دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۰ میلادی
۲۹ نشانه و تعبیر دیدن خواب گم شدن
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تعبیر خواب گم شدن ( تعبیر خواب گم شدن در جنگل ، تعبیر خواب گمشدن در شهر غریب ، تعبیر خواب گمشدن در بیابان ، تعبیر خواب گم شدن در مه و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر گم شدن در خواب چیست ؟

دلگرم: تعبیر خواب گم شدن ( تعبیر خواب گم شدن در جنگل ، تعبیر خواب گمشدن در شهر غریب ، تعبیر خواب گمشدن در بیابان ، تعبیر خواب گم شدن در مه و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب گم شدن

1- تعبیر دیدن خواب دیدن گم شدن ، فرار از وضعیتی است که در آن گرفتار شده اید. این وضعیت باعث نگرانی شما شده است.
2- تعبیر خواب گمشدن نشانه عدم اعتماد به نفس و سردرگمی و عدم توانایی برای پیدا کردن راه حل مشکلات است.
3- شاید دیدن خواب گم شدن نشانه این باشد که به خاطر اینکه کسی را از دست بدهید می ترسید. این خواب نشان دهنده وابستگی بیش از حد به کسی یا چیزی است. شما راه را گم کرده اید و به همین دلیل احساس ضعف و سر افکندگی می کنید.
4- اگر در خواب دیدید که گم شده اید تعبیرش این است که در انجام کارهایتان مشکل دارید و مطمئن نیستید کاری که انجام می دهید درست است یا نه. گاهی اوقات دیدن این خواب بیانگر این است که غرق کار شده اید و هم اکنون نیاز به آرامش و استراحت دارید.
5- اگر در عالم خواب ببینید که یکی از دوستان یا آشنایانتان گم شد تعبیرش این است که در آینده نزدیک آن شخص با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. سعی کنید از آن ها غافل نشوید و حتی الامکان به آن ها کمک کنید.
6- تعبیر خواب گم شدن همسر این است که رابطه خوبی با او ندارید و به همین دلیل از او فاصله می گیرید.
7- اگر درخواب دیدید که با شخص دیگری گم شدید تعبیرش این است که شریکی در زندگی دارید که با وجود او نمی توانید به خواسته خود برسید. سعی کنید موانع یا افرادی که سرعت شما را در زندگی کم می کند از خود دور نگه دارید.
8- اگر در خواب دیدید که در برف گم شدید و نتواستید راه را پیدا کنید تعبیرش این است که زندگی بسیار سرد و بی روحی دارید و این موضوع به دلیل تصمیمات بدی است که در گذشته گرفته اید. به همین دلیل به نوعی در زندگی شکست خورده اید و سرخورده شده اید.
9- تعبیر خواب گمشدن در ساختمان این است که شما در انجام پروژه های کاری با شکست مواجه شدید و از این موضوع بسیار ناراحتید. اگر این روال را ادامه دهید ممکن است در آینده ورشکست شوید.
10- اگر در خواب خود را در یک دشت بزرگ دیدید و نتوانستید راه را پیدا کنید تعبیرش این است که بیمار می شوید یا خبر بدی درباره سلامتی خواهید شنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
11- خواب دیدن اینکه شما گم شده اید بیانگر این است که شما مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش خود را نسبت به اهدافتان گم کرده اید. شما ممکن است در مورد مسیری که در زندگی پیش میگیرید نگران و نامطمئن هستید. اگر تلاش می کنید که درخواست کمک کنید، به این معنی است که شما تلاش می کنید حمایت کسب کنید. شما به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید.
12- تعبیر دیگر این است که گم شدن در خواب به این معنی است که شما هنوز دارید با موقعیتی جدید که قوانین و شرایطش مدام تغییر می کند سازگار می شوید
13- خواب دیدن اینکه کس دیگری گم شده است بیانگر مسائل حل نشده یا احساسات حل نشده در مورد کسی است که گم شده است. چه جنبه ای از آن فرد را ممکن است درون خود گم کرده باشید، این را در نظر بگیرید. شاید شما نیاز دارید که این جنبه ها را دوباره به دست آورید و دوباره تایید کنید
14- خواب دیدن اینکه شما چیزی را از دست می دهید (گم می کنید) بیانگر این است که شما ممکن است واقعا چیزی را جای عوضی گذاشته اید و هنوز نفهمیده اید. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که زندگی تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی ش کنید. شاید شما فشار و شلوغی زندگی روزمره خیلی رویتان فشار آورده است.
15- تعبیر دیگر این است که گم کردن چیزی، همزمان با تغییر بزرگی در زندگی یا مساله ی بیداری است
16- به حالت نمادین، گم کردن چیزها در خواب تان بیانگر فرصت های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه های فراموش شده ی خودتان است. ملاحظات شخصی تان در مورد چیزی که گم کرده اید، سرنخی برای شما خواهد بود که معنا و تعبیر عاطفی خوابتان را دریابید(چه رابطه ای با انچه گم کردید دارید)

محمدبن سیرین گوید :
17- اگر کسی بیند گم شد ، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند . اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد ، دلیل زیان بود . اگر بیند چیزی از او گم شد ، اگر آن چیز به تاویل نیک بود ، غم است . اگر بد بود ، کارش به نظام شود .


تعبیر خواب گم شدن در جنگل

18- اگر در خواب دیدید که در جنگل گم شدید تعبیرش این است که کسی را در زندگی ندارید که از شما حمایت کند به همین دلیل مدام در جا می زنید. این موضوع اعتماد به نفس تان را کم کرده است.
19 دیدن خواب گم شدن در جنگل همچنین نشانه وجود برخی مشکلات در زندگی است که به هیچ طریقی نمی توانید از آن خلاص شوید. هیچ راه حلی برای مشکلاتتان ندارید. این خواب همچنین نشانه بیماری است.


تعبیر خواب گمشدن در شهر غریب

20- اگر در خواب دیدید که در شهر گم شدید تعبیرش این است که قدرت انجام درست کارهایتان را ندارید.
21- دیدن خواب گم شدن در شهر غریب همچنین ضعف شما در برقراری ارتباط با دیگران و آسیب رساندن به آن ها و درگیری اجتماعی است. سعی کنید تا دیر نشده به خود بیایید و کمی در رفتارهایتان تجدید نظر کنید. شاید برخی افراد سعی دارند جلوی رفتارهای شما را بگیرند اما موفق نمی شوند.


تعبیر خواب گم شدن در بیابان

22- دیدن خواب گم شدن در خیابان نشانگر آن است که که در آینده موانع زیادی را تجربه خواهید کرد و به موفقیت نخواهید رسید.
23- اگر خواب دیدید که در جاده گم شدید در حالی که در حال سفر هستید تعبیرش این است که در آینده نزدیک زیان بزرگی خواهید دید یا احتمالا در سفر دچار مشکل بزرگی خواهید شد.
24- اگر در خواب تان در پیچ و خم جاده گم شدید و اگر موفق شدید تا از این پیچ و خم های جاده خلاص شوید و راه را پیدا کردید تعبیرش این است که به زودی به آنچه می خواهید میرسید.


تعبیر خواب گم شدن در خیابان

24- اگر در خواب دیدید که در خیابان گم شده اید تعبیرش این است که برای کارتان نیاز دارید تا تغییر مکان دهید. این خواب شما را تشویق میکند که دست از سردگمی بردارید و با تکیه بر توانایی هایتان تصمیمات مهمی بگیرید.
25- اگر خواب دیدید که در حال رانندگی بودید ولی گم شدید تعبیرش این است که به دلیل بی نظمی و حواس پرتی، تصمیمات اشتباهی گرفته اید و به همین دلیل ضرر زیادی خواهید دید. شاید شما بیش از حد روی جزئیات کوچک تمرکز کرده اید و کلیات زندگی را از دست داده اید.


تعبیر خواب گم شدن در مکانی ناشناخته

26- اگر در خواب دیدید که در مکانی ناشناخته و دور افتاده گم شده بودید تعبیرش این است که با شخصیت های مرموز و غیر معمول در زندگی آشنا می شوید.


تعبیر خواب گم شدن در بیمارستان

27- خواب گم شدن در بیمارستان نشانه بیماری و مشکلات مربوط به سلامت می باشد.
28- همچنین گم شدن در بیمارستان در خواب تان ممکن است نشانه این باشد که در رابطه با سلامت و بهداشت خود می ترسید و آینده ای تاریک را در مقابل خود می بینید و به خاطر اینکه نمی توانید اتفاقاتی که در آینده برایتان رخ می دهد را کنترل کنید دچار نا امیدی شده اید.


تعبیر خواب گم شدن در مه

29- تعبیر گم شدن در مه نشانه غم و اندوه است. شما می توانید از وضعیت بدی که در آن قرار گرفته اید خلاص شوید و مجبورید سختی ها و مشکلات زندگی تان را تحمل کنید. سعی کنید برای این کار چاره ای بیاندیشید.

separator line

ترجمه : معصومه راهی


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits