دلگرم
امروز: شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۸ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کامل ترین تعبیر خواب مار
118
57.2K
زمان مطالعه: 15 دقیقه
تعبیر خواب مار ( تعبیر خواب دیدن مار در خانه ، تعبیر خواب مار مرده ، تعبیر خواب جنگیدن با مار ، تعبیر خواب خوردن گوشت مار، تعبیر خواب کشتن مار ، تعبیر خواب خریدن مار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به…

خواب مار دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب مار ( تعبیر خواب نیش زدن مار ، تعبیر خواب مار سیاه بزرگ ، تعبیر خواب مار افعی ، تعبیر خواب کشتن مار ، تعبیر خواب مار سمی و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم .

separator line

تعبیر خواب مار

1- مار در خواب نماد خیر و شر، باروری ، مرگ، تولد دوباره، دگرگونی و میل جنسی است.
2- دیدن خواب مار همچنین نشانه خلاقیت و دستیابی به سطح بالاتری از دانش و آگاهی است.
3- مارها در خواب همچنین سمبل شخصیتی در زندگی شما هستند. شخصی که به او اعتماد ندارید و او را دشمن خود فرض میکنید. در این صورت مارها به شما حمله می کنند یا به شما آسیب می زنند.
4- اگر خواب دیدید که مار روی شما افتاد تعبیرش این است که به خاطر کارهای بدی که در گذشته انجام داده اید بسیار ناراحت هستید و مدام به این موضوع فکر می کنید.
5- اگر خواب دیدید که مار را لمس میکردید تعبیرش این است که شما دشمن خود را می شناشید و ناخواسته به او نزدیک هستید. سعی کنید توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشید و درباره نزدیکانتان تحقیق کنید.
6- تعبیر صحبت کردن با مار نشانه کسب دانش و مهارت در زندگی و وجود برخی امکانات جدید است.

آنلی بیتون می‌گوید :
7- تعبیر خواب مار ، ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
8- اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، تعبیرش آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
9- تعبیر خواب بازی با مار آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
10- اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار را پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- خواب مار دیدن ،تعبیرش خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد .
12- برخی نوشته اند ، مار در خواب ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم
13- تعبیر دیدن مار در خواب می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب مار نشانه وجود موانع به هر شکل و نوعی است
15- خواب دیدن مار چند سر نشانه جذبه است
16- تعبیر خواب تبدیل به مار شدن نشانه عدم احترام است
17- دیدن خواب ماری که خود را کش و قوس میدهد نشانه آنست که شما با تکیه بر شانستان از یک خطر رهایی خواهید یافت.

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
18- دیدن خواب مار تعبیرش بلائی است که از طریق دشمن به او میرسد اما از این بلا شاد خواهد شد

محمدبن سیرین گوید :
19- تعبیر خواب مار ، دشمنی پنهان است.

تعبیر خواب نیش زدن مار

20- اگر در خواب دیدید که مار شما را نیش زد تعبیرش این است که شخصی به شما حسادت زیادی دارد و میخواهد به شما آسیب جدی بزند یا شهرت شما را تضعیف کند.
21- خواب نیش مار نشانه ترس شما در مورد کاری یا فردی است که شما را آزار می دهد.
22- اگر نیش مار سمی بود تعبیرش این است که به زودی رسوا می شوید و آبرویتان خواهد رفت.
23- اگر خواب دیدید که مار شخص دیگری را نیش زد تعبیرش این است که آن شخص به زودی صدمه بدی به شما خواهد زد.


تعبیر خواب نیش زدن مار به پا

24- تعبیر نیش زدن مار به پا در خواب این است که احتمالا شغل خود را دوست ندارید و نیاز به کمی استراحت دارید. تعبیر دیگر این خواب این است که فردی نمی خواهد شما را از مسیری که هستید منحرف کند.


تعبیر خواب مار سیاه بزرگ

25- دیدن مار سیاه در خواب به شما هشدار می دهد که محتاط باشید.
26- تعبیر خواب مارهای سیاه بد است و حاکی از وقایع دردناک در زندگی هستند.

محمدبن سیرین می گوید:
27- تعبیر خواب مار سیاه خصومت کردن با دشمن است.

ابراهیم کرمانی گوید :
28- اگر در خواب تعدادی مار سیاه ببیند ،تعبیرش آن است که دشمن بسیاری دارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
29- خواب مار بزرگ تعبیرش دشمن بزرگ است

جابر مغربی می‌ گوید :
30- اگر خواب ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.
31- اگر خواب ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

ابن سیرین می‌ گوید :
32- خواب مار بزرگ، نشانه دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
33- اگر خواب ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
34- اگر خواب ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
35- اگر در خواب مار بزرگ را کشتی و از گوشت مار خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.


تعبیر خواب مار سفید رنگ

36- دیدن مار سفید در خواب نشانه کشف برخی اسرار ناخوشایند است که باعث می شود که شما مدت ها درگیرش شوید و حواستان پرت شود.

ابراهیم کرمانی گوید :
37- اگر در خواب ببیند که مار سفید را گرفت ، تعبیرش بزرگی مقام است


تعبیر خواب مار سبز

ابراهیم کرمانی گوید :
38- تعبیر دیدن مار سبز در خواب آنست که دشمن او زاهد و صالح و بی خطر است .


تعبیر خواب مار زرد

ابراهیم کرمانی گوید :
39- دیدن مار زرد در خواب تعبیرش اینست که دشمن او بیمارگونه است .


تعبیر خواب مار قرمز

40- دیدن مار قرمز در خواب به شما هشدار میدهد که کاری که در حال حاضر انجام میدهید را ادامه دهید. این راه، راه درستی است و نباید از چیزی بترسید.


تعبیر خواب مار افعی

لوک اویتنهاو می گوید :
41- دیدن خواب افعی نشانه آن است که اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید مار افعی ل از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .


تعبیر خواب بچه مار

43- تعبیر دیدن بچه مار در خواب نشانه این است که شما بعضی از نزدیکان خود را دست کم می گیرید غافل از اینکه نمی دانید آن ها می توانند چه دسیسه ای برایتان چیده اند


تعبیر خواب کشتن مار

44- تعبیر کشتن مار در خواب نشانه خوبی است و این مفهوم را می رساند که توانایی آن را دارید تا بر برخی رفتارهای زشت غلبه کنید. شما نمیتوانید تهدید ها را کنار بگذارید.
45- دیدن خواب کشتن مار همچنین نشانه این است که که خود را به دیگران تحمیل میکنید و از آن ها توقع حمایت و احترام دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
46- تعبیر خواب کشتن مار بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .


تعبیر خواب مار در جعبه

47- تعبیر دیدن مار در جعبه نشانه این است که شما برخی افکارتان را انکار میکنید و وانمود میکنید که هیچ اتفاقی نیوفتاده است. به تعبیری دیگر دیدن این خواب نشانه این است که بسیاری از اسرارتان را مخفی می کنید.


تعبیر خواب مار در آب

48- اگر خواب دیدید که مار در آب شنا میکرد تعبیرش این است که برخی احساسات شما سرکوب می شود. این خواب همچنین نشانه نگرانی شماست. شما به دلیل وضعیت فعلی تان ناراحت هستید و این موضوع اضطراب شما را زیاد میکند.

آنلی بیتون می‌گوید :
49- تعبیر خواب مار در آب ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .


تعبیر خواب مار در رختخواب

50- اگر درخواب دیدید که مار درخانه شما بود تعبیرش این است که به دلیل بی تجربگی و اشتباهات فردی تان ممکن است تهدید جنسی شوید. اگر از مار ترسیدید نشانه خوبی است و به این معنی است که خطر را احساس کردید و اجازه نمی دهید کسی شما را تهدید کند.


تعبیرخواب مار در خانه

51- اگر درخواب دیدید که مار درخانه شما بود تعبیرش این است که با یکی از اعضای خانواده اختلاف پیدا می کنید. یا شاید با همسرتان درگیر هستید و او را متهم به خیانت میکنید. دیدن این خواب همچنین نشانه وجود مشکلات مالی است. شاید هم تمایل دارید به خانه جدید جابه جا شوید زیرا از شرایط فعلی تان راضی نیستید.

محمدبن سیرین گوید :
52- تعبیر خواب دیدن مار در خانه اینست که دشمن ، خانگی است. اگر در صحرا ببیند دشمنی بیگانه است .


تعبیر خواب خوردن مار

53- اگر در خواب دیدید که زنده زنده مار می خوردید تعبیرش این است که میل جنسی شما زیاد است و به دنبال ارتباطات جنسی با دیگران هستید.

محمدبن سیرین گوید :
54- تعبیر خوردن گوشت مار در خواب بزرگی و شاهی است .

تعبیر خواب انسان شبیه مار

55- تعبیر دیدن خواب انسان شبیه مار ( انسانی شبیه مار شد ) تعبیرش این است که اصلا و اکیدا به این شخص اعتماد نکنید. این شخص قطعا از نزدیکان شماست.


تعبیر خواب مارهای زیاد

56- اگر خواب دیدید که بین مارهای زیادی راه می رفتید تعبیرش این است که به زودی بیمار می شوید یا می ترسید که بیمار شوید.
57- بعضی اوقات دیدن مارهای زیاد در خواب نشانه رقابت به خاطر حسادت کردن دوستان و آشنایانتان است.
58- اگر خواب دیدید که مارهای زیادی در یک جا جمع شده بودند تعبیرش این است که افرادی در زندگی تان هستند که شما را دوست ندارند و احتمالا دسیسه بزرگی برای شما چیده اند. سعی کنید از این دسته افراد دوری کنید.
59- اگر مارها کوچک بودند تعبیرش این است که می توانید با آن ها مقابله کنید و اگر بزرگ بودند تعبیرش این است که دشمنانتان قوی هستند و شکست آن ها کار سختی است.

آنلی بیتون می‌گوید :
60- اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، تعبیرش آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
61- اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد همینطور نشانه آن است که افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
62- اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما ، تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .


تعبیر خواب مار در چمنزار

63- اگر خواب دیدید که مار روی چمن در حال خزیدن بود تعبیرش این است که شما اساسا فردی ترسو هستید و به توانایی های خود برای موفقیت ایمان ندارید و فکر میکنید نمی توانید از پس مسئولیت های خود بربیایید.


تعبیر خواب گرفتن مار در دست

64- خواب گرفتن مار در دست تعبیرش این است که به برخی شایعات بیش از حد اهمیت می دهید. این رفتار در آینده برایتان مشکل ساز خواهد بود. سعی کنید بدون توجه به افکار منفی راه خود را ادامه دهید.


تعبیر خواب مار اهلی

65- اگر خواب دیدید که توانستید مار را اهلی کنید تعبیرش بسیار خوب است و نشانه انجام موفقیت آمیز و سرمایه گذاری های صحیح در کار است.
66- تعبیر دیگر دیدن مار اهلی در خواب این است که میتوانید دشمنان خود را کنترل کنید.


تعبیر خواب مار سمی

67- تعبیر دیدن مار سمی در خواب به وجود دشمنان قوی و خطرناک اشاره دارد.


تعبیر خواب مار غول پیکر

68- تعبیر دیدن مار غول پیکر در خواب نشانه وجود دشمن بزرگ و ثروتمند است .
69- دیدن خواب مار سیاه غول پیکر بسیار بد است و نشان دهنده بدبختی و رنج در آینده است.


تعبیر خواب مار در قفس

70- تعبیر دیدن مار در قفس نشان دهنده سعادت و پیروزی در آینده نزدیک است. شما انرژی های منفی را از خود دور کرده اید و راه پیشرفت و خوشبختی را طی میکنید.


تعبیر خواب لانه مار

71- تعبیر خواب دیدن لانه مار درخواب نشانه وجود مشکلات تازه در زندگی است.
72- خواب لانه مار دیدن همچنین نشانه درگیری و سوء تفاهم با برخی از اعضای خانواده تان است.


تعبیر خواب پیچیدن مار دور پا

73- اگر در خواب دیدید که مار به دور پای شما می پیچید تعبیرش این است که ترس شما از محیط، کار دستتان میدهد. این ترس ها بلای جان شما شده است. اگر توانستید مار را از دور پای خود جدا کنید یعنی می توانید انرژی های منفی را از خود دور کنید.


تعبیر خواب مارهای وحشی

74- دیدن مار وحشی در خواب نشانه شکست شما در زندگی است.


تعبیر خواب با مار جنگیدن

75- اگر در خواب دیدید که با مار در حال جنگید هستید تعبیرش این است که در رابطه عاشقانه یا مسائل کاری تان دچار مشکل شده اید و با خود دست و پنجه نرم می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
76- تعبیر جنگیدن با مار در خواب ، درگیری و خصومت با دشمن است .


تعبیر خواب حیوان خانگی مار

77- اگر خواب دیدید که به عنوان حیوان خانگی در خانه مار نگهداری می کردید تعبیرش این است که تغییرات خوبی در زندگی تان رخ خواهد داد و نشانه بهتر شدن روند زندگی تان است.


تعبیر خواب مار مرده

محمدبن سیرین گوید :
78- تعبیر دیدن مار مرده در خواب اینست که بلا و آفتی از وی رفع شود .

تعبیر خواب فرار مار

ابراهیم کرمانی گوید :
79- تعبیر خواب فرار کردن مار نشانه ضعف دشمن است .

تعبیر خواب وجود مار در شکم

جابرمغربی گوید :
80- تعبیر خواب دیدن مار در شکم آنست که فرزندش دشمن اوست .

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
81- تعبیر خواب بیرون آمدن مار از شکم نشانه آن است که فرزندش با او دشمنی خواهد کرد


تعبیر خواب مار جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
82- دیدن مار در خواب ده تعبیر دارد .

 1. دشمن پنهان .
 2. زندگانی .
 3. سلامتی
 4. پادشاهی .
 5. سپه سالاری .
 6. دولت .
 7. زن .
 8. مراد .
 9. پسر .
 10. سیلاب ( سیل ) .

تعبیر خواب خریدن مار

آنلی بیتون می‌گوید :
83- تعبیر خریدن مار در خواب آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .


تعبیر خواب مارهای کوچک

آنلی بیتون می‌گوید :
84- تعبیر خواب مارهای کوچک، آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .


خواب گاز گرفتن مار ( خواب نیش زدن مار )

یوسف نبی علیه السلام گوید :
85- تعبیر خواب گاز گرفتن مار نشانه آسیب خوردن از دشمن است

لوک اویتنهاو می گوید :
86- خواب گاز گرفتن مار نشانه از بین رفتن آرامش در خانواده است
87- نیش زدن مار افعی در خواب بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید
88- دیدن خواب نیش زدن مار ( اگر بیننده خواب زن باشد ) ، نشانه آن است که آن زن از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید
89- خواب گاز گرفتن مار نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
90- اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
91- اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب کرم : 38 نشانه و تفسیر دیدن کرم و کرم خاکی در خواب

تعبیر خواب حشره : 33 نشانه و تعبیر دیدن خواب حشره

تعبیر خواب هشت پا : دیدن اختاپوس در خواب نشانه چیست ؟این مطلب برای شما مفید بود؟

 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۵ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
حمید | ۴ ماه پیش
ماری را در انباری دیدم جهت ترساندنشان و رفتن از آنجا با چیز سبکی به اون حمله کردم بعد از خارج شدن از انبار متوجه شدم که اون دنبال منه، هر جا فرار میکردم با بو کشیدن جای مرا پیدا میکرد که در نهایت از ترس از خواب پریدم
0
0
فرحناز | ۸ ماه پیش
لطفا معنی خواب من رو هم بگین
0
0
فرحناز | ۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم چندتا مار سفید کوچیک توی خونمون دارن میرن اما من نمی ترسم ازش
0
0
شایان | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که توی یه جنگلی بودم(فکر کنم جنگل بود) و یه دریاچه هم تقریبا جلوی پام بود.وتعدادی از دوستان یا فامیل ها با من بودن. بعد از داخل یه بوته که نزدیک من بود یه مار بیرون آمد (رنگش دقیق یادم نیست) یکم سیاه بود فکر کنم...وقتی که آمد بیرون من بلند داد زد《 مار مار》 همه ترسیدند بعد مار با سرعت رفت توی یه دریاچه، بعد یکی جفتم بود ولی نمیدونم کی بود بعد خواست از دریاچه رد بشه پاشو گذاشت روی به سنگ که رد بشه بش گفتم وایسا چون یه مار توی آب جلوی سنگ نشسته بود (یه مار دیگه بود).همین ممنونم لطفا تعبیر درستش را بگین
0
0
پاسخ ها:
علی | ۸ ماه پیش
سلام ،من در خواب دیدم یه جای رویایی در قسمت از کوه مانند تاقچه یه جای خیلی بزرگ که هوا بارانی و گاه آفتاب بود و تو انوقت سمت آب زلال موج می زد بعد من و یکی از همسایه های قدیمی که داشتیم به رحمت خدا رفته با اون جای بلندی واستاده بودیم تماشا می کردیم تمام حیوانات وحشی اونجا نشسته بودند در تحت فرمان اون خانم همسایه مان بودند تو خواب اونجا که بودم خیلی لذت بخش و رویایی بود برام ممنون میشم این خوابو تعبییر کنید.
0
0
hits
statcounter