دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب زنده شدن و برگشتن مرده به خانه چیست ؟
322
زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعبیر خواب زنده شدن مرده ، برای تعبیر درست زنده شدن مرده (پدر،مادر،نوزاد و ....) میتوانید با خواندن تعبیر خواب زنده شدن و برگشتن مرده به تعبیر خود دست پیدا کنید .

تعبیر خواب زنده شدن مرده

خواب زنده شدن مرده ( خواب بازگشتن مرده به خانه ، زنده کردن مرده و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

دلیل دیدن زنده شدن مرده در خواب

دیدن مرده در خواب ممکن است برای خویشاوندان و اقوام آن مرده در وحله اول آرام بخش و شادی آور باشد، اما این خوشحالی تا جائیست که تعبیر خواب مرده و یا تعبیر خواب زنده شدن مرده را ندانید .

کسانی هستند که با زنده شدن مرده در خواب، با ترس و واهمه روبرو میشوند، کسانی نیز هستند که تعبیر زنده شدن مرده را نگرانی مرده در مورد کار ناتمامش بیان میکنند. اگر تعبیر خواب زنده شدن مرده شما را ترسانده یا به شک انداخته در ادامه با مجله دلگرم همراه باشید تا با تعبیر خواب زنده شدن مرده به سوالات خود دست پیدا کنید .

امام جعفر صادق(ع) در مورد مرده شدن مرده در خواب می فرماید:
خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه نشانه مال است.

خواب زنده شدن مرده (خواب برگشتن مرده به خانه)

تعبیر خواب زنده شدن مرده : ابراهیم کرمانی

  • خواب زنده شدن مرده نشانه آنست که مرده حالش خوب است به خصوص اگر مرده را خوشحال ببیند و اگر زنده را مرده ببیند بر خلاف این است .
  • اگر زنی در خواب ببیند پسر مرده او زنده شد ، نشانه آنست که مسافرش از سفر بازآید .

تعبیر خواب زنده شدن مادر

علی بن محمد العنبری در کتاب علم شب آورده اند اگر کسی خواب ببیند مادر مرده اش دوباره زنده شده و در حال تکلم نگاه کردن انجام کاری خاص و ...باشد تعبیر آن در بیشتر موارد مهربانی دلسوزی و نجات یافتن از انواع مختلف بلا و ناراحتی باشد.

ایشان اضافه کرده اند در هر حالتی و در هر شرایط و یا زمانی دیدن چنین رویایی نمیتواند معنی ها و یا تعبیر های بدی داشته باشد و بدون شک بعد از تجربه ی چنین رویایی تنها بعد از چند روز و یا چند ماه تغییرات محسوس و مهمی در زندگی فرد ایجاد می شود اگر ببینی مادرت زنده شده و فقط شما به ایشان نگاه میکنید و کار خاصی انجام نمیدهید تعبیر آن این است که شما برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که این ها را با موفقیت انجام خواهید داد.

چنان چه ببینی مادرت زنده شده و دوباره می میمیرد دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند دارد. اگر ببینی مادر فوت شده ات زنده گشته و به شما میخندد و یا در چهره ی ایشان خوشحالی و ذوق میبینید نشانه ی آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت و در واقع میتوان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد

تعبیر خواب زنده شدن مرده : لوک اویتنهاو

  • خواب زنده شدن مرده نشانه آنست که شما در زندگی بی برنامه هستید و وقتتان را تلف میکنید .

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

تعبیر خواب زنده شدن پدر

تعبیر خواب زنده شدن مرده : محمدبن سیرین

  • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده ای و او بگوید که من زنده ام ، نشانه آنست که احوال مرده در آن جهان نیکو است و خداوند از او خشنود است .

امام جعفر صادق درباره زنده شدن مرده میفرماید :

خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه نشانه مال است .

تعبیر خواب زنده شدن مرده : جابرمغربی

  • اگر کسی در خواب دید مرده را زنده کرد ، نشانه آنست که یک شخص زنده را مسلمان کند .

تعبیر خواب زنده شدن مرده : حضرت دانیال

  • اگر کسی در خواب خود را ببیند که مرده و دوباره زنده شده است نشانه آنست که از گناه توبه کند و عمرش دراز خواهد بود .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی درباره تعبیر خواب زنده شدن مرده میگوید

  • خواب برگشتن مرده به خانه مثلا خواهر یا برادر مرده شما ، نشانه این است که شما دلتان برای آنها تنگ شده و تلاش می کنید که تجارب قدیمی تان را که با آنها داشتید، دوباره زنده کنید. در کنار زندگی روزمره، خواب هاتان ممکن است راهی برای شما باشد که با فقدان عزیزان از دست رفته تان، کنار آیید.
  • خواب دیدن یک فرد مرده که دوباره در خوابتان هم می میرد، به این معنی است که شما دوست دارید آنها هنوز هم اطراف شما باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کرده به اشتراک گذارند. این خواب ها بیشتر در طول زمان های شاد یا در طول وقایع مهم در زندگی تان صورت میگیرد

تعبیری خواب زنده شدن مرده در خواب

تعبیر خواب برگشتن مرده

تعبیر خواب مردن و زنده شدن یک نفر (خود شخص)

حضرت دانیال گوید:

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمدبن سیرین گوید:

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید:

دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

18 تعبیر و تفسیر صحبت کردن با مرده در خواب

۱۰ نشانه و تعبیر دیدن لباس مرده در خواب

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده ( گرفتن چیزی از مرده )

تعبیر خواب زنده شدن مردهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (322 رای)  

۳۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

زیبا | ۲ ماه پیش
خواب تعبیر میکنید
0
0
کاظم | ۳ ماه پیش
خداحمت کند تمام درگذشتگان ازدنیارا بخصوص اونا که توخواب مامیان یااهیانن زنده شدن وبامازندگی میکنند
گاهی زندگی ساده اماباهم بودنش عالیه وقدرشو دونستن
2
2
نفس | ۲ سال پیش
چندماه پیش مادربزرگم فوت شده و خواب دیدم که زنده شده و دیگر مریض نیست و سرحال تر از قبل است و با ما حرف میزند و حتی نماز میخواند ولی میگویند او فردا میمیرد و اگر دو مرده را باهم خاکسپاری کنیم اتفاق بدی می افتد ، تعبیر خوابم چیست؟ ممنون میشم جواب بدید🙏
25
55
هدی | ۲ سال پیش
خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شده زنده شده بود و میدونستیم که قراره فوت بشه من رفتم پیشش بهم گفت که همون که منتظرش بودم اومد و منو بغل کرد و در اخر هم گفت گشنمه من برم و رفت تعبیرش چیه ؟ لطفا بگین چون خییییلی میترسم
17
36
پاسخ ها:
زینب | ۶ ماه پیش
خیران میخواسته منم همچین خوابید دیدم یه خیرات سبک دادم بعدش اومدخابم خیلی خوشحال بود
0
5
مریم | ۲ سال پیش
توروخدا این خواب منوتعبیرکنید، من خواب دیدم همسرمرده من زنده شده وکنارمه وخیلی باهام مهربون بودمادرش هم که مرده اونم کنارمون بود ومن وقتی رفتم داخل اتاق درکمدرو بازکردم دیدم لباس تور سفیدبلند آویزونه که مال من بود، این چه معنی داره؟؟؟
47
83
پاسخ ها:
نازیلا | ۲ سال پیش
خواب دیدم پدرم زنده شده آمده پیش ما اما خون بالا می آورد(درواقعیت پدرم از دنیا رفته در اثر خونریزی معده)
20
49
محمدرضااقایی | ۲ سال پیش
خواب دیدم پسرم که فوت شده الان زنده است ولی من بلدهستم که او دوباره قراره بمیرد وفقط ناراحت بودم ومیگفتم چه جوربهش بگم که قراراست بمیرد
10
33
پاسخ ها:
فرشته | ۱ سال پیش
خواب دیدم مادر بزرگم همراه پدر بزرگ فوت شده ام برای دیدن برادر مادربزرگم که اوهم تازه فوت شده از مشهد به خانه آنها میروند
تعبیرش چیست ؟؟
6
9
فرشته | ۱ سال پیش
خواب دیدم مادر بزرگم از پدربزرگم که فوت شده درخواست میکنه باهم به دیدن برادر مادر بزرگم که تازه فوت شده وتو خواب از مشهد اومده بروند و رفتند
تعبیرش چیه
1
7
ماریا | ۳ سال پیش
سلام .خواب دیدم‌‌مادر مرده ام‌ زنده شده و در اتاق خواهرم‌مشغول نوشتن است چون معلم‌کلاس اول بود در قید حیات که بود.در خواب دیدم‌ خواهرم در اثر تصادف فوت شده ولی مادرم‌با شنیدنش خونسرد رفتار کرد و بهش گفنم‌ماما چرا خونسردی بیا بریم ببینیمش و رفتم‌که به برادرام خبر بدم .دیدم‌یه برادرم رو زمین افتاده گریه میکنه منم داشتم قبلش داد میزدم‌و گریه میکردم .لطفا تعبیر خواب منو بگید
15
28
شهناز | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم مادر شوهرم ک دو هفته هس ک رحمت خدا رفته نشسته تو حیاط لباس مشکی تنش هس از پسرش پرسید گریه کردی واسم پسرش بهش گفت مامان برو تو اتاق از خواب پریدم پسرش لباس مشکی تنش بود
9
27
. | ۳ سال پیش
ساعت حدودا ده صبح بود که خواب دیدم میگن پدرم مرده ولی انگار که زنده بود و اتفاقا اخرای خوابم معلوم شد زنده است پدرم پر واقعیت هم زنده است میشه تعبیرش رو بگید ممنون
8
34
ناشناس | ۳ سال پیش
سلام اگر کسی هست که تعبیر خواب را میدون جواب بده . من در خواب پسر مرده رادیدم که وقتی پدرش را دید گفت چرا دیر امدی خیلی منتظرت بودم . والان ان پسر واقعا مرده. تعبیرش چیست
15
32
جواد | ۳ سال پیش
سلام نزدیک صبح خواب دیدم مادرم که یکساله فوت کرده تو تخت دراز کشیده و به نظر در حال احتضار بود که یک دفعه رنگش سیاه شد و بدنش یخ زد یعنی جان داد هر چی پدرم و برادرم رو صدا زدم صدام در نیومد بعد وقتی تونستم صداشون کنم یک دفعه برگشتم دیدم مادر مثل حالت قبلیش که رو تخت خوابیده بود و رنگش طبیعی شده بود میشه تعبیرش رو بگین
10
33
جواد | ۳ سال پیش
سلام نزدیک صبح خواب دیدم مادرم که یکساله فوت کرده تو تخت دراز کشیده و به نظر در حال احتضار بود که یک دفعه رنگش سیاه شد و بدنش یخ زد یعنی جان داد هر چی پدرم و برادرم رو صدا زدم صدام در نیومد بعد وقتی تونستم صداشون کنم یک دفعه برگشتم دیدم مادر مثل حالت قبلیش که رو تخت خوابیده بود و رنگش طبیعی شده بود میشه تعبیرش رو بگین و اینکه شبش من زیارت عاشورا خوندم و توسل کردم به خانم فاطمه زهرا که از حال مادرم با خبر بشم که اینو دیدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین
8
24
هدی | ۳ سال پیش
مادرم را در خواب هایم زنده میبینم درحالی که چند سال پیش فوت شده
15
35
پاسخ ها:
زینب | ۲ سال پیش
بخاطر اینه که آرامش وجودیت تو اینه که زنده باشه به همین خاطر خواب میبینین زنده اس
2
11
صبا | ۳ سال پیش
همکلاسی در دانشگاه داشتم که شونزده هفده سال از بنده کوچکتر بودند .بسیار خواب ایشون رو میبینم .به اشکال مختلف.یاسر سفره با هم هستیم. یا صحنه بسیار کوتاه عاطفی پیش ومیاد و........ لطفا تعبیر بفرمایید.
13
35
ستاره | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم که خاله همسرم که یک ماه پیش فوت شدن،زنده شدن و به خانه خودشان برگشتن و تمام فامیل هم فهمیدن که ایشون زنده شدن.و خیلی هم خوشحال بودن،تعبیرش چیه؟
32
103
زینب | ۴ سال پیش
سلام. خواب مرده ای را دیدم که در خواب زنده بود و او را حمل میکردم(به دلیل فلج بودن،در خانه پدری مرده درواقع)،نامحرم و از اقوام نزدیک بود، تعبیرش چیست؟
17
30
نگین | ۴ سال پیش
سلام..من خواب دیدم با پدرم و خواهرم قراره بریم‌به تولد یکی از دوستام(کاملا هم میدونستم کدوم دوستمه)با بابام درمورد کیک تولدی ک میخواستیم ببریم حرف میزدیم ک یهو مادربزرگم با یکی از عموهای مامانم اومد داخل اولش ک دیدم گفتم شاید یکی دیگس ک تا این حد شبیه عموی مامانمه و مادربزرگم با گریه گفت مرده زنده شده همشون زنده شدن ما هم کپ کرده بودیم با عجله اومدم بیرون دیدم اون یکی عموی مامانم و پسرش هم زنده شدن..منم خودمو پرت کردم بغل این عمو و کلی از ذوق گریه کردیم..وسط اون جمعیت من سجده کردم به خدا ک بقیه هم بعد من همین کارو کردن..بعد نشستم کنار همین عموی مامانم ک بغلش کرده بودم گفت دختر تو ک مث قبلنا همین جوری لاغر و بی جون موندی.
حتی پسرش هم ک مرده بود زنده شده بود و گفتن داره زن میگیره
تعبیر این خواب رو لطفا بهم بگید چون ن بفکرشون خوابیدم و ن دلم تنگ شده بود..
18
34
سارینا | ۴ سال پیش
من خواب دیدم دایم زنده شده ن در راه قدم میزدیم و میرفتیم آرایشگاه اون خیلی خوشحال بود. بعد دوباره تصادف کرد جلوی چشم ما بازم زنده بود ومن گریه میکردم میگفتم جقدر از خدا خواستم تو زنده باشی پس ب همین دلیل تو الان زنده ایی دوباره کاری نکن ک فوت کنی تعبیرش لطفا
5
21
مهسا | ۴ سال پیش
خواب دیدم توی حیاط عمم هستم یه دفعه یکی اومد رفتم بغلش کردم احساس میکردم که اون مرده رفتم بغلش کردم نمیشناختمش اما میگم ک اون همسرم بود
لطف کنید تعبیرشو برام بفرستید
9
17
احپمدعلی | ۴ سال پیش
خواب دیدم باران میاید وکل سقف خانه چکه میکند ویکی از بستگان فوت شده ویکی دیگر که زنده بود به مهمانی امدند جای نشتن نبود تا جایی مهیا کردم در همان منزل وپتویی انداختم وخوابم این بود تعبیرش چیست
8
10
مریم لطفی | ۴ سال پیش
من مادرم فوت کرده واکثر مواقع خواب میبینم مادرم زنده شده ودرخواب همه اش میگم پس لوازم خانه اش دردست من است پس حالاچه جوری زندگی کنه لوازم ها رابدم که ازخواب می پرم
16
45
آزاده | ۴ سال پیش
سلام.خواب دیدم یکی از نزدیکانم که زنده اس مرده و بعد زنده شد.لطفا تعبیر بفرمایید.ممنونم
18
46
Shakiba | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم ک خواهرم زنده شده و خیلی خوشحاله تعبیرش چی میشه؟
10
24
ازیتا | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم عمه ام که چندماه پیش فوت شده به خانه ما امده وبامادرم بیرون رفتن وبعدازبازکشت مادرم ازاوسوال کردم مگرعمه ام نمرده که گف نه وزندهاست وبیماریش درمان شده لطفا جواب دهید
8
13
پروانه اسکویی | ۴ سال پیش
خواب دیدم پدرم که فوت شده به من گفت من قراره از دنیا برم البته سرحال بود و چیزهایی در دستم گذاشت و وحرفی زد که انگاری تو باید پیگیر کارها باشی و اون چیزا هم یه مقداری پول و زیر اون پولا انگار سنگهایی کوچکی بود که رویشان چیزی حک شده من گفتم بابا این چه حرفیه باز میگی توی خواب نمیدونستم پدرم فوت شده رفتم و با خودم گفتم نکنه بابا فوت کنه برگشتم دیدم زنده ست و نشسته و پلک میزنه و زنش لباس مشکی پوشیده بود و کنارش نشسته بود که گفتم خداروشکر بابا زنده ست پدرم ۵ ماهه فوت شده این خواب رو ۲ ماه پیش دیدم.
11
12
الهام | ۴ سال پیش
سلام . خواب دیدم کسی ک دوستش دارم مُرد و انقد ب خدا التماس کردم ک خدا دوباره زندش کرد تعبیر داره
5
6
پاسخ ها:
زهرا محمدی | ۴ سال پیش
سلام خواهرم خواب دیده پدرم که پنجاه شصت روز فوت شده زنده شده و مادرم به او پتو پیچیده و باهم شوخی میکردن وخواهرم میگوید در آینه نگاه میکردم میگفتم چقد خرج مخارج کردیم پدرم زنده است و به خودم میگفتم همان که زنده است دنیاها ارزش داردو از دور آبشارهای میدیدم که مثل مه بود واضح نبود
16
29
Neda | ۵ سال پیش
سلام اگر خواب ببینیم مرده ای زنده شده و با اون احوال پرسی شده و از او سوال شده که ایا میمانی یا میروی بگوید من میروم نشانه چیست؟؟؟؟؟
20
38
رومینا | ۵ سال پیش
خواب دیدم مادرم که 9ماهه فوت کرده اومده پیشم و من خوشحال بودم از اینکه زنده شده و برگشته و همش صورتشو میبوسیدمو میگفتم خیلی دلم برای بوسیدنت تنگ شده بود و مادرم میخندیدو جفتمون خوشحال بودیم و یه مقدار هم راجب فوت کردن و مردن ازش سوال کردم و اینکه یه ساختمونی رو همراه با مادرمو خواهرم بالا میرفتیم که برام ناشناس بود اونجا، میخوام بدونم تعبیرش چیه؟
12
26
داود | ۵ سال پیش
اگرپدرمان راکه قبلا مرده است درحال دوش گرفتن درحمام است ببینیم و بعدازآن به طرف ما بیایددرحالی که غمگین نیست اماخندان هم نیست تعبیرش چیست درخانه مادرخودمان که زنده است وبه همراه مادرمشغول تماشای اوهستم پدرکاملا لخت است هنگام دوش گرفتن متشکر
9
14
پاسخ ها:
شیما | ۵ سال پیش
یعنی مرده در آن دنیا احوالش نیکوست و گناهانش بخشیده شده . علت لخت بودن مرده اینکه براش خیرات نمیکنید یا به دستش نمیرسه اگه خیرات میکنید سعی کنید به آدم مستضعف واقعی بدید تا به دست مرده برسه
7
20

hits