مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۴ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب خونریزی : دیدن خونریزی در خواب نشانه چیست ؟
27
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن خونریزی تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خونریزی در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب خونریزی چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب خونریزی (خواب خونریزی از بدن ، خواب خونریزی بینی ، خونریزی از مقعد، خونریزی دهان و دندان ، خونریزی از سینه به جای شیر خونریزی از چشم و .... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

تعبیر خواب خونریزی

خونریزی در خواب نشان دهنده آسیب های روانی و عاطفی و جسمی است. دیدن این خواب گاهی نشانه حرف های بد و استرس آور می باشد.
تعبیر خواب خونریزی همچنین بیانگر خاطرات تلخ در گذشته و تجربیات ناراحت کننده است.
تعبیر خواب خونریزی کردن همچنین نشانه خستگی روحی و از دست دادن اعتماد و انرژی است.
خواب خونریزی از بدن نشانه شکست عاطفی سختی خواهد خورد. بعضی معبران می گویند خون آمدن در خواب نشان دهنده غم و اندوه فراوان است.
اگر کسی در خواب دید تصادف کرده یا بر اثر اصابت گلوله بدنش خونریزی دارد تعبیرش این است که از کار خود خسته شده یا در انجام آن موفق نیست.
اگر در خواب دیدید که جایی از بدنتان را بریدید و آن قسمت خونریزی زیادی کرد تعبیرش این است که در آینده کار بسیار بدی انجام می دهید که به واسطه آن همه را ناراحت و مضطری می کنید. به خاطر این کارتان همه از شما نا امید می شوند و ارتباطشان را شما به هم می زنند. به گفته برخی معبران دیدن این خواب نشانه آسیب شدید است.
اگر در عالم رویا دیدید که تا دم مرگ خونریزی داشتید تعبیرش این است که در آینده دچار بیماری شدیدی خواهید شد. اگر این خواب را دیدید بهتر است بعد از آن از لحاظ پزشکی چکاپ شوید. دیدن این خواب گاهی به این معنی است که از طرف برخی رقبا مورد حمله قرار می گیرید و آن ها از هر راهی برای زمین زدن شما استفاده خواهند کرد.
اگر در عالم رویا دیدید که سگ شما را گاز گرفت و خونریزی کردید تعبیرش این است که مسیر اشتباهی در زندگی انتخاب کرده اید و با این کار خودتان را به خطر انداختید.
اگر در عالم رویا دیدید که سعی کردید خونریزی را بند بیاورید تعبیرش این است که سعی می کنید مشکلات را حل کنید.اگر موفق شدید قطعا به شادی و خوشبختی خواهید رسید و اگر موفق نشوید تعبیرش برعکس است.

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند در بدنش سوراخی است و خونریزی میکند به اندازه خونی که میریزد مال حرام کسب میکند
اگر کسی در خواب ببیند که قضیش ( آلت تناسلی ) خونریزی میکند، نشانه سقط جنین است .
اگر کسی در خواب ببیند که مقعدش خونریزی میکند، ( چنانکه تنش آلوده شد ) ، نشانه آنست که که به قدر آن مالی حرام به دست میآورد .
اگر کسی در خواب ببیند که دندانش خونریزی میکند ، نشانه آنست که از خویشانش به او غم و اندوه میرسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خونریزی از دهان و دندان در خواب نشانه آنست که از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم .
خواب خونریزی از بدن تعبیرش آنست که گرفتار غم و اندوه می شویم
اگر در خواب ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده نشانه آنست که مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید .
اگر در خواب ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم .

آنلی بیتون می‌گوید :
خواب خونریزی زخم ، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید .

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
اگر در خواب ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، نشانه آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن خواب خون دست خود ، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .

خالد اصفهانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی انگشت سبابه‌ات خونریزی میکند، نشانه آنست که با مادر خودت فساد می‌کنی.
خواب خونریزی قاعدگی در خواب نیز نشان از بیماری است که باید آن را بررسی کنید.

تعبیر خواب خونریزی از دهان

تعبیر خونریزی کردن دهان در خواب علامت بدی است. این خواب نشانه این است که حرفی می زنید که باعث اختلاف و درگیری زیادی میان شما و خانواده تان می شود. این اختلاف ممکن است بر سر مسائل مالی یا ارث باشد. سعی کنید قبل از اینکه دیر شود این مشکلات را حل کنید.

تعبیر خواب خونریزی از انگشت

دیدن خواب خونریزی از انگشت دست تعبیرش این است که روابط خود را از دست می دهید. این رویا نشانه جدایی شما از عشقتان است. سعی کنید بعد از دیدن این خواب جلوی این فاصله ها را بگیرید.
اگر در خواب دیدید که ناخنتان را گاز گرفتید و از آن خون زیادی می آمد تعبیرش این است که شرایط زندگی تان را دوست ندارید واز محیط زندگیتان فرار میکنید. سعی کنید اختلافات خانوادگی تان را حل کنید و زندگی شادی داشته باشید.


تعبیر خواب خونریزی بینی

اگر درخواب دیدید که از بینی تان خون آمد تعبیرش این است که پول زیادی را از دست خواهید داد به طوری که باعث ورشکستگی شما خواهد شد. این خواب نشانه سرمایه گذاری اشتباه یا شروع پروژه های ناموفق است. بدانید که از سوء مدیریت شما نه تنها خودتان آسیب خواهید دید بلکه دیگران را نیز آزار خواهید داد.
دیدن خونریزی بینی در خواب در واقع هشداری به شماست که عادت های بد مالی خود را تغییر دهید.

حضرت دانیال گوید :
خواب خونریزی از بینی ، به میزان زیاد نشانه مال حرام است(خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، نشانه آنست که فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، نشانه آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی بر اثر عطسه کردن بینی تو خونریزی میکند نشانه بدگویی کردن دیگران در مورد شماست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب خونریزی بینی نشانه آنست که از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد

جابر مغربی می‌گوید:
اگر خواب ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده بیرون می‌آید، نشانه آنست که همسرت سقط جنین می‌شود
اگر در خواب ببینی که بینی ات خونریزی کرده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، نشانه آنست که مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، نشانه آنست که زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.

تعبیر خواب خونریزی از پیشانی

تعبیر خونریزی کردن پیشانی در خواب نشانه این است که به احتمال زیاد یک دوره سخت و دشوار در زندگی را تجربه خواهید کرد. حتی در برخی موارد مجبور می شوید که به خاطر این مشکلات از شهرتان دور می شوید.

تعبیر خواب خونریزی از پا

تعبیر خونریزی پا در خواب این است که مسیر اشتباهی در زندگی انتخاب کرده اید و با این کار خودتان را به خطر انداختید.


تعبیر خواب خونریزی چشم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن خواب خونریزی چشم، نشانه آنست که از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم .

جابر مغربی می‌گوید:
اگر خواب ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، نشانه آنست که به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.

ابن سیرین می‌گوید:
اگر خواب ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو میریزد نشانه آنست که به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد .


تعبیر خواب خون از سینه آمدن

تعبیرگری می‌گوید:
اگر ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون از سینه تو میریزد، نشانه آنست که مال حرام به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، نشانه آنست که مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.

تعبیرگری می‌گوید:
اگر زنی خواب خونریزی سینه ببیند ، نشانه آنست که دختر او مال حرام به دست می‌آورد

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط:

دیدن خون در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

تعبیر خواب قاعدگی : ۱۷ نشانه و تفسیر دیدن خواب پریودی ( حیض )این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.3 از 5 (27 رای)  
۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

مبینا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که کمی حالم بده و نارحتم بعد صورتم و چرخودم وبه ائنه نگاه کردم دیدم از چشمم خون می او و چشمم رو شستم ودیدم باز هم میاد باخودم گفتم که چرا باید ازچشمم خون بیاد،....فرزندی هم ندارم،ازدواج هم نکردم
0
0