
22- تعبیر خواب کشتن مار بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .


لوک اویتنهاو می گوید :
23- تعبیر خواب مار نشانه وجود موانع به هر شکل و نوعی است
24- خواب دیدن مار چند سر نشانه جذبه است
25- تعبیر خواب تبدیل به مار شدن نشانه عدم احترام است
26- دیدن ماری که خود را کش و قوس میدهد نشانه آنست که شما با تکیه بر شانستان از یک خطر رهایی خواهید یافت.


یوسف نبی علیه السلام می گوید :
27- دیدن خواب مار تعبیرش بلائی است که از طریق دشمن به او میرسد اما از این بلا شاد خواهد شد
28- تعبیر خواب بیرون آمدن مار از شکم نشانه آن است که فرزندش با او دشمنی خواهد کرد


تعبیر از تام جت ویندو

29- تعبیر خواب مار ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .
30- اگر ببیند ماری به دور چوبی چنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابی است .
31- اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند ، تعبیر آن بی وفایی ، افسوس خوردن و تهمت است .


آنلی بیتون می‌گوید :
32- تعبیر خواب مار ، ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
33- اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، تعبیرش آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
34- اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد همینطور نشانه آن است که افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
35- تعبیر خواب خریدن مار نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
36- اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، تعبیرش آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
37- اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما ، تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
38- تعبیر خواب مار در آب ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
39- تعبیر خواب مارهای کوچک، آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
40-تعبیر خواب بازی با مار آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
41- اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار را پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر و تفسیر خواب نیش زدن مار چیست ؟

دیدن مار طویل و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر و تفسیر خواب گرفتن و کشتن مار چیست ؟

تعبیر و تفسیر خواب مار سیاه ( مار سفید ، قرمز و ... ) چیست ؟  این مطلب چقدر مفید بود ؟
  (22 امتیاز , میانگین: 3.6 از 5)  

  ۴ دیدگاه

  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید  کد امنیتی کد جدید
   
  ir
  فرحناز | ۱ ماه پیش
  لطفا معنی خواب من رو هم بگین
  ۰
  ۰
   
   
  ir
  فرحناز | ۱ ماه پیش
  سلام خواب دیدم چندتا مار سفید کوچیک توی خونمون دارن میرن اما من نمی ترسم ازش
  ۰
  ۰
   
   
  ir
  شایان | ۶ ماه پیش
  سلام من خواب دیدم که توی یه جنگلی بودم(فکر کنم جنگل بود) و یه دریاچه هم تقریبا جلوی پام بود.وتعدادی از دوستان یا فامیل ها با من بودن. بعد از داخل یه بوته که نزدیک من بود یه مار بیرون آمد (رنگش دقیق یادم نیست) یکم سیاه بود فکر کنم...وقتی که آمد بیرون من بلند داد زد《 مار مار》 همه ترسیدند بعد مار با سرعت رفت توی یه دریاچه، بعد یکی جفتم بود ولی نمیدونم کی بود بعد خواست از دریاچه رد بشه پاشو گذاشت روی به سنگ که رد بشه بش گفتم وایسا چون یه مار توی آب جلوی سنگ نشسته بود (یه مار دیگه بود).همین ممنونم لطفا تعبیر درستش را بگین
  ۰
  ۰
  پاسخ ها:
   ir
   علی |۲ ماه پیش
   سلام ،من در خواب دیدم یه جای رویایی در قسمت از کوه مانند تاقچه یه جای خیلی بزرگ که هوا بارانی و گاه آفتاب بود و تو انوقت سمت آب زلال موج می زد بعد من و یکی از همسایه های قدیمی که داشتیم به رحمت خدا رفته با اون جای بلندی واستاده بودیم تماشا می کردیم تمام حیوانات وحشی اونجا نشسته بودند در تحت فرمان اون خانم همسایه مان بودند تو خواب اونجا که بودم خیلی لذت بخش و رویایی بود برام ممنون میشم این خوابو تعبییر کنید.
   ۰
   ۰
   
  hits

  آخرین مطالب دلگرم