آمار لحظه‌ای قربانیان ویروس کرونا در جهان

۵,۸۹۴
۳۲
۰
دوشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۲:۲۰

آمار مرگ و میر کرونا در جهان

مجله دلگرم آمار آنلاین و لحظه به لحظه از انتشار ویروس کرونا در جهان شامل ( تعداد کل مبتلایان - تعداد کل فوت شدگان و تعداد بهبود یافتگان ) را بصورت لحظه ای منتشر می کند. این اطلاعات از مرکز جهانی آمار هر یک ساعت بصورت اتومات بروز رسانی میشود.


آمار کل مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا این لحظه:
1,267,631

مجموع فوت شدگان:
69,304

مجموع بهبود یافتگان:
261,134

وضعیت انتشار ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا

این جدول شامل اطلاعات رسمی و تائید شده کشورهای مختلف از کرونا ویروس Coronavirus COVID-19 را نشان می دهد

separator line

کشور کل
مبتلایان
جدید
مبتلایان
کل
فوتی ها
جدید
فوتی ها
کل
بهبود یافتگان

مبتلایان
بد حال مبتلایان/
در هر 1M نفر
فوتی ها/
در هر 1M نفر
کل
Tests
Tests/
در هر 1M نفر
World 1,267,631 +66,178 69,304 +4,617 261,134 937,193 45,532 163 8.9
USA 333,227 +21,870 9,540 +1,089 17,177 306,510 8,623 1,007 29 1,753,400 5,297
Spain 131,646 +5,478 12,641 +694 38,080 80,925 6,861 2,816 270 355,000 7,593
Italy 128,948 +4,316 15,887 +525 21,815 91,246 3,977 2,133 263 691,461 11,436
Germany 100,024 +3,932 1,576 +132 28,700 69,748 3,936 1,194 19 918,460 10,962
France 92,839 +2,886 8,078 +518 16,183 68,578 6,838 1,422 124 224,254 3,436
Iran 58,226 +2,483 3,603 +151 19,736 34,887 4,103 693 43 186,000 2,214
UK 47,806 +5,903 4,934 +621 135 42,737 1,559 704 73 195,524 2,880
Turkey 27,069 +3,135 574 +73 1,042 25,453 1,381 321 7 181,445 2,151
Switzerland 21,100 +595 715 +49 6,415 13,970 391 2,438 83 158,000 18,256
Belgium 19,691 +1,260 1,447 +164 3,751 14,493 1,261 1,699 125 70,000 6,040
Netherlands 17,851 +1,224 1,766 +115 250 15,835 1,385 1,042 103 75,415 4,401
Canada 15,425 +1,513 277 +46 2,847 12,301 426 409 7 317,972 8,425
Austria 12,051 +270 204 +18 2,998 8,849 244 1,338 23 108,416 12,038
Portugal 11,278 +754 295 +29 75 10,908 267 1,106 29 86,370 8,470
Brazil 11,130 +770 486 +41 127 10,517 296 52 2 54,824 258
S. Korea 10,237 +81 183 +6 6,463 3,591 55 200 4 461,233 8,996
Israel 8,430 +579 49 +5 477 7,904 139 974 6 90,394 10,443
Sweden 6,830 +387 401 +28 205 6,224 541 676 40 36,900 3,654
Norway 5,687 +137 71 +9 32 5,584 89 1,049 13 105,865 19,528
Australia 5,687 +137 35 +5 2,315 3,337 91 223 1 297,154 11,653
Russia 5,389 +658 45 +2 355 4,989 8 37 0.3 697,000 4,776
Ireland 4,994 +390 158 +21 25 4,811 165 1,011 32 30,213 6,119
Czechia 4,543 +71 67 +8 96 4,380 86 424 6 80,304 7,499
Chile 4,471 +310 34 +7 618 3,819 307 234 2 51,956 2,718
Denmark 4,369 +292 179 +18 1,327 2,863 142 754 31 49,249 8,503
Poland 4,102 +475 94 +15 134 3,874 50 108 2 80,757 2,134
Romania 3,864 +251 151 +5 374 3,339 141 201 8 38,623 2,008
Malaysia 3,662 +179 61 +4 1,005 2,596 99 113 2 51,937 1,605
Ecuador 3,646 +181 180 +8 100 3,366 100 207 10 12,386 702
India 3,588 99 229 3,260 3 0.07 128,320 93
Philippines 3,246 +152 152 +8 64 3,030 1 30 1 19,585 179
Pakistan 3,157 +339 47 +6 211 2,899 18 14 0.2 34,885 158
Japan 3,139 77 514 2,548 64 25 0.6 44,639 353
Luxembourg 2,804 +75 36 +5 500 2,268 33 4,479 58 23,687 37,840
Saudi Arabia 2,402 +223 34 +5 488 1,880 41 69 1.0
Peru 2,281 +535 83 +10 989 1,209 81 69 3 19,410 589
Indonesia 2,273 +181 198 +7 164 1,911 8 0.7 9,712 36
Thailand 2,169 +102 23 +3 793 1,353 23 31 0.3 25,071 359
Finland 1,927 +45 28 +3 300 1,599 73 348 5 31,714 5,724
Serbia 1,908 +284 51 +7 54 1,803 98 218 6 7,360 842
Mexico 1,890 +202 79 +19 633 1,178 1 15 0.6 15,668 122
Panama 1,801 46 13 1,742 75 417 11 9,256 2,145
UAE 1,799 +294 10 144 1,645 1 182 1 220,000 22,244
Dominican Republic 1,745 +167 82 +5 17 1,646 147 161 8 4,542 419
Greece 1,735 +62 73 +5 78 1,584 93 166 7 25,453 2,442
South Africa 1,655 +70 11 +2 95 1,549 7 28 0.2 56,873 959
Qatar 1,604 +279 4 +1 123 1,477 37 557 1 35,757 12,411
Iceland 1,486 +69 4 428 1,054 11 4,355 12 25,394 74,416
Colombia 1,485 +79 35 +3 88 1,362 50 29 0.7 23,706 466
Argentina 1,451 44 +1 280 1,127 86 32 1.0 8,488 188
Algeria 1,320 +69 152 +22 90 1,078 46 30 3 3,359 77
Singapore 1,309 +120 6 320 983 25 224 1 39,000 6,666
Ukraine 1,308 +83 37 +5 28 1,243 16 30 0.8 5,493 126
Croatia 1,182 +56 15 +3 125 1,042 39 288 4 10,847 2,642
Egypt 1,173 +103 78 +7 247 848 11 0.8 25,000 244
Estonia 1,097 +58 15 +2 62 1,020 17 827 11 21,004 15,834
جدید Zealand 1,039 +89 1 156 882 3 215 0.2 36,209 7,509
Morocco 1,021 +102 70 +11 76 875 1 28 2 4,848 131
Slovenia 997 +20 28 +6 79 890 31 480 13 27,764 13,355
Iraq 961 +83 61 +5 279 621 24 2
Hong Kong 890 +28 4 206 680 8 119 0.5 96,709 12,900
Moldova 864 +112 15 +3 30 819 80 214 4
Armenia 822 +52 7 57 758 30 277 2 4,666 1,575
Lithuania 811 +40 13 +2 7 791 11 298 5 23,645 8,686
Hungary 733 +55 34 +2 66 633 17 76 4 21,250 2,200
کشتی دیاموند پرنسس 712 11 619 82 10
Bahrain 700 +12 4 431 265 3 411 2 44,386 26,085
Bosnia and Herzegovina 654 +30 23 +2 30 601 4 199 7 5,349 1,630
Cameroon 650 +95 9 17 624 24 0.3
Azerbaijan 584 +63 7 +2 32 545 17 58 0.7 40,000 3,945
Kazakhstan 584 +53 6 +1 42 536 6 31 0.3 5,093 271
Tunisia 574 +21 22 +4 5 547 39 49 2 7,145 605
Belarus 562 +122 8 +3 52 502 11 59 0.8 32,000 3,386
Kuwait 556 +77 1 99 456 17 130 0.2
North Macedonia 555 +72 18 +1 23 514 15 266 9 4,920 2,362
Latvia 533 +24 1 1 531 4 283 0.5 20,680 10,964
Bulgaria 531 +28 20 +3 37 474 22 76 3 15,899 2,288
Lebanon 527 +7 18 +1 54 455 28 77 3 9,411 1,379
Andorra 501 +35 18 +1 26 457 12 6,484 233
Slovakia 485 +14 1 10 474 3 89 0.2 15,155 2,776
Costa Rica 454 +19 2 16 436 14 89 0.4 5,098 1,001
Cyprus 446 +20 9 37 400 11 369 7 10,946 9,066
Uruguay 400 5 93 302 13 115 1 5,063 1,458
Taiwan 363 +8 5 54 304 15 0.2 37,219 1,563
Albania 361 +28 20 104 237 7 125 7 2,396 833
Afghanistan 349 +40 7 15 327 9 0.2
Burkina Faso 345 +27 17 +1 90 238 17 0.8
Jordan 345 +22 5 110 230 5 34 0.5
Réunion 344 +10 40 304 4 384
Uzbekistan 342 +76 2 30 310 8 10 0.06
Cuba 320 +32 8 +2 15 297 11 28 0.7 5,234 462
Channel Islands 309 +47 6 +1 27 276 1,777 35
Oman 298 +21 2 61 235 3 58 0.4
Honduras 268 +4 22 +7 6 240 10 27 2
San Marino 266 +7 32 35 199 14 7,839 943 586 17,270
Ivory Coast 261 +16 3 +2 37 221 10 0.1
Vietnam 241 +1 90 151 3 2 88,551 910
Palestine 237 +20 1 25 211 46 0.2 12,738 2,497
Nigeria 232 +18 5 +1 33 194 2 1 0.02 4,000 19
Mauritius 227 +31 7 7 213 1 178 6
Malta 227 +14 5 222 3 514 10,358 23,459
Senegal 222 +3 2 82 138 1 13 0.1
Ghana 214 +9 5 31 178 2 7 0.2
Montenegro 214 +13 2 1 211 4 341 3 1,583 2,520
Niger 184 +40 10 +2 13 161 8 0.4 4,012 166
Faeroe Islands 181 99 82 1 3,704 4,890 100,076
Sri Lanka 176 +10 5 33 138 5 8 0.2
Georgia 174 +12 2 +1 36 136 6 44 0.5 2,762 692
Venezuela 159 +4 7 52 100 6 6 0.2 1,779 63
Bolivia 157 +18 10 2 145 3 13 0.9 591 51
DRC 154 18 3 133 2 0.2
Martinique 149 +4 4 +1 50 95 21 397 11
Kyrgyzstan 147 +3 1 9 137 5 23 0.2 9,618 1,474
Kenya 142 +16 4 4 134 2 3 0.07 3,836 71
Brunei 135 1 73 61 3 309 2 8,129 18,581
Guadeloupe 134 7 24 103 14 335 17
Mayotte 134 2 14 118 3 491 7 479 1,756
Isle of Man 127 +1 1 126 1,494 12 1,334 15,688
Guinea 121 +10 5 116 9
Cambodia 114 50 64 1 7 5,768 345
Trinidad and Tobago 104 +1 7 +1 1 96 74 5 797 569
Paraguay 104 +8 3 12 89 2 15 0.4 1,381 194
Rwanda 104 +2 4 100 8
Gibraltar 103 +5 52 51 3,057 1,345 39,922
Bangladesh 88 +18 9 +1 33 46 1 0.5 0.05 2,086 13
Liechtenstein 77 1 76 2,020 26 900 23,605
Monaco 73 +7 1 3 69 4 1,860 25
Madagascar 72 +2 2 70 6 3
Aruba 64 1 63 599 863 8,083
El Salvador 62 +6 3 2 57 4 10 0.5
Guatemala 61 2 15 44 1 3 0.1 1,134 63
French Guiana 61 22 39 1 204
Djibouti 59 +9 9 50 60
Barbados 56 +4 1 +1 6 49 4 195 3 527 1,834
Jamaica 55 +2 3 7 45 19 1 540 182
Uganda 52 +4 52 1 2,629 57
Congo 45 +23 5 +3 2 38 8 0.9
Mali 45 +4 5 +2 1 39 2 0.2
Togo 44 +3 3 20 21 5 0.4
Macao 44 10 34 68
Ethiopia 43 +5 2 +2 4 37 1 0.4 0.02 1,843 16
French Polynesia 41 +1 41 146 612 2,179
Zambia 39 1 3 35 2 0.05 619 34
Bermuda 37 14 23 594 291 4,673
Cayman Islands 35 1 1 33 533 15 319 4,854
Saint Martin 32 +8 2 7 23 6 828 52
Eritrea 29 29 8
Bahamas 28 4 24 1 71 10
Sint Maarten 25 +2 4 1 20 583 93 82 1,912
Guyana 24 +1 4 20 31 5 93 118
Tanzania 22 +2 1 3 18 0.4 0.02
Benin 22 +6 5 17 2
Gabon 21 1 1 19 9 0.4
Haiti 21 +1 1 +1 1 19 2 0.09 247 22
Myanmar 21 1 20 0.4 0.02
Syria 19 +3 2 2 15 1 0.1
Maldives 19 13 6 35
Libya 18 1 17 3 0.1 294 43
Guinea-Bissau 18 18 9
جدید Caledonia 18 +1 1 17 63 1,983 6,946
Equatorial Guinea 16 1 15 11
Namibia 16 +2 3 13 6 301 118
Antigua and Barbuda 15 15 1 153 40 408
Dominica 14 14 194 255 3,542
Mongolia 14 2 12 4
Saint Lucia 14 1 13 76
Liberia 13 +3 3 +2 3 7 3 0.6
Sudan 12 +2 2 2 8 0.3 0.05
Fiji 12 12 13
Grenada 12 12 2 107 45 400
Curaçao 11 1 5 5 67 6
Greenland 11 3 8 194 542 9,547
Laos 11 +1 11 2 604 83
Angola 10 2 2 6 0.3 0.06
Suriname 10 1 9 17 2
Mozambique 10 1 9 0.3 338 11
Saint Kitts and Nevis 10 +1 10 188 149 2,801
Seychelles 10 10 102
MS Zaandam 9 2 7
Zimbabwe 9 1 8 0.6 0.07 316 21
Nepal 9 1 8 0.3 1,521 52
Chad 9 9 0.5
Eswatini 9 9 8
CAR 8 8 2
Cabo Verde 7 1 6 13 2
Vatican City 7 7 8,739
St. Vincent Grenadines 7 1 6 63
Somalia 7 1 6 0.4
Botswana 6 +2 1 5 3 0.4 966 411
Mauritania 6 1 2 3 1 0.2 67 14
Nicaragua 6 +1 1 5 0.9 0.2
Montserrat 6 6 1,202
St. Barth 6 1 5 607
Sierra Leone 6 +2 6 0.8
Turks and Caicos 5 1 +1 4 129 26
Belize 5 +1 5 1 13 102 257
Bhutan 5 2 3 6
Gambia 4 1 2 1 2 0.4
Malawi 4 4 0.2
Western Sahara 4 4 7
Anguilla 3 3 200
British Virgin Islands 3 3 99
Burundi 3 3 0.3
Caribbean Netherlands 2 2 76 10 381
Falkland Islands 2 +1 2 575
Papua جدید Guinea 1 1 0.1 72 8
Saint Pierre Miquelon 1 +1 1 173
South Sudan 1 +1 1 0.09
Timor-Leste 1 1 0.8
China 81,669 +30 3,329 +3 76,964 1,376 295 57 2
کل: 1,267,631 +66,178 69,304 +4,617 261,134 937,193 45,532 162.6 8.9


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(32 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم