دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
بررسی سطح اسید فولیک
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
Folate یا اسید فولیک یکی از ویتامین های گروه B است که فقدان آن سبب مهار سنتز DNA در سلولهایی می‏ شود که سرعت تقسیم آنها بالاست و در نتیجه منجر به کم خونی ماکروسیتیک و مگالوبلاستیک می‏ شود.


تفسیر آزمایش Folate


Folate یا اسید فولیک یکی از ویتامین های گروه B است که فقدان آن سبب مهار سنتز DNA در سلولهایی می‏ شود که سرعت تقسیم آنها بالاست و در نتیجه منجر به کم خونی ماکروسیتیک و مگالوبلاستیک می‏ شود. در حالیکه یک پروتئین اختصاصی متصل شونده به فولات در سرم وجود دارد ولی حدود 90% از فولات به صورت غیرمتصل به پروتئین می‏ باشد. در بیماران مبتلا به فقر B12، سطوح فولات بطور شایع بالاست چرا که این ویتامین برای ورود فولات به سلول-های بافت مورد نیاز است.

به دنبال فقر B12 یا فولات، سطح هموسیستئین خون ممکن است بالا برود. در افراد مسن وجود حدود 400-600 µg اسیدفولیک در رژیم غذایی سبب کاهش سطح هموسیستئین خون می‏ شود. فقدان اسیدفولیک در 33% از حاملگ ی‏ها، بسیاری از افراد الکلی و بیماران مبتلا به انواع سندرم‏های سوء جذب از جمله سلیاک، کرون، اسپرو و بای‏پس ژژنوایلئال دیده می‏ شود.

در صورت پایین بودن سطح فولات سرم معنای آن این است که رژیم غذایی بیمار اخیراً‌ از نظر محتوای اسیدفولیک زیر رنج طبیعی بوده و یا جذب اخیر فولات زیر رنج طبیعی بوده ولی دلیل این نیست که بافت‏های بیمار خالی از فولات شده و نیاز به درمان دارد. بنابراین کاوش‏های فولات سرم ارزش پیش‏گویی مثبت ضعیفی جهت تشخیص داشته و باید با احتیاط تفسیر شود.

برنامه ملی غنی‏ سازی غلات با اسیدفولیک در ایالات متحده که از سال 1997 اجراء شده سبب افزایش متوسط 4.6 -10 µg/L در سطح سرمی فولات و کاهش متوسط 10.1- 9.4 µmol/L در سطح سرمی هموسیستئین شده است.

افزایش سطح: کم خونی پرنیسیوز (کم خونی بدخیم) گیاه خواری و انتقال خون با حجم زیاد.
کاهش سطح: سوء تغذیه، سندروم سوء جذب، بارداری، کم خونی مگالوبلاستیک، کم خونی همولیتیک، بدخیمی، بیماری کبدی و بیماری مزمن کلیوی.
مقادیر مرجع: (بر اساس روش RIA)

 • نوزادان: 7 – 32 ng/ml or µg/L
 • بالغین: 1.8 – 9.0 ng/ml or µg/L
 • بالای 60 سال: 2 – 12 ng/ml or µg/L
 • مقادیر بحرانی: 1.5 ng/ml or µg/L >

سایر نام ها: فولات سرم، اسید فولیک سرم، Pteroylglutamic Acid

آزمایش

شرایط نمونه گیری در آزمایش Folate

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشنا باشد.
2. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید.
3. از مصرف قرص اسید فولیک قبل از انجام آزمایش اجتناب نمایید.
4. نمونه‏ گیری باید قبل از ترانسفوزیون یا شروع درمان با فولات انجام شود. .

ملاحظات نمونه گیری در آزمایش Folate

1. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در ویال های با درب قرمز و یا سبز جمع آوری نمایید.
2. از لیز شدن نمونه اجتناب گردد. زیر ا همولیز موجیب افزایش کاذب سطح فولات سرم می شود.
3. نمونه گرفته شده را در معرض نور مستقیم قرار ندهید.
4. محل نمونه گیری را از لحاظ خونریزی بررسی نمایید.
5. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه را بالافاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید.
6. نمونه خون می بایست در مدت دو ساعت ساتریفیوژ گشته و سرم را در لوله های مخصوصی جدا نمایید.
7. در صورت استعمال بیمار از داروهای آنتاگونیست اسید فولیک مانند متوترکسات، ... آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه آزمایش Folate

 • همولیز سرم
 • نمونه پلاسما به غیر از پلاسمای هپارینه.
 • نمونه هایی که برای بیش از 8 ساعت در معرض نور قرار گرفته اند.
 • بیمارانی که در کمتر از 24 ساعت قبل از نمونه گیری رادیو ایزوتوپ دریافت کرده اند. برای مثال بیمارانی که اسکن ایزوتوپ و یا تست شیلینگ داشته اند.
 • نمونه های با برچسب اشتباه و یا عدم بر چسب.

اسید فولیک

شرایط نگهداری نمونه آزمایش Folate


1. نمونه در دمای اتاق تا 2 ساعت پایدار است.
2. نمونه در دمای 4°C برای 24 ساعت پایدار است درغیر این صورت فریز نمایید. نمونه در فریزر (-20°C) تا 3 ماه پایدار است.
3. نمونه دور از نور مستقیم نگهداری شود. در صورتی که نمونه بیش از 8 ساعت در معرض نور قرار گرفته باشد، باید مجدداً نمونه گیری گردد.

کاربردهای بالینی آزمایش Folate

1. ردیابی فقدان فولات
2. پایش درمان با فولات
3. ارزیابی کم خونی مگالوبلاستیک و ماکروسیتیک
4. ارزیابی بیماران الکلی و کسانی که به علت چاقی مفرط تحت بای‏پس ژژنوایلئال قرار گرفته‏اند یا کسانی که مبتلا به سندرم لوپ کور روده‏ای هستند.
5. ارزیابی علت افزایش سطح هموسیستئین خون.

اطلاعات تکمیلی در مورد آزمایش Folate

اسیدفولیک یا pteroylmonoglutamic acid دارای سه جزء است: پتریدین، P-آمینوبنزوات، و ال – گلوتامیک اسید. در پلاسما 3/1 از اسیدفولیک آزاد بوده در حالیکه 3/2 باقیمانده بصورت غیراختصاصی و سست به پروتئین‏های سرم متصل می‏شود. شکل اصلی فولات در سرم، گلبولهای قرمز و کبد، 5- متیل تتراهیدروفولات (5-methyl-FH4) بوده و کبد محل اصلی ذخیرة آن است. حداقل مورد نیاز روزانه حدود 50 میکروگرم پتروئیل منوگلوتامات یا 400 میکروگرم فولات توتال است. بطور طبیعی فولات‏ها بصورت گسترده در غذاهای گیاهی و حیوانی رژیم غذایی وجود داشته و در رودة باریک جذب می‏ گردند. اسیدفولیک اشکال بیولوژیک فعالی دارد که به عنوان کوآنزیم‏ها عمل می‏ کنند.

اسیدفولیک به شکل‏های دی‏هیدرو و تتراهیدرو وجود دارد. احیاء فولات توسط اسیدآسکوربیک یا توسط آنزیم فولات ردوکتاز صورت می‏ گیرد. فعالیت بیولوژیک در متابولیسم بافت عبارت است از انتقال یک کربن از شکل تتراهیدروفولات که نیاز به دی‏هیدروفولات ردوکتاز دارد. کوآنزیم‏های فولات در اکسیداسیون – احیاء و واکنش‏های انتقال کربن منفرد از جمله سنتز پورین و پریمیدین و تبدیل اسیدآمینه (مخصوصاً تبدیل هموسیستئین به متیونین) درگیر هستند. فقدان فولات سبب اشکال در بیوسنتز نوکلئوزیدها و در نتیجه کم خونی مگالوبلاستیک می‏ گردد. فقدان فولات در حاملگی، مصرف الکل و بعضی داروها از جمله مصرف متوتروکسات شایع است.

تست خون

عوامل مداخله گر در آزمایش Folate

 • در روش RIA مصرف رادیو نوکلوئیدها در کمتر از 24 ساعت پیش از انجام ازمایش موجب تداخل در نتایج می گردد.
 • الکل، آمینوپترین، آمینوسالیسیلیک اسید، آمپی‏ سیلین، ضد‏مالاریاها، کلرامفنیکل، اریترومایسین، استروژنها، ضد بارداری خوراکی(OCP)، پنی‏ سیلین، فنوباربیتال، فنی‏توئین و تتراسایکلین‏ها می‏توانند سبب کاهش سطح فولات سرم و آنمی مگالوبلاستیک شوند.
 • فولات در مواجه با نور از بین می‏رود.
 • تجویز دوز بالای بیوتین (>5 mg/day) 8 ساعت قبل از انجام ازمایش، موجب تداخل در نتایج آزمون می گردد.
 • آنتاگونیست های اسید فولیک، نظیر متوترکسات و پنتامیدین ... موجب کاهش کاذب سطح فولات می گردد.
 • همولیز گلبولهای قرمز بصورت کاذب موجب بالا رفتن سطح فولات سرمی می گردد.
 • نمونه های غیر ناشتا اغلب منجر به افزایش کاذب سطح فولات سرم می گردد.
 • در موارد نادری، بعضی از افراد که در معرض آنتی ژنهای حیوانات قرار دارند، ممکن است آنتی بادی بر ضد این آنتی ژنها در نتایج آزمون تداخل نماید.
 • در بیمارانی که توآماً دچار کمبود اسید فولیک و آهن می باشد، ممکن است آنمی ماکروسیتیک مشاهده نشود. با این وجود آن، اندازه گیری توزیع عرض گلبول قرمز (RDW) به طور تیپیک افزایش یافته است.
 • مصرف اخیر قرص اسید فولیک می تواند مقادیر اسید فولیک را در سطح نرمال افزایش داده و کمبود اسید فولیک سرمی را به طور کاذب پوشش دهد.

قرص اسید فولیک

توضیحات در مورد آزمایش Folate

 1. جهت اطمینان از کم خونی مگالوبلاستیک، آزمون اسید فولیک را باید به همراه سنجش ویتامین B12 بطور همزمان انجام داد.
 2. آزمون فولات اغلب بخشی از ارزیابی بیماران الکلی به منظور بررسی وضع تغذیه ای آنان می باشد.
 3. ذخایر فولات 5 ماه پیش از ظهور کم خونی مگالوبلاستیک تخلیه می شود.
 4. روشهای رادیو ایمیونو اسی و آنزیم ایمیونو اسی، معمولترین راههای اندازه گیری اسید فولیک می باشند.
 5. اندازه گیری سطح هموسیستئین و سطح اسید متیل مالونیک روش جایگزین برای ارزیابی کمبود فولات می باشد.
 6. اندازه گیری سطح فولات گلبول قرمز (RBC folate) جهت تشخیص کمبود ذخایر فولات قابل اعتماد از اندازه گیری سطح فولات سرم می باشد.
 7. هیپرسگمنتاسیون نوتروفیل ها اعلی رقم نرمال بودن فولات RBC یا سرمی نشانگر کمبو ذخایر فولات بدن می باشد.
 8. تشخیص قطعی کمبود فولات بر پایه علائم بالینی، آزمایشات کلینیکی، سابقه بیماری و سایر یافته ها استوار است.

separator line

بیشتر بخوانید:

خواص اسید فولیک و چگونگی مصرف فولیک اسید

مصرف فولیک اسید قبل از بارداری

عوارض کمبود اسید فولیک

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits
statcounter