تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟

۴,۵۶۹
۲
۰
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۷

خواب شنا کردن و آبتنی چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

مجله دلگرم: به طور کلی دیدن شنا کردن و آبتنی کردن در خواب به معاش و معیشت و اوضاع کاری شما مرتبط است. البته بسته به جزئیات خواب و نوع آبی که در آن شنا میکنید ، تعبیر ها متفاوت خواهد بود. ما در این مقاله به تعبیر و تفسیر آن از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف می پردازیم:

divider

دیدن شنا کردن در خواب

شنا کردن در خواب نشان دهنده آن است که‌ شما در تلاشید تا به عمق یک موقعیت موجود در زندگی‌تان پی ببرید . آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌ است . بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌ تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیر ناخودآگاهتان هستید . شنا کردن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته و نشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد .


ابن سیرین می گوید:
در خواب شناکردن، نشانه معیشت و راههای به دست آوردن آن است.

ابراهیم کرمانی میگوید:
اگر ببیند که در دریا شنا کرد و نتوانست به ساحل بیاید، دلیل که در بند بماند . اگر ببیند که در آب فوت شد، دلیل که در دست دشمنان هلاک گردد .

جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینید شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌اید و لباس پوشیده‌اید، یـعـنـی از کار برای «پادشاه» خلاص می‌شوید، ولی اگر بر خلاف این ببینید یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند.

لوک اویتنهاو می گوید :
شنا کردن و آبتنی کردن در خواب نشانه زندگی بی دغدغه است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانة آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

 • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود آبتنی می کند ، نشانة آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

 • زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب شنا کردن و آبتنی در (آب زلال ، آب تیره ، رودخانه و دریا) :

: یوسف نبی علیه السلام می گوید

 • آبتنی کردن در آب روشن نشانه تندرستی است
 • شنا و آبتنی کردن در آب تیره نشانه بلاست و باید صدقه دهد

لوک اویتنهاو میگوید :

 • کسی که در آب زلال شنا میکند نشانه غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها ست که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است . او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست
 • شنا کردن معنی زندگی بی دغدغه است
 • شنا کردن در آبهای کدر نشانه مانع در کارهاست.
 • شنا کردن در آبهای با جریان تند به معنی کار جسورانه است

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
شنا کردن در رودخانه انتفاع و بهره وری از مال و نعمت و عزت و بزرگی است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید در آبی تیره و کدر شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید .
 • اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آبتنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد .
 • اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد .

اچ میلر می‌گوید :

 • اگر ببینید که در هوایی آزاد آبتنی می‌کنید ، به معنی این است که موفقیت بسیاری در پیش روی شما است .
 • اگر ببینید که در یک آبشار آبتنی می‌کنید نشانگر این است که نقشه‌های شما با شکست روبه‌رو می‌شود .
 • اگر ببینید که با لباس آب تنی می‌کنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد .

divider


تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 3.3 تعداد رای : 3
2
1

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter