معافیت ماده ۶ بهزیستی چیست و چه شرایطی دارد ؟

مراحل اخذ معافیت ماده 6 بهزیستی چیست ؟
۱,۹۴۰
۱
۰
دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲
بسیاری از مشمولان در خصوص معافیت ماده ۶ بهزیستی سوالاتی دارند. در این مقاله به شرایط دریافت معافیت ماده ۶ بهزیستی می پردازیم پس با دلگرم همراه باشید.
مراحل اخذ معافیت ماده 6 بهزیستی چیست ؟

معافیت ماده ۶ بهزیستی

قوانین معافیت ماده ۶ بهزیستی به گزارش خبرگزاری بسیج قزوین، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت:« از سال ۱۳۸۲ بر اساس توافق نامه ای بین سازمان بهزیستی و سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، فرزند سالم خانواده های دارای معلول می تواند از تسهیلات سربازی بهره مند شود.»

هدف از این توافق نامه این است که فشار ناشی از نگهداری فرد معلول در منزل برای خانواده های دارای معلول کمتر شود. در واقع می توانیم بگوییم معافیت ماده ۶ بهزیستی به نوعی جز معافیت کفالت است.

معافیت ماده ۶ بهزیستی برای خانواده های دارای معلول

علیرضا وارثی در ادامه گفت: از جمله این امتیازات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که بر اساس ماده ۶ این قانون، یکی از فرزندان مذکر اولیائی که دارای ناتوانی و معلولیت هستند از خدمت سربازی معاف شود. همچنین اگر حداقل دو نفر از فرزندان مجرد اولیا ناتوان و معلول باشند، یک فرزند سالم از خدمت سربازی معاف می شود.

همچنین مشمولانی که دارای زن ناتوان و معلول باشند، تا زمانی که سرپرستی همسر ناتوان خود را بر عهده داشته باشند نیز از خدمت سربازی معاف می باشند.

معافیت مشمولان دارای همسر معلول

با توجه به این قانون، مشمولانی که با معلول دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج می کنند، در صورتی که فاقد غیبت باشند به طور موقت از خدمت سربازی معاف می شوند. این معافیت موقت از سربازی تا مدت ۵ سال می باشد و بعد از تداوم ازدواج و سپری شدن این مدت، برای این دسته از مشمولان معافیت دائم صادر می شود.

معافیت مشمولان دارای مادر فاقد همسر

بر اساس دستورالعمل دفتر توانمندسازی خانواده، اگر مادر فاقد شوهر (همسر فوت کرده باشد یا طلاق رسمی گرفته باشد) و تحت پوشش بهزیستی باشد، یکی از فرزندان ذکور وی از خدمت سربازی معاف می شود. همچنین مشمولانی که دارای حداقل یک فرزند معلول در خانواده باشند، می توانند بر اساس این توافق نامه از خدمت سربازی معاف شوند.

شرط بهره مندی از معافیت ماده ۶ بهزیستی

هدف از بهره مندی فرد مشمول از معافیت سربازی در این قانون، توانمند سازی خانواده ها در مراقبت از فرد یا افراد معلول در منزل می باشد. بنابر این اگر فرد یا افراد معلول در مراکز شبانه روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری شود، فرد مشمول نمی تواند از معافیت سربازی بهره مند شود.

مددجو به چه کسی می گویند ؟

مددجوی بهزیستی کسی است که به واسطه معلولیت و یا نیاز به حمایت روحی و … تحت پوشش و حمایت سازمان بهزیستی قرار می گیرد. در سازمان بهزیستی معلولیت ها در ۶ گروه اصلی دسته بندی می شوند که به این شرح می باشد:

 1. معلولیت جسمی حرکتی
 2. معلولیت ذهنی
 3. معلولیت بینایی
 4. معلولیت شنوایی
 5. معلولیت گفتاری
 6. معلولیت بیماری روانی مزمن

که هرکدام از این گروه ها خود نیز زیر شاخه هایی دارند که طیف وسیعی را شامل می شوند.

معافیت ماده ۶ بهزیستی چیست ؟

در واقع معافیت ماده ۶ به منظور حمایت از خانواده هایی است که یک یا دو نفر از اعضای آن خانواده تحت پوشش بهزیستی هستند. این معافیت طی تفاهم نامه ای با سازمان نظام وظیفه عمومی در دهه هشتاد منعقد شد. در این نوع معافیت در صورتی که یک یا دو نفر از اعضای خانواده فرد مشمول تحت پوشش بهزیستی باشد، فرد مشمول می تواند به واسطه معافیت ماده ۶ بهزیستی از معافیت کفالت استفاده کند و از خدمت سربازی معاف گردد. در ادامه شرایط و قوانین این معافیت بهزیستی را بیان خواهیم نمود.

قوانین معافیت ماده ۶ بهزیستی

این نوع معافیت فقط شامل افراد مشمولی می شود که وضعیت خانوادگیشان در یکی از حالات زیر باشد:

 • پدر یا مادر فرد مشمول، یکی از آنها به دلیل داشتن معلولیت، تحت پوشش بهزیستی باشند.
 • حداقل دو نفر از اعضای خانواده (خواهر و برادر) به واسطه معلولیت تحت پوشش بهزیستی باشند.
 • همسر فرد مشمول به واسطه معلولیت تحت پوشش بهزیستی باشد.
 • مادر فرد مشمول همسر نداشته و تحت پوشش بهزیستی باشد.
 • فرزند فرد مشمول به دلیل معلولیت تحت پوشش بهزیستی باشد.

در صورتی که فرد مشمول در خانواده ای زندگی کند که شرایط فوق را داشته باشد می تواند به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی از معافیت ماده ۶ استفاده کند و از خدمت سربازی معاف شود.

شرایط اخذ معافیت ماده ۶ بهزیستی

قوانین استفاده از معافیت ماده ۶ را گفتیم. اکنون لازم است بدانید فرد مشمول چه شرایطی را باید داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند. این شرایط جهت به شرح زیر است:

 • فرد مشمول دارای غیبت سربازی نباشد. یعنی در دوران غیبت قبل از تاریخ اعزام قرار نگرفته باشد.
 • برای اخذ معافیت تعداد برادرها در یک خانواده مهم نیست. در صورت وجود یک یا چند برادر در خانواده ای یک یا دو نفر از اعضای آن تحت پوشش بهزیستی هستند، یکی از برادرها می تواند از معافیت ماده ۶ بهزیستی استفاده کند.

معافیت مشمولان دارای مادر فاقد شوهر و یا فرزند معلول

بر اساس دستورالعملی که دفتر توانمندسازی خانواده منشتر کرده است، اگر مادر فاقد شوهر (همسر فوت کرده باشد یا طلاق رسمی گرفته باشد) و تحت پوشش بهزیستی باشد، یکی از فرزندانش از سربازی معاف می شود.

همچنین مشمولانی که دارای حداقل یک فرزند معلول در خانواده باشند، می توانند بر اساس این توافق نامه از خدمت سربازی معاف شوند.

مراحل معافیت ماده ۶ بهزیستی

با توجه به مطالب مذکور، در صورتی که شرایط معافیت سربازی از طریق ماده شش بهزیستی را دارید، به اداره مربوطه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. در مرحله دوم کمیسیون صحت ادعای شما را بررسی کرده و در صورت تایید با اخذ معرفی نامه به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنید. در دفاتر پلیس + ۱۰ درخواست معافیتتان را ثبت می کنید.

استشهاد محلی برای معافیت ماده شیش بهزیستی

معافیت ماده ۶ جز معافیت های کفالت سربازی به حساب می آید. یکی از مراحل اصلی اخذ معافیت های کفالت، انجام استشهاد محلی معافیت کفالت سربازی و پر کردن فرم تحقیقات محلی است. در این مرحله باید فرم های دریافتی از پلیس + ۱۰ را پر کنید.

برای انجام استشهاد محلی شما باید شرح حال خود را در برگه ای تهیه کرده و به امضای شاهدان خود برسانید. باید توجه داشته باشید که اگر اطلاعات غلطی بدهید معافیت شما ابطال می گردد.

مهمترین نکته برای گرفتن معافیت از طریق بهزیستی

از سال ۱۳۸۲ بر اساس توافق نامه ای بین سازمان بهزیستی و سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، فرزند سالم خانواده های دارای معلول می تواند از تسهیلات سربازی بهره مند شود.

با توجه به این که هدف از این نوع معافیت تشویق خانواده به مراقبت از افراد معلول در منزل است، اگر معلول در مراکز شبانه روزی و خارج از محیط خانه نگهداری شود قرد مشمول نمی تواند از این معافیت استفاده کند.

پرسش و پاسخ در مورد معافیت ماده 6 بهزیستی

سوال: ببخشید من یک سوال دارم مادر من مطلقه اس و من و خواهر کوچیکم و همینطور مادرم تحت پوشش بهزیستی هستیم . برادر بزرگتر من از طریق کفالت معاف شد ولی تحت پوشش نبود برادرم . من خودم الان دانشجو ام و ۲۱ سالمه .

میخواستم بدونم امکانش هس من هم بتونم معافیت بگیرم.یا حتی اگه میشه سربازیمو بخرم؟

اگه میشه لطفا منو راهنمایی کنید برادر بزرگم که ما رو ول کرده رفته الان من موندم و مادر و خواهرم حتی اگه بشه سربازی رو هم بخرم خوب میشه فقط اگه میشه راهنمایی کنید.

جواب: برادر شما قبلا به دلیل کفالت مادر از خدمت سربازی معاف شده اند پس شما دیگر نمی توانید از معافیت کفالت استفاده کنید. البته با توجه به مواردی که ذکر کردید مادر شما به راحتی می تواند به دلیل عدم صلاحیت برادر شما برای کفالتشان، معافیت ایشان را باطل کنند. شما را به عنوان کفیل قرار دهند و از خدمت سربازی معاف شوید.

سوال: سلام خسته نباشید وقت بخیر ببخشید میخواستم بدونم من پدر و مادرم از هم جدا شدن چند ماهه اما مادر بنده از سه سال قبل تحت پوشش بهزیستی قرار داشتن بخش بیماری هایی خاص من تک پسرشم و همیشه بهش سر میزنم البته مادر بنده کنار مادربزرگم زندگی میکنن من تقریبا ۱۷سالگی سال اخر هنرستان نرفتم مدرسه به دلایلی و کار کردم تا الان که تازه ۲۰سالم شده میخواستم ببینم با توجه به این که غیبت خوردم آیا ۱_میتونم غیبتمو توجیه کنم؟ من خرج خانواده را دادم تا یک حدودی ک پدر و خواهرم رو به عنوان خانواده فعلی گفتم ۲_بعد توجیه مادرم رضایت بده بهزیستی نامه بده معاف میشم؟۳_من یه دفعه رفتم دکتر گفتن احتمال داره اگزما داشته باشی ولی دیگه دنبالش نرفتم میخواستم ببینم اگه راه اول نشد راه دوم میشه؟

جواب: در ارتباط با غیبت شما از سربازی، متاسفانه چون دو سال گذشته شانسی برای توجیه غیبت نخواهید داشت.
در مورد بهزیستی هم بله درسته مادرتون تحت پوشش هستن اما باز هم غیبت مانع از معافیت شما می شود.
با توجه به سابقه غیبت شما تنها راه حل شما استفاده از معافیت پزشکی است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم