دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
خون در خواب: تعبیرهای دیدن خواب خون چیست ؟
50
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن خون تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خون در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب خون دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خون ( خواب خوردن خون ، خواب لکه خون روی لباس ، خواب خونی شدن دست ، خواب فرورفتن پا در خون ، آمدن خون از سقف ، اهدا کردن خون در خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

تعبیرهای دیدن خواب خون:

 • خون در خواب نماد نیرو و انرژی، خوشبختی، احساسات و هیجانات عمیق، نا امیدی، وفاداری و عشق است. این خواب همچنین نماد باروری و ویژگی های ارثی می باشد.
 • خون در خواب نماد عشق و شور و اجبار درانجام کاری است. برخی معبران می گویند که خون در خواب نشان دهنده رشوه و پول حرام است.
 • اگر خانمی باردار خواب خون ببیند این خون نماد جنین اوست که تازه متولد شده است.
 • اگر در خواب دیدید که خون با درد و رنج از بدن شما بیرون آمد بهتر است تحت نظر پزشک قرار بگیرید و دوباره خود را چک کنید. زیرا می تواند نشانه ای سقط جنین و یا ترس از سقط جنین باشد.
 • اگر در خواب دیدید که در خون غرق شدید تعبیرش این است که روابط اجتماعی شما به طور کامل به مشکل برخواهد خورد و دچار شکست اجتماعی خواهید شد. دیدن این خواب همچنین حاکی از برخی اخبار مهم و غیر منتظره از سوی نزدیکانتان خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که کسی در خون غرق شده بود تعبیرش این است که آن شخص غم و اندوه بسیاری دارد. اگر آن شخص را می شناسید بعد از دیدن این خواب سعی کنید که به او کمک کنید.
 • اگر در خواب جایی رفتید که دیوارهای آن پر از خون بود تعبیرش این است که شما در زندگی تان شکست خورده اید و مشکلات زیادی برایتان پیش آمده است. شما در وضعیت بدی قرار گرفته اید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر دیدن خواب خون غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب خون ابتلا و گرفتاری است ( بسته به محل خون )
 • جاری شدن خون در شهر نشان دهنده جنگ و خونریزی در آنجا خواهد بود.
 • دیدن خواب خون آبی احساسات منفی شماست. اگر در خواب دیدید که خونتان آبی یا سیاه است ممکن است به بیماری دچار شده باشید که خودتان خبر ندارید.
 • اگر در خواب ببینید که در خون شنا میکنید تعبیرش غم و اندوه است.
 • فشار خون در خواب نشان دهنده میزان سلامتی جسمی و روحی است. فشار خون پایین نماد بی حسی و بی علاقه بودن نسبت به مسائل است و فشار خون بالا نشان از هیجان و قدرت و انرژی بالاست.
 • خون در ادرار نشان دهنده از دست دادن کنترل زندگی است. شاید نشان از بیماری مزمن در آینده نیز باشد

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خون در خوابتان بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و نا امیدی است.
 • اگر شما کلمه ی خون را در خوابتان ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی تواند تغییر کند.
 • برای یک زن حامله، خواب خون ، نمادی از بار زندگی است که به دوش می کشند. این خواب ها، یاد آور این است که چیزها را، آرامتر پیش ببریم (آسان بگیریم)

تعبیر خواب تف کردن خون

اگر در خواب دیدید که دهانتان پر از خون شده بود و آن را به بیرون تف کردید تعبیرش این است که در آینده به بیماری جزئی گرفتار میشوید. این خواب همچنین نشانه خستگی شما به دلیل کار بیش از حد است.


تعبیر خواب استفراغ خون

اگر در عالم خواب دیدید که خون استفراغ می کردید تعبیرش این است که به بیماری طولانی مدتی دچار شده اید و به همین دلیل انگیزه و هدفتان را در زندگی از دست داده اید.


تعبیر خواب ریختن خون

اگر در عالم رویا دیدید که روی زمین خون می ریخت تعبیرش این است که اتفاقات بدی در زندگی تان پیش خواهد آمد که زندگی تان را کاملا تغییر خواهد داد. این اتفاقات و تغییرات منفی است و نشانه خبرهای بد است.
اگر در عالم خواب دیدید که خون شخص دیگری روی لباس شما ریخت تعبیرش این است که به خاطر اشتباهات دیگران شما هم پایتان گیر است و به نوعی شما نیز درگیر این موضوع هستید.


خواب لکه خون روی لباس

خواب لکه خون روی لباس نشان می دهد شخصی در صدد انتقام گرفتن ار شماست. اگر سعی کنید لکه را پاک کنید یعنی سعی درجبران اشتباهات گذشته دارید. اگر این لکه پاک شد یعنی موفق شده اید و اگر پاک نشد یعنی باید مراقب این شخص در بیداری باشید.
خواب لکه خون روی لباس عروسی نشان از گناهی دارد که به سبب ارتکاب آن مراسم ازدواج به هم خواهد خورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن لکه خون روی لباس در خواب نشانه آنست که بدنام می شوید و به شما تهمت می زنند

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن خواب لکه خون روی لباس ، نشانه دشمنانی است که می خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری کنند .


خواب خونی شدن دست

خواب خونی شدن دست تعبیرش این است که اخیرا به کسی آسیب رساندید .
خواب خونی شدن دست نماد گناهی است که انجام داده اید و اگر سعی کردید که خون روی دستتان را پاک کنید یعنی نمی خواهید مسولیت کارتان را گردن بگیرید.


خواب فرورفتن پا در خون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر درخواب ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد .


تعبیر خواب شنا در خون

اگر درخواب دیدید که درخون شنا کردید تعبیرش این است که اتفاقات بسیار بدی در زندگی تان رخ خواهد داد که شما را شگفت زده خواهد کرد.


تعبیر خواب خوردن خون

خوردن خون در خواب نشان دهنده پول حرام و رشوه است
تعبیر دیگر خوردن خون در خواب این است که شما به کمک نیاز دارید و شرایط سختی را می گذرانید. شما انسان توداری هستید و مشکلاتتان را برای کسی بازگو نمی کنید. سعی کنید از مشاوره دیگران در زندگی استفاده کنید که اینچنین به بن بست نخورید.

ابراهیم کرمانی گوید :
خواب خوردن خون نشانه مال حرام و یا خون ناحق است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خون خوردن در خواب بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می شوید.
 • اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت هایی می کنید که نتیجه عکس می دهند.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌ آلود می‌خوری، نشانه آنست که به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی


تعبیر خواب لیسیدن خون

اگر درعالم رویا دیدید که در حال لیسیدن خون بودید تعبیرش این است که اتفاقات بدی در آینده برایتان رخ خواهد داد. این اتفاقات به دلیل تصمیمات اشتباهی است که در آینده می گیرید و به همین دلیل پشیمان می شوید.


تعبیر خواب تمیز کردن خون

اگر در عالم رویا دیدید که تلاش می کردید که جای لک خون را تمیز می کردید تعبیرش این است که شما بسیار ضعیف و آسیب پذیر هستید و نظرات و افکار دیگران روی شما تاثیر زیادی گذاشته است.
تعبیر خواب خون شستن این است که کلید مشکل را پیدا کردید و قدرت حل مسائل را دارید. اعتماد به نفستان را تقویت کرده اید و راه زندگی را می دانید.


تعبیر خواب چکیدن خون از سقف خانه

اگر خواب ببینید که از سقف خون می آمد تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی پیش آمده که باید هر چه زودتر آن را حل کنید. اگر خون از سقف اتاق خوابتان می چکید، مشکل عاطفی پیدا می کنید یا به دلیلی از همسر خود جدا می شوید.


خواب اهدا کردن خون

اهداکردن خون در خواب:

 • بعضی معبران می گویند خواب اهدا کردن خون به این معنی است که شخص دوست دارد جان خود را برای معشوقش فدا کند.
 • تعبیر خواب انتقال خون نجات شما از خطرات زیاد است.
 • اگر در خواب دیدید که به دیگران خون میدادید تعبیرش این است که به دیگران کمک می کنید.
 • اگر دیگران به شما خون می دادند و شما نیاز به خون داشتید تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی تان پیش آمده و دیگران سعی می کنند به شما کمک کنند و شما را به اوج برگردانند.

تعبیر خواب خون

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب خونریزی : دیدن خونریزی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب قاعدگی : ۱۷ نشانه و تفسیر دیدن خواب پریودی ( حیض )

تعبیر خواب زایمان کردن: 48 نشانه و تعبیر زایمان و زاییدن در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.3 از 5 (50 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

Saba | ۳ سال پیش
سلام ميشه خواب منو تعبير کنيد من درخواب ديدم خواهرمن نوزاد ب دنيا اورديم نوزاد خواهرم پسره من دختر ولي نوزاد من از چشمانش خون اومد يکم با دستمال پاکيدم بعد خون بالا اورد دوتابچه هارو برديم بيمارستان وقتي خواستيم بچه هارو برداريم بريم خونه من رفتم بچه هارو بردارم ولي بچه خودم صورتش زرد بود تودلم گفتم اين خوب نشده گزاشتم موند خواهربچمو برداشتم ،متاهلم 18سن دارم
4
6

hits