تعبیر خواب کلاغ : دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست ؟

۲۱,۶۰۶
۲۱
۱
پنج شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۰

خواب کلاغ چه تعبیر و پیامی دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کلاغ ( تعبیر خواب پرواز کردن کلاغ ، خواب گرفتن کلاغ ، خوردن گوشت کلاغ ، خواب کلاغ مرده ، صدای کلاغ و ...) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب کلاغ

 • تعبیر خواب کلاغ نماد مرگ، بدبختی، خیانت، خبر بد و گاهی نماد جرم و جنایت است.
 • معمولا افرادی که زیاد خواب کلاغ می بینند دچار اختلالات عاطفی و یا استرس زیاد هستند و یا از چیزی می ترسند.
 • همچنین کلاغ می تواند نمادی از سختی ها و مشکلات در آینده باشد. کلاغ ها پرندگان هوشمندی هستند و گاهی در خواب می خواهند شما را از خبری در آینده مطلع کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب کلاغ ، گم کردن چیزی است
 • تعبیر خواب ترساندن کلاغ شخصی است که قصد کلاشی از شما را دارد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن کلاغ مرد فاسق باشد
 • دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن کلاغ در خواب ، اندوه و بدبختی است .
 • تعبیر دیدن کلاغ مرده در خواب ، گویای آنست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده .
 • اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد تعبیرش آنست که خبری ناراحت کننده به شما می رسد .
 • تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ به دست آوردن مال حرام آن هم به صورت آگاهانه است یعنی خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید .
 • اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید .

محمدبن سیرین گوید :
دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود . اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند .


تعبیر خواب کلاغ های زیاد

 • تعبیر دیدن گروهی از کلاغ ها در خواب این است که به علت اشتباهی که انجام داده اید پشت یک عده مخفی می شوید.
 • پرواز کردن گروهی از کلاغ ها نشانه مرگ یک یا چند نفر از خانواده یا نزدیکان شماست که بعد از آن به تشییع جنازه او دعوت می شوید.

تعبیر خواب نزدیک شدن کلاغ

 • اگر در خواب دیدید که کلاغی به شما نزدیک شد و یا در کنار شما ایستاده است تعبیرش این است که انسان ضعیفی هستید و دیگران برای شما تصمیم می گیرند.
 • بعضی از معبران می گویند این خواب نشان از دشمنی است که به شما بسیار نزدیک است.

تعبیر خواب گریه کلاغ

 • اگر خواب دیدیدکه کلاغ گریه می کرد تعبیرش بسیار بد است و احتمالا نشانه مرگ است.

تعبیر خواب صدای قاقار کلاغ

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب شنیدن صدای قارقار کلاغ بدبختی است

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد ، دلیل که زحمت او از سفر بود .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب شنیدن صدای قارقار کلاغ ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید و اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که فریب زنی را خواهد خورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است .
 • اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید .
 • اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید تعبیرش آنست که به غربت و تنهائی دچار می گردید .

تعبیر خواب تعقیب کردن کلاغ

 • اگر در خواب کلاغ شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که جنایت مهمی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب پرواز کلاغ

 • تعبیر خواب پرواز کلاغ ، تغییرات بزرگ و مهم در زندگی است. احتمالا در آینده حوادث تلخی را تجربه خواهید کرد.
 • اگر خواب دیدید که کلاغ به سمت بالا پرواز کرد و از شما دور شد تعبیرش این است که مشکلات شما به زودی حل خواهد شد و برعکس هر چه به شما نزدیک تر شود نشانه بدی است و باید منتظر اتفاقات بدی باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پرواز کردن کلاغ مرگ است

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه

 • تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند.

تعبیر خواب دزدیدن چیزی توسط کلاغ

 • اگر در خواب دیدید که کلاغ از کسی چیزی دزدید تعبیرش این است که به زودی یک اتفاق بد برای آن شخص خواهد افتاد.

تعبیر خواب کلاغ و درخت

 • دیدن کلاغ های زیاد روی درخت در خواب تعبیرش این است که به زودی یک جمع خانوادگی تشکیل می دهید و در مورد مسائل مختلف بحث و تصمیم گیری خواهید کرد.

تعبیر خواب گوشت خوردن کلاغ

 • اگر در خواب دیدید که گوشت کلاغ می خورید تعبیرش این است که ممکن است وضعیت مالی شما در آینده بهتر شود. شاید به طور غیر منتظره ای ثروتمند شدید و بالاخره پاداش تلاش ها و سختی های خود را می گیرید.

تعبیر خواب لانه کلاغ

 • تعبیر لانه کلاغ این است که به کسی که مستحق است کمک می کنید. شاید مجبور باشید دینی که قبلا به او داشته اید را به او بپردازید. اما مراقب باشید که نیت او از این درخواست چیست.
 • تعبیر خواب لانه کلاغ عدم صداقت در روابط دوستانه را نشان می دهد.

تعبیر خواب گرفتن کلاغ

 • اگر در خواب تلاش کردید که کلاغ ها را بگیرید تعبیرش این است که قصد دارید خانواده خود را قوی و نیرومند کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر بیند که کلاغی شکار کرد ، دلیل که به حیله مال مردم بستاند .

تعبیر خواب حمله کردن کلاغ

 • اگر در خواب دیدید که کلاغ به شما حمله کرد تعبیرش این است از یک دوست ضربه سختی خواهید خورد. ممکن است این دوست قصد جان شما را داشته باشد. پس مراقب باشید.

تعبیر خواب کلاغ زخمی

 • تعبیر خواب کلاغ زخمی مشکلات خانوادگی و مشکلات در برقراری ارتباط با دوستان شماست. احتمالا بر سر موضوعی بحث و جدل خواهید کرد.

تعبیر خواب کشتن کلاغ

 • تعبیر خواب کشتن کلاغ ، پیروزی بر دشمن و رقبایتان را میرساند

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای دیگر :

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(21 امتیاز , میانگین: 4.5 از 5)  
 • برچسب ها:
 • تعبیر خواب
 • خواب کلاغ
 • خوردن کلاغ
 • کشتن کلاغ

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
tr
kiyarash | ۱ ماه پیش
سلام. خواب من اولش با کلاغ شروع نمیشه ولی فکر کردم اگه بگم بهتره. من خواب دیدم داشتم از ترکیه به ایران سفر میکردم که توی راه یکی از دوستامو دیدم و همینطور که داشتیم راه میرفتیم چیزی نظرمون رو جلب کرد وقتی رفتیم سمتش بالای درخت یک کلاغ سیاه با یک چشم کور و یک چشم بینا با رنگ سیاه کامل ولی فقط مردمک چشمش سفید بود انگار داشت مارو یواشکی دید میزد بعد مافهمیدیم و باهاش چشم تو چشم شدیم ولی معلوم نبود به کدوممون نگاه میکنه بعد یهو دیدم دوستم یه جسم پرنده مانند گرفت و تا اومد فرار کنه دم دوستمو کند و خورد و بعدش همینطور داشت دوستمو میخورد که یهو از خواب پریدم
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter