با انواع بیسکویت ستاک آشنا شوید

۱,۳۲۲
۰
۰
یکشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۱۶
بیسکویت ستاک یکی از انواع بیسکویت هایی است که این روزها شهرت زیادی پیدا کرده و طرفداران زیادی را به خود جلب نموده است. این برند انواع مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت.
با انواع بیسکویت ستاک آشنا شوید

بیسکویت ستاک

بیسکویت ستاک و انواع آن موضوع مورد بحث ماست. شرکت صنایع غذایی آداک در سال 1386 فعالیت خود را با نام تجاری ستاک در زمینه تولید انواع کلوچه های سنتی و بیسکوئیت های جو با عصاره ی توت آغاز نموده است .

هر دو نوع محصول منحصر به فردی که در این واحد صنعتی تولید می گردد، از نقطه نظرات مختلف نسبت به محصولات مشابه حائز اهمیت بوده و ویژگی های خاص خود را دارا می باشد.

1. بیسکویت مولتی کرال ستاک مقدار 370 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت مولتی کرال ستاک:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۷,۰۰۰ تومان

2. بیسکویت سبوس دار چند غله ستاک مقدار 350 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت سبوس دار چند غله ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۲,۰۰۰ تومان

3. بیسکویت پذیرایی چند غله ستاک مقدار 800 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت پذیرایی چند غله ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۳۰,۰۰۰ تومان

4. بیسکویت پذیرایی سنین ستاک مقدار 860 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت پذیرایی سنین ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۸,۰۰۰ تومان

5. بیسکویت جو با شهد توت ستاک مقدار 180 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت جو با شهد توت ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۳,۵۰۰ تومان

6. بیسکویت مولتی کرال ستاک مقدار 450 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت مولتی کرال ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۷,۰۰۰ تومان

7. بیسکویت جو کاکائویی با شهد توت ستاک مقدار 190 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت جو کاکائویی با شهد توت ستاک:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۳,۵۰۰ تومان

8. بیسکویت کاکائویی سبوس دار چند غله ستاک مقدار 350 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت کاکائویی سبوس دار چند غله ستاک:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۴,۰۰۰ تومان

9. بیسکویت کرمدار پذیرایی ستاک مقدار 600 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت کرمدار پذیرایی ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۲,۰۰۰ تومان

10. بیسکویت بایو کرانچ نارگیلی ستاک مقدار 400 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت بایو کرانچ نارگیلی ستاک:

 • طعم: نارگیلی
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۸,۰۰۰ تومان

11. بیسکویت بایو کرانچ سبزیجات ستاک مقدار 400 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت بایو کرانچ سبزیجات ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۸,۰۰۰ تومان

12. بیسکویت جو با شهد توت ستاک مقدار 210 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت جو با شهد توت ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۴,۰۰۰ تومان

13. بیسکویت پذیرایی خورشید ستاک مقدار 380 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت پذیرایی خورشید ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۰,۰۰۰ تومان

14. بیسکویت بایو کرانچ ساده ستاک مقدار 400 گرم

بیسکویت ستاک/انواع بیسکویت ستاک/ویژگی های بیسکویت ستاک/قیمت بیسکویت ستاک/بیسکویت ستاک رژیمی/شرکت ستاک/معنی ستاک/محصولات ستاک/بیسکویت جو ستاک/بیکویت چند غله ستاک/سامانه ستاک

ویژگی های بیسکویت بایو کرانچ ساده ستاک:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۷,۰۰۰ تومان


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم