دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۶ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ ذو القعدة ۱۴۴۳ قمری و ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی
۲۵۱ کد آهنگ پیشواز ایرانسل از سخنان رهبری
4
زمان مطالعه: 8 دقیقه
آوای انتظار یا آهنگ پیشواز می‌تواند یک موزیک از خواننده مورده علاقتان باشد و یا یه سخنی از بزرگان باشد. در ادامه 251 کد آهنگ پیشواز از سخنان رهبری برای شما ایرانسلی های عزیز آماده کردیم جهت اطلاع از کدها با دلگرم همراه باشید.

251 کد آهنگ پیشواز از سخنان رهبری برای ایرانسل

ردیف اسم آهنگ پیشواز ایرانسل سخنان رهبری کد آهنگ پیشواز ردیف اسم آهنگ پیشواز ایرانسل سخنان رهبری کد آهنگ پیشواز
1 8 سال جنگ سخت، ۸ماه جنگ نرم ۴۴١٢۴٢١ 128 اثرات حضور مردم در انتخابات، ۴۴١۶٨۶١
2 اتحاد بین مسولین 4412035 129 اجر الهی ۴۴١٢١۴٣
3 اتکا جوانان به خود 4412255 130 احساس عزت ملت ایران، ۴۴١۵١٢٢
4 اثرات حضور مردم در انتخابات ۴۴١۶٨۶١ 131 ارزش جانبازی ۴۴١٣۵۵٢
5 آرمانگرایی همراه با واقع بینی ۴۴١۶٢۴ 132 اساس مشکل در دنیای اسلام، ۴۴١٢٨٩١
6 اساس دشمنی با ایران ۴۴١٢٢۵٣ 133 اسلام گرایی و تحجر ۴۴١۴١٣٢
7 استحکام نظام ۴۴١۶۴٩٨ 134 اسلام،دین عدل ۴۴١٢۵٠۶
8 اسوه حقیقی ۴۴١٣۶٣۵ 135 اعتقاد به شهادت ۴۴١٢٠۴۴
9 اقتدار ملت ایران ۴۴١٢۵٠۵ 136 آمادگی حقیقی ۴۴١۵۶٨۴
10 آمریکا تروریست بزرگ ۴۴١۴۴٩٠ 137 آمریکا و مردم ملتها ۴۴١٢٨٨٩
11 ان تنصرالله ینصرکم ۴۴١٣۶٢٠ 138 انتخابات سالم ۴۴١۴٩٧٩
12 انتخابات شاخص جمهوری اسلامی ۴۴١٣۴۵٢ 139 انتظار یعنی ترقب ۴۴١٣۶٢۴
13 انقلاب ما ۴۴١٢٧٣٣ 140 انقلاب ملت را زنده کرد ۴۴١۴۴٩١
14 انقلاب و استقلال سیاسی ۴۴١٢٧٣۴ 141 اوصیکم بالتقوا ۴۴١٢٠۴٠
15 اولین اثر وحدت اسلامی ۴۴١٢٨٩٢ 142 اهتمام امام سجاد ۴۴١۶٠٣۴
16 اهمیت کار ۴۴١٢٠٢۵ 143 ایران طرفدار مظلومان ۴۴١۴۴٨٣
17 ایران و قضیه هسته ای ۴۴١٢٧٣١ 144 ایستادگی ۴۴١۴٩٧٧
18 ایستادگی ملت ایران ۴۴١٢٠۴۵ 145 ایمان و ملت ۴۴١٢٢۵٧
19 آینده خوب کشور ۴۴١٣٩٨۴ 146 با قرآن خود را بسازید ۴۴١٢٨٨۶
20 بدون خشم ۴۴١۶۶۵٢ 147 بسیج آیت الهی ۴۴١٢١۴٨
21 بسیج و ایمنی نظام ۴۴١٢١۴٩ 148 بسیج و مجاهدت ۴۴١٢١۵٠
22 بسیج،بسیج دلها ۴۴١٢٢۵۴ 149 بصیر کیست ۴۴١٢١٣۵
23 بصیرت یعنی ۴۴١۴٩٧۶ 150 به خاک مالیدن بینی دشمن ۴۴١۴۴٧٩
24 بعثت دعوت مردم بود به… ۴۴١٣۴۶٧ 151 بهار بی خزان انفلاب ۴۴١٣۴۵۵
25 بیداری همه اقشار ۴۴١٢۵٠۴ 152 پایه اصلی بسیج ۴۴١۴۴٩۴
26 پدر امت ۴۴١۵٩۴۵ 153 پرچمداران انجمن اسلامی ۴۴١۶٢۴۶
27 پشتوانه امنیت کشور ۴۴١۴١٣٩ 154 ترس از ایران اسلامی ۴۴١۵٩۴۶
28 ترسیم خط دولت ودلتمردان ۴۴١٣۶٨١ 155 تعالیم پیامبران ۴۴١٣۴۶٢
29 تقوا یعنی ۴۴١٣۶١٨ 156 تقویت ایمان در عمل ۴۴١٣۶١۵
30 تکاپو برای رسیدن به هدف ۴۴١٢١۴١ 157 تلاش برای سربلندی ایران ۴۴١٢١۴٠
31 تمدن متکی به معنویت ۴۴١۶٢۵٢ 158 تمرکز بر نقطه حق ۴۴١۶٢٣٨
32 توصیه به جوانان ۴۴١٢٠۵٠ 159 توفیق خدمت ۴۴١٢١۴۵
33 توقف ممنوع ۴۴١۶۴٩۶ 160 تولید ملی ۴۴١۵٧٨٨
34 تهدیدی برای رژیم صهیونیسم ۴۴١۴١۴٠ 161 جامه عمل به توصیه امام ۴۴١٣۵١٢
35 جمهوری اسلامی درسی برای ملتها ۴۴١٢۵٠٧ 162 جوان ۴۴١٢١٣٧
36 جوان مسلمان ایرانی ۴۴١٢١٣٨ 163 جوان و نیروی جوانی ۴۴١٢٨٩۴
37 جوانان انقلابی امروز ۴۴١٣۵١۴ 164 جوانان خودتان را بسازید ۴۴١۴۴٩۶
38 جوانان مبارزه کنید ۴۴١۴۴٩٧ 165 جهاد اسلامی ۴۴١٢٢۵٨
39 حادثه بزرگ ۴۴١۶٨٣٨ 166 حادثه بزرگ حج ۴۴١۴۴٩٢
40 حجاب مایه تشخص و آزادی زن ۴۴١۵٧٨٩ 167 حجت خدا ۴۴١۶٧٨۴
41 حرکت عظیم اسلامی ۴۴١۵١٢۶ 168 حرکت ملت با یاد خدا ۴۴١٣٢۵٧
42 حرکت مورد قبول ما ۴۴١٣۶١۴ 169 حضور جوانان امروزی ۴۴١۴۴٩۵
43 حضور مردم در انتخابات ۴۴١۵١٢٩ 170 حکومت مردم سالاری ۴۴١٢٧٢٩
44 حل مشکلات با قرآن ۴۴١۶٢۴٩ 171 خاصیت حرکت الهی ۴۴١٢۴٢۶
45 خدا با شماست ۴۴١۵١٢٧ 172 خصوصیات بسیج۱ ۴۴١۴٨١٨
46 خصوصیات بسیج۲ ۴۴١۴٨١٩ 173 خطاب به جوانان ۴۴١٢١٣٩
47 خواسته اسلام ۴۴١٢٢۵٩ 174 در بن بست نیستیم ۴۴١۶٣١٢
48 در راه افتخار ۴۴١۶۴٩١ 175 در راه پیشرفت ۴۴١۵٩۴٣
49 در سایه قرآن ۴۴١۶٢۴٨ 176 در صحنه ماندن جوانان ۴۴١٢١۴۶
50 درخشش انقلاب ۴۴١٢٨٩٠ 177 درس انتظار ۴۴١۶٨٣٧
51 درود به مردم ایران ۴۴١٣۵٠٩ 178 دست ما پر است ۴۴١۴۴٨٠
52 دشمن شناسی ۴۴١٢١٣۶ 179 دعای تحویل سال نو ۴۴١٣٠٩٨
53 دعای تحویل سال نو و تبریک نوروز ۴۴١٣١٠١ 180 دعای رهبر در محرم۹۱ ۴۴١۶٧٨۵
54 دعای فرج.رهبری ۴۴١٣١٠٢ 181 دفاع از… ۴۴١۴۴٨١
55 دل و هدف را خدایی کنیم ۴۴١۶٢٣۶ 181 دلها دست خداست ۴۴١٣٢۵۵
56 رقابت سالم در انتخابات ۴۴١۵١٢۵ 182 رمز اقتدار ملتها ۴۴١٢٠۴٧
57 رمز پیروزی ۴۴١٢٠۴٨ 183 رو خطر کن ۴۴١۶٨١۴
58 روز بین المللی اسلامی ۴۴١۴١٣٨ 184 رهبری و مدیریت ارزشی ۴۴١۴۴٨٩
59 زن مسلمان در ایران ۴۴١۶٢۴٣ 185 زنان و حرکت اجتماعی ملتها ۴۴١۶٢۴٢
60 سال جهاد اقتصادی ۴۴١٣٠٩٧ 186 سخن با اساتید ۴۴١٢٠۴٢
61 سخن نو جمهوری اسلامی ۴۴١۶۴٩۵ 187 سخنان مقام معظم رهبری.سری۱ ٩۴۴١٠۴
62 سربازان نظام ۴۴١۶۴٩۴ 188 سرمایه بی پایان علم ۴۴١۶٣١١
63 سوره اعلی.رهبری ۴۴١٣١٩۵ 189 سوره توحید وهمزه .رهبری ۴۴١٣١٩۶
64 سوره تین.رهبری ۴۴١٣١٩٢ 190 سوره جمعه آیات ۹تا آخر ۴۴١٣١٩٨
65 سوره جمعه.آیات۶تا۸ ۴۴١٣١٩٩ 191 سوره جمعه.رهبری.آیات۱تا۵ ۴۴١٣١٩٧
66 سوره حمد و توحید رهبری ۴۴١٣٢٠٠ 192 سوره شمس.رهبری ۴۴١٣١٩۴
67 سوره عادیات.رهبری ۴۴١٣١٩٣ 193 سوره قارعه.رهبری ۴۴١٣١٩١
68 سیل پاکستان ۴۴١٢٠۴١ 194 شاخص برای بسیجیان، ۴۴١٢١۵۴
69 شاخص برای بسیجیان ۴۴١٢١۵۴ 195 شرایط بدر و خیبر ۴۴١۴٩٧٨
70 شور انقلابی ۴۴١٢١۵۵ 196 طلایه داران جبهه ۴۴١٢٠۴٩
71 عامل اصلی ۴۴١٢٠۵١ 197 عدالت و اعتقاد به معاد ۴۴١٣۴۵٧
72 عرصه رویارویى ۴۴١۶۴٩٠ 198 عرصه ماندگار تاریخی ۴۴١۶٣١٣
73 عظمت ایران و شهدا ۴۴١٢٠۴٣ 199 عظمت زن در حجاب ۴۴١٢٠٢۶
74 عکس العملهای دشمنان ۴۴١٢۵٠٣ 200 علم مایه اقتدار ۴۴١٣٠٩۵
75 علوم انسانی روح دانش ۴۴١۴۴٨٨ 201 علیه هر قدرت سلطه طلب می‌ایستیم ۴۴١٣٧٢٩
76 عمل قرآنی ۴۴١۶٢۵٠ 202 عید قربان در کلام رهبر ۴۴١٢٢۵۶
77 غافلگیری آمریکا ۴۴١٣٢۵۶ 203 غفلت ۴۴١۶٨١٨
78 فائق آمدن بردشمنان ۴۴١۵١٢٣ 204 فتنه یعنی… ۴۴١٢۴٢٢
79 فردای ملت ایران ۴۴١٢١۵١ 205 فرزندان رهبر ۴۴١۵۵٣۶
80 فرهنگ بسیجی ۴۴١۴٨١٧ 206 فرهنگ بسیجی ۴۴١۴٨١۴
81 فرهنگ چیست ۴۴١٢٠۵٣ 207 فرهنگ چیست۱ ۴۴١٢٠۵٢
82 فرهنگ مهاجم ۴۴١۶۴٩٢ 208 فلسطین از نهر تا بحر ۴۴١۴١۴٢
83 فلسطین آزاد خواهد شد ۴۴١٢٠٣۶ 209 قانون حد فاصل حق و باطل ۴۴١۶٨١۶
84 قانون اساسی ۴۴١٢٧٣٢ 210 قدر معلم را بدانیم ۴۴١٣۴۵۶
85 قدرت‌های استکباری و حضور مردم ۴۴١۶٢۴٠ 211 قرآن مایه وحدت ۴۴١٣۶٢٧
86 قرآن و تدبر در آن ۴۴١۶٢۵١ 212 قرن اسلام ۴۴١۵١٢١
87 قطع دست متجاوز ۴۴١٢٠٣٧ 213 قواره رژیم صهیونیستی ۴۴١۶٨۶٢
88 قوه قضایه و اقامه عدل ۴۴١٣۵٠۵ 214 کار برای خدا ۴۴١۴١٣٧
89 کارگرباغیرت ایرانی ۴۴١٣٢۵۴ 215 کرامت ملت‌های مظلوم ۴۴١٣۶١٧
90 گامی به سمت خدا ۴۴١۶۴٩٣ 216 گسترش نهضت اسلامی ۴۴١۴۴٨٢
91 گشاده رو بودن مسؤولین ۴۴١٢١۴۴ 217 گمنام بمیرد ۴۴١٣٩٠١
92 گناه بزرگ ۴۴١٢۴٢٣ 218 لباس پرهیزگاران ۴۴١٢٠٣٨
93 لازمه انتظار ۴۴١٣۶٢۵ 219 لشکر مخلص خدا ۴۴١۴۴٩٣
94 لینصرنّ الله من ینصره ۴۴١۴۴٨۴ 220 ما آزمودیم ۴۴١٣۶٢١
95 ما اسلامی هستیم ۴۴١٢٧٣٠ 221 ما راینا الا جمیلا، ۴۴١٢٠۴۶
96 ما محکم ایستادیم ۴۴١٣٢۵٨ 222 ما می توانیم ۴۴١۵۵٣٧
97 مبارزه با ظلم جهانی ۴۴١۵١٢٨ 223 مبعث عید همه ۴۴١٣۴۶١
98 مثل پاره‌های فولاد ۴۴١٣۴۵٣ 224 محبت و عقیده به قرآن ۴۴١۶٢۴٧
99 مذاکره با آمریکا ۴۴١٢٠٣٩ 225 مردم و نقش آنان ۴۴١٣۵١١
100 مردمی ترین نهاد ۴۴١۵۶٨٣ 226 مساله مردم ۴۴١۴۴٨۶
101 مظلومترین واجب فراموش شده ۴۴١۶۶۵٣ 227 معلم ۴۴١۵۶٨۶
102 معنای امتحان ۴۴١٢٢۶٠ 228 معنای بسیج ۴۴١٢١۵٢
103 معنویت و مسؤولیت ۴۴١٣۵١٠ 229 معنی پیشرفت کردن ۴۴١۴۴٨۵
104 مکتب امام ۴۴١٣۵١٣ 230 ملاک موافقت و مخالفت ۴۴١٢٠۵۴
105 ملت ایران اثبات کردند ۴۴١۵٩۴۴ 231 ملت مستقل ۴۴١٢٨٨٧
106 ملتها باید نشان بدهند ۴۴١۵۶٨۵ 232 مواظبت در تشخیص ۴۴١٢۵٠٨
107 موضع حق جمهوری اسلامی ۴۴١٣٢۵٩ 233 مهدویت و انبیا ۴۴١٣۶٢۶
108 مهم‌ترین رکن حمایت از فلسطین ۴۴١۴١۴١ 234 میدان جنگ ۴۴١٣۴۵۴
110 ناتوانی استکبار جهانی ۴۴١۵١٢۴ 235 نجات بشر به برکت اسلام ۴۴١٣۶١٩
111 نشاط طراوت و شادابی ۴۴١۶٨۴۶ 236 نشانه‌های ضعف دشمن ۴۴١٢١۵٣
112 نظام برای مردم ۴۴١٢۴٢٧ 237 نظام مردمی ۴۴١۴۴٨٧
113 نقش جوانان در فتنه ۸۸ ۴۴١٢١۴٧ 238 نگاه اسلام و غرب به زن ۴۴١۶٢۴١
114 نگذارید اختلاف به وجود آید ۴۴١٣٢۶٠ 239 نوید شکست دشمن درقرآن ۴۴١۵۵٣٨
115 «نه»به نظام سلطه جهانی ۴۴١۴١٣۴ 240 نهی از منکر ۴۴١۶۶۵۴
116 نیاز امروز ما ۴۴١۴١٣۶ 241 نیاز عمده جوان نیاز به هویت ۴۴١٣۵٣٨
117 نیروی انتظامی ۴۴١۴١٣۵ 242 وجهه دولت آمریکا ۴۴١۶۴٩٧
118 واکسینه شدیم در مقابل تحریم ۴۴١۶٢٣٩ 243 وصیت امام ۵۵١١٠۵۴
119 وحدت در کلام رهبری ۴۴١٢۶٨٠ 244 وضعیت بدر و خیبر ۴۴١۶٢۴۴
120 وظایف مسؤولین درفساد اقتصادی ۴۴١٣٩٨۶ 245 وظیفه امروز ما ۴۴١٢۴٢٨
121 وظیفه همه در اقتصاد مقاومتی ۴۴١۶٨۶٣ 246 وظیفه مسلمانان ۴۴١٢٨٨٨
122 وعده های الهی را باور کنید ۴۴١٣۶٢٢ 247 وقتی ملتی بیدار شد ۴۴١٣۶١۶
123 ولادت نبی مکرم ۴۴١٢٨٩٣ 248 ویژگی ملت زنده ۴۴١۶٨۶٠
124 هر بلائى کز تو آید ۴۴١۴١٣٣ 249 همت کنید ۴۴١٢۴٢۵
125 همت مضاعف و مایوس کردن دشمن ۴۴١٢۴٢۴ 250 همه در یک جبهه ۴۴١۶٢٣٧
126 یاد خدا ۴۴١٣۶٢٣ 251 یکی از ملاکهای امام ۴۴١٣٢۶١
127 یکی از دو بهترین و ۴۴١٢١۴٢ 252این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.5 از 5 (4 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است