دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
دیه گوش و شوایی
7
زمان مطالعه: 11 دقیقه
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، برای جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد دیه مقرر شده است. برای محاسبه دیه گوش و شنوایی در قانون مجازات اسلامی با دلگرم همراه باشید.

دیه گوش و شنوایی

گوش یکی از حساس ترین اعضای بدن است که انسان از طریق آن از منفعت بزرگ شنیدن برخوردار می شود. از این رو صدمه رساندن به گوش به هر نحوی با مجازات همراه است . قانون گذار برای مجازات جراحاتی که به بدن وارد می شود ، در قانون مواردی را مشخص کرده است . مجازات های اصلی از قبیل مجازات حدی ، مجازات تعزیری ، قصاص و دیه هستند که برای هر عمل مجرمانه در قانون مشخص شده اند.

در بعضی موارد قانون گذار مجازات دیه را برای تنبیه متهم در نظر گرفته است. مرتکب جنایتی که به دیه محکوم شده است باید آن را در مهلت قانونی پرداخت دیه به قربانی جرم بپردازد در غیر این صورت قربانی می تواند بابت خودداری کردن از پرداخت وجه دیه از او شکایت کند. دیه گوش نیز یکی از مواردی است که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است . از این رو در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم. آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال 97 است

در صورتی که پارگی گوش به صورتی باشد که بهبودی کامل پیدا کند، ارش در نظر گرفته خواهد شد.

separator line

دیه از بین بردن لاله گوش

آنچه ما به عنوان ابزار شنوایی داریم گوش نامیده می شود. لاله گوش قسمتی از بدن است که ما تحت عنوان گوش می بینیم. از بین بردن لاله گوش در قانون دارای مجازات است. مجازات از بین بردن لاله گوش، دیه است که به ترتیب زیر مقرر شده است :
دیه از بین بردن دو لاله گوش : دیه کامل یعنی 270 میلیون تومان است .
دیه از بین بردن هر یک از لاله های گوش : نصف دیه کامل یعنی 135 میلیون تومان است .

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه پارگی لاله گوش

دیه پاره کردن لاله گوش در قانون مشخص شده است . دیه پارگی لاله گوش از قرار یک ششم دیه کامل یعنی 45 میلیون تومان خواهد بود.

البته در صورتی که پارگی گوش به صورتی باشد که بهبودی کامل پیدا کند ، ارش در نظر گرفته خواهد شد. ارش یعنی قاضی با توجه به نظر کارشناس مقدار دیه را مشخص خواهد کرد .

در دیه لاله گوش فرقی بین گوش شنوا و ناشنوا یا گوش معیوبی که لاله آن سالم است، وجود ندارد.

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه فلج کردن لاله گوش

طبق ماده 597 قانون مجازات اسلامی دیه فلج کردن لاله گوش ، دو سوم دیه آن یعنی 90 میلیون تومان است.

هم چنین دیه بریدن لاله گوش فلج شده یک سوم دیه کامل را دارد. نکته مهمی که در دیه لاله گوش وجود دارد این است که در این موارد فرقی بین گوش شنوا و ناشنوا یا گوش معیوبی که لاله آن سالم است و دارای حس و حیات کامل است، وجود ندارد .
هر گاه هر آسیبی که به گوش وارد شود، موجب شود که شنوایی گوش نیز صدمه ببین ، دو دیه در نظر گرفته خواهد شد ؛ یعنی هم دیه شنوایی و هم دیه صدمه به گوش .

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه از بین بردن شنوایی

ماده 682 قانون مجازات اسلامی :«از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.»

ماده 683 قانون مجازات اسلامی :«از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه کاهش شنوایی

ماده 684 قانون مجازات اسلامی :«کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.»

ماده 685 قانون مجازات اسلامی :«هر گاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه جنایت در مجرای شنوایی

ماده 686 قانون مجازات اسلامی :«هر گاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه کر شدن گوش کودک

ماده 687 قانون مجازات اسلامی :«هر گاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه از بین رفتن حس شنوایی

ماده 687 قانون مجازات اسلامی :« هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

دیه جنایت بر گوش

ماده 407 قانون مجازات اسلامی قطع لاله گوش یا قطع بینی، را در صورتی که موجب زوال شنوایی یا زوال بویایی هم بشود، دو جنایت محسوب کرده است، که طبعا باعث اجرای دو قصاص یا پرداخت دیه دو دیه خواهد شد.

مواد 407 و 408 قانون مجازات اسلامی به جنایت وارده بر گوش و قصاص آن پرداخته است.

ماده 407 قانون مجازات اسلامی، قطع لاله گوش یا قطع بینی، را در صورتی که موجب زوال شنوایی یا زوال بویایی هم بشود، دو جنایت محسوب کرده است، که طبعاً باعث اجرای دو قصاص یا پرداخت دو دیه خواهد شد.

در چشم و گوش، برخلاف دست، رعایت تساوی در محل لازم است و قصاص جنایت وارده بر گوش یا چشم راست به گوش یا چشم چپ منتقل نمی شود و بالعکس.

علیرغم عدم تصریح قانونگذار، قدرت شنوایی زیاد گوش جانی موجب عدم قصاص آن در مقابل گوش مجنی علیه که ثقل سامعه داشته است نمی شود و نیز کوچکی و بزرگی گوش تأثیری در این امر ندارد.

بر اساس ماده 446 قانون مجازات اسلامی:

« اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند، و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.»

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

حکم دیه از بین بردن شنوایی دیگری

بر کسی که شنوایی دیگری را از بین برده، در صورت عمدی بودن آن و امکان قصاص، قصاص ثابت است؛ لیکن در صورت عمدی نبودن جنایت یا عدم امکان قصاص، دیه بر عهده او ثابت میشود، که در صورت مطالبه فرد آسیب دیده، باید به او بپردازد. مقدار دیه از بین رفتن شنوایی یک گوش، نصف دیه کامل و دو گوش، دیه کامل است.

​ دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

استقرار دیه در صورت نا امیدی از بازگشت شنوایی

چنانچه اهل خبره بازگشت شنوایی را پس از سپری شدن مدتی معین، احتمال دهند، تا آن مدت صبر میشود و در صورت باز نگشتن شنوایی، دیه استقرار مییابد.

حکم دیه در صورت تکذیب جانی

هرگاه جانی ادعای فرد آسیب دیده مبنی بر از بین رفتن حس شنوایی خود را تکذیب کند یا بگوید: نمیدانم، آسیب دیده از راههای مختلف، همچون صدای بلند هنگام غفلت او، آزمایش میشود. با ثبوت ادعای او پس از آزمایش، دیه به وی پرداخت میگردد و در صورت عدم ثبوت، قسامه جاری و پس از قسامه به نفع او حکم میشود.

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

ادعای نقصان یکی از دو گوش از طرف آسیب دیده

اگر آسیب دیده مدعی نقصان شنوایی یکی از دو گوش خود باشد، آن گوش با گوش سالم وی مقایسه میشود؛ بدین گونه که گوش آسیب دیده، بسته و گوش سالم باز گذاشته میشود و سپس با مثل فریاد کشیدن یا زدن بر سطح چیزی، از او فاصله میگیرند تا جایی که بگوید نمیشنوم، آنگاه آن مکان علامت گذاری میشود. این آزمایش در جهت مقابل جهت نخست تکرار میشود. در صورت برابر بودن هر دو جهت به لحاظ مسافت، گفته او مبنی بر شنیدن تا نقطه پایانی مسافت و نشنیدن پس از آن تصدیق میشود. در مرحله بعد، با بستن گوش سالم و باز گذاشتن گوش آسیب دیده، عین این آزمایش تکرار میگردد و در صورت برابر بودن هر دو جهت به لحاظ مسافت گفته وی تصدیق میشود، سپس دو مسافت (مسافت مربوط به گوش سالم و مسافت مربوط به گوش آسیب دیده) مقایسه و دیه به نسبت آن ثابت میشود.

به عنوان مثال اگر تفاوت نصف باشد، نصف دیه و اگر یک سوم باشد یک سوم دیه ثابت میگردد. برخی علاوه بر آزمایش یاد شده، قسم خوردن مدّعی بر نقصان شنوایی را لازم دانسته‌اند.

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

ادعای کاهش شنوایی هر دو گوش از طرف آسیب دیده

اگر آسیب دیده، مدعی کاهش شنوایی در هر دو گوش خود باشد، بدین گونه آزمایش میشود: فردی در نزدیکی و در حال غفلت او، فریاد میکشد، چنانچه در وی تغیّری حاصل شود که بیانگر شنیدن صدا باشد یا بگوید: صدا را شنیدم، فریاد زننده از او فاصله میگیرد و این کار را در فواصل مختلف تکرار میکند تا جایی که با فریاد زدن، دیگر تغیّری در وی حاصل نشود. اگر علاوه بر نشنیدن، بگوید: نشنیدم، نوبت به قسامه میرسد که بر مقدار نقصان ادعایی وی قسم بخورند.

آن گاه آن مکان علامت گذاری میشود؛ سپس از آن مکان تا جایی که شخص سالم هم سن فرد آسیب دیده میشنود، فاصله میگیرند. مبنای محاسبه دیه، مابه التفاوت دو مسافت یاد شده یعنی مقدار نقصان مسافت اولی از دومی خواهد بود. برخی، قسم خوردن مدعی را نیز لازم دانسته‌اند.

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

پاره شدن پرده گوش در اثر سیلی به صورت

پاره کردن پرده گوش دیگری ارش دارد.

بر اساس ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود مثلا با زدن سیلی یا مشت به صورت دیگری یا به گوش، محکوم به پرداخت ارش است.

پاره شدن پرده گوش از مواردی است که دیه برای آن تعیین نشده است و حکم آن را از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که به صورت یک قاعده بیان شده است می توان به دست آورد، بنابراین نیازی به ذکر آن در ماده‌ای جداگانه نبود.

اما در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت:

  • یک نکته آن است که پاره شدن پرده گوش در صورتی موجب پرداخت ارش می شود که منجر به کر شدن نگردد هر چند قانونگذار به صورت مطلق حکم به این امر کرده است. به نظر می رسد اگر پاره کردن گوش منجر به عدم شنوایی شود چنانچه قائل به عدم تداخل دیات باشیم باید دیه کرشدن به اضافه ارش پاره شدن پرده گوش پرداخت گردد اما اگر قائل به تداخل دیات باشیم باید دیه شنوایی که بیشتر است پرداخت شود.
  • نکته دیگر آن است که احتمالا قانونگذار حکم به پرداخت ارش برای پاره شدن پرده گوش را به این دلیل تصریح کرده است که موجب شبهه تداخل ارش آن با دیه نشود چون اگر این تصریح نبود چنین استنباط می شد که پاره کردن پرده گوش مقدمه ناشنوایی است و جنایت مستقلی محسوب نمی شود تا دومجازات بر آنها مترتب شود.

دیه گوش دیه شنوایی دیه کر شدن

سوالات کاربران در بحث دیه گوش و شنوایی

سوال: سلام بنده دچار پارگی ۷۰٪ پرده گوش چپ و کاهش شنوایی ۲۰٪ در اثر ضربه شدید در استخر شده ام .لطفا نرخ دیه یا ارش را محاسبه کنید.

جواب: پارگی پرده گوش ارش دارد و میزان انرا پزشکی قانونی تعیین میکند، اما کاهش سطح شنوایی به میزان 20در صد از نصف دیه کامل بر شما، دیه ثابت شده است به عبارتی 10 درصد دیه کامل به علاوه ارش پارگی پرده گوش به شما تعلق میگیرد
با احترام.

سوال: پرده گوش چپم در اثر ضربه سیلی از دو نقطه پاره شده (دو روز قبل از محرم)...دیه تقریبا چقدر میشه ؟

جواب: پزشکی قانونی باید معاینه کند و گواهی صادر کند سپس میزان دیه توسط دادگاه مشخص خواهند شد..

سوال: گوشم ناشنوا بوده ولی بیمارستان پرده گوشم پاره کرده طوری که پرده نمی بینند

جواب: دیه پارگی پرده گوش بر اساس ارش تعیین خواهد شد.

سوال: سوالی در باره دیه شنوایی گوش داشتیم ۴۰درصد کاهش شنوایی در اثر درگیری پیدا کردم و همچنین کبودیه پیشانی راست حدودا چقدر میشه ؟

جواب: به نسبت کاهش شنوایی برای شما دیه تعیین خواهد شد ک البته دیه هر گوش نصف دیه کامل می باشد.

سوال: سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم من چند روز پیش با یکی از بچه ها دعوام شد و طرف یه سیلی به گوش سمت چپم زد و پرده گوشم پاره شد میخاستم بپرسم من بخوام شکایت کنم چقدر دیه میتونم بگیرم؟ و البته مقصر هم اون بود. با تشکر

جواب: با توجه به موضوع در صورت پارگی پرده گوش ارش به آن تعلق خواهد گرفت و میزان آن را کارشناس تعیین می کند.

منبع: قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید:

پاره شدن پرده گوش/عوارض و درمان پارگی پرده گوش

عفونت گوش و عوارض خطرناک آن


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (7 رای)  


۱ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

امیررضا اولادی | ۴ سال پیش
برای پارگی گوش راست نرمه و غضروف ۳دامیه و دوخارصه دیه من چقدر میشود
1
2
hits