دلگرم
امروز: جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
با شرح وظایف پرسنل آتش نشانی آشنا شوید
3
زمان مطالعه: 6 دقیقه
بسیاری از ما فکر می کنیم که وظیفه ی آتش نشانان خاموش کردن آتش است. در صورتی که هر یک از پرسنل آتش نشان وظیفه ی خاصی بر عهده دارد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

شرح وظایف پرسنل آتش نشانی

شرح وظایف رئیس ایستگاه آتش نشانی

1- نظارت و کنترل دقیق بر دفتر ثبت وقایع و حضور و غیاب افراد و بررسی اشکالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها.

2- نظارت و کنترل در حسن اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه.

3- نظارت و کنترل بر اعمال پرسنل طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه.

4- تصمیم گیری و تعیین شیفت کاری پرسنل در ایستگاه.

5- اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی و تجهیزات مربوطه جهت مقابله با حوادث.

6- اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی محدوده، کلیه آب های اختصاصی و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم.

7- آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس اماکن عمومی، اورژانس، بیمارستان و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه.

8- بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تاسیساتی.

9- نظارت و کنترل دقیق بر گزارشات تنظیمی حریقها، حوادث و انجام مکاتبات ایستگاه.

10- همکاری با واحد آموزش جهت تدریس، مطابق برنامه های تنظیمی.

11- همکاری با واحد پیشگیری جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر، بخصوص محدوده ایستگاه.

12- شرکت در جلسات مختلف برای رفع اشکالات جاری و پیشرفت اهداف سازمان که از طرف مسئولین تشکیل می گردد.

13- نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره که در هر شیفت تحویل افراد می باشد.

14- شرکت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده، طبق برنامه تنظیمی از طرف مافوق مربوطه.

15- استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت و کنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل.

16- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد.

مراحل کار آتش نشانی

وظایف آتش نشان

شرح وظایف فرمانده شیفت آتش نشانی

1- تحویل و تحول ایستگاه، وسایل، تجهیزات، خودروها و دفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرماندهان شیفت های دیگر.

2- نظارت و کنترل مستقیم بر کار افراد و امور جاری ایستگاه.

3- کنترل دفتر حضور و غیاب و دفتر ثبت وقایع.

4- گزارش آمار افراد، خودروها و تجهیزات نیروی حریق، نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت به افسر نگهبان یا ستاد فرماندهی.

5- نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه و بازدید بموقع شیرهای آب آتش نشانی محدوده و ثبت در دفاتر مربوطه.

6- تشکیل کلاسهای تئوری و عملی آتش نشانی و نجات جهت بالا بردن سطح آگاهی افراد بطور مستمر.

7- نظارت بر تنظیم صورت جلسه مواد مصرفی در ایستگاه و پیش بینی بموقع کمبود مواد مورد استفاده در حریق ها و گزارش درخواست آن .

8- حفظ نظم و انضباط در کلیه قسمتهای ایستگاه، اعم از امور ارتباطات و نگهبانی و نظارت بر وضعیت لباس افراد، آسایشگاه و غیره و همچنین آمادگی جسمانی کلیه افراد شیفت و حفظ شئونات زندگی دسته جمعی.

9- در صورت ضرورت تشکیل جلسات توجیهی، جهت رفع نواقص و نارسایی ها و بررسی عملکرد عملیات.

10- شناسایی دقیق محدوده عملیاتی .

11- هدایت نیروهای تحت نظر به محل حریق یا حادثه .

12- برقراری ارتباط بوسیله بی سیم با ستاد فرماندهی و تبادل اطلاعات در مورد حادثه یا حریق .

13- بررسی کلی محل حادثه، تقسیم کار پرسنل در محل و نظارت و کنترل دقیق عملیات .

14- بررسی و تعیین علت وقوع حریق یا حادثه و در صورت نیاز درخواست کارشناس علت یابی .

15- کنترل بر حسن استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظتی و ایمنی فردی در محل حریق و حادثه .

16- استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت وکنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل

17- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد .

وظایف کارشناس آتش نشانی

شرح وظایف کادر آتش نشانی

شرح وظایف راننده آتش نشانی

1- اطمینان از آمادگی فنی وسایل و تجهیزات و سلامت کامل خودروهای آتش نشانی و هدایت آنها به محل حریق یا حادثه .

2- بکار انداختن وسایل و تجهیزات موتوری از قبیل پمپ ها، کف سازها، پودر پاشها، مانیتور و سایر ابزار و تجهیزات

3- اقدام فوری در جهت رفع نواقص جزئی وسایل و تجهیزات تحت نظر .

4- اطمینان از وجود نظم و نظافت کامل وسایل و تجهیزات و خودرو تحویلی .

5- شرکت در امور نگهبانی، نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دسته جمعی .

6- شرکت در عملیات امداد و نجات یا اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار و مطابق دستورات مافوق با رعایت نظم و سرعت و مهارت .

7- شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای و غیره .

8- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد فرماندهی و به صدا در آوردن زنگ یا آژیر خطر و اخذ آدرس کامل محل حادثه .

9- شرکت در ورزش گروهی بمنظور حفظ و تقویت قدرت بدنی و تندرستی .

10- حفظ شئونات زندگی دستجمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و حادثه توأم با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی .

11- استفاده از لباس فرم، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

12- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .

وظیفه راننده آتش نشانی

راننده آتش نشانی چه وظایفی دارد ؟

شرح وظایف آتش نشان

1- اجرای دستورات مافوق، بخشنامه های اداری و ضوابط اجرایی واحد مربوطه .

2- اجرای کامل دستورات مافوق هنگام عملیات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعایت نظم و مقررات لازم در طی عملیات اعم از اطفاء حریق یا امداد و نجات .

3- شرکت در امور نگهبانی، پاکیزه نگهداشتن محیط ایستگاه و خودرو به صورت انفرادی و دسته جمعی .

4- شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فنی و حرفه ای .

5- آمادگی کامل جهت استفاده و کاربرد تجهیزات و وسایل استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

6- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد فرماندهی و به صدا در آوردن زنگ حریق یا حادثه، اخذ آدرس کامل محل حادثه .

7- شرکت در ورزشهای گروهی بمنظور حفظ قدرت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظیفه .

8- آشنایی کامل با پمپ ها، کفسازها، پودر پاشها، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار و شرکت در عملیات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق .

9- استفاده صحیح از تجهیزات، وسایل، ابزار، ماشین آلات و مراقبت در نظافت، حفظ و نگهداری آنها .

10- حفظ شئونات زندگی دستجمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و محل حادثه توأم با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی .

11- استفاده از لباس فرم ، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

12- انجام اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .

چگونه میتوانم یک آتش نشان شوم ؟

شرایط آتش نشان شدن بانوان چگونه است ؟


امتیاز 3.3 از 5 بر اساس 3 رای

این مطلب برای شما مفید بود؟

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits
statcounter