alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب آواز خواندن : 45 نشانه و تفسیر آواز خواندن در خواب
22
32.6K
زمان مطالعه: 8 دقیقه
تعبیر خواب آواز خواندن ( تعبیر خواب آواز خواندن گروهی ، تعبیر خواب شنیدن صدای آواز آشنا ، تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران ، تعبیر خواب آواز خواندن در عروسی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…

خواب آواز خواندن و یا خوانندگی نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آواز خواندن ( تعبیر خواب آواز خواندن گروهی ، تعبیر خواب شنیدن صدای آواز آشنا ، تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران ، تعبیر خواب آواز خواندن در عروسی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب آواز خواندن و خوانندگی

1- تعبیر خواب آواز خواندن و خوانندگی کردن ، خوشحال بودن و لذت و تمایل عاطفی است و البته تعبیر آن بستگی به نوع آهنگ و متن شعر متفاوت است.
2- اگر خواب دیدید که تنها راه می روید و آواز می خوانید تعبیرش رضایت شما از زندگی است. شاید در آینده ای نزدیک به تنهایی سفر کنید و از این سفر لذت ببرید.

محمد بن سیرین گوید :
3- تعبیر آواز مرد درخواب ، اگر با صدای بلند بود تعبیرش بزرگی او در میان مردم است

ابراهیم کرمانی گوید :
4- تعبیر خواب آواز خواندن مردان ، شرف و شهرت است
5- تعبیر خواب آواز خواندن زنان خوب نیست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید تعبیرش خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند

لوک اویتنهاو می گوید :
7- تعبیر خواب آواز خواندن خوشحالی و شادمانی است
8- تعبیر خواب شعر خوانی بروز مشکلات است

لیلا برایت می‌گوید :
9- اگر در خواب دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، تعبیرش آن است که اتفاقاتی بسیار خوشحال‌کننده‌ در حال رخ دادن است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
10- تعبیر خواب آواز خواندن خودتان ناکامی و تنهایی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
11- تعبیر خواب آواز خواندن در خوابتان بیانگر شادی، هارمونی و لذت در موقعیت یا رابطه است


تعبیر خواب آواز خواندن گروهی و دسته جمعی

12- اگر در خواب دیدید که با یک گروه آواز می خواندید تعبیر خوبی دارد . احتمالا به زودی دوستان قدیم خود را ملاقات خواهید کرد و با آن ها روزهای خوبی را سپری می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
13- تعبیر خواب آواز خواندن گروهی شادمانی و بی غمی است

لیلا برایت می‌گوید :
14- اگر در خواب دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن گروهی می‌باشید ، تعبیرش آن است که دارای دوستانی بسیار خوب و وفادار می‌باشید .
15- اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید ، تعبیرش آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد .

آنلی بیتون می‌گوید :
16- آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد .
17- اگر در خواب دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند ، تعبیرش آن است که از یک فرد ناشناس خبری بد دریافت خواهید کرد ، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد .


تعبیر خواب شنیدن صدای آواز آشنا

18- اگر خواب دیدید که کسی آواز میخواند و صدایش برای شما آشنا بود تعبیرش این است که دلتنگ او هستید و دوست دارید هر چه زودتر او را ببینید. به گفته بعضی معبران این خواب نشانه ملاقات با دوست قدیمی تان می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- تعبیر خواب شنیدم صدای آواز آشنا دوستی و محبت است


تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران

20- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران به این معنی است که به زودی با آن شخص دیدار خواهید کرد و یا مشکلاتی که دارید به دست آن شخص حل خواهد شد.
21- به گفته بعضی معبران اگر در خواب صدای آواز دیگران دلنشین باشد تعبیرش آزادی و رهایی است و اگر صدای آن غمگین باشد به معنی غم و اندوه است.

لوک اویتنهاو می گوید :
22- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران برگزاری یک مراسم عروسی است

لیلا برایت می‌گوید :
23- اگر در خواب آواز شادی شنیدید ، تعبیرش آنست که در آینده خبرهایی بسیار خوب دریافت خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
24- تعبیر خواب اینکه دیگران آواز می خوانند ، شادی نا خواسته است
25- تعبیر خواب یک آواز خوان ، حسادت در عشق است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
26- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران ارضای روحی و احساسی است و نشان دهنده دیدگاه مثبت به شما زندگی است


تعبیر خواب صدای آواز خواندن ناشناس و غریبه

27- تعبیر خواب شنیدن صدای آواز غریبه نشانه خوبی نیست. ممکن است نشان دهنده موانع بزرگی بر سر راهتان باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد .


تعبیر خواب شنیدن صداهای غمگین و نا امید کننده

29- اگر در خواب صدای غمگینی شنیدید تعبیر خوبی ندارد . ممکن است شخصی بخواهد به شما آسیب برساند. بهتر است بیشتر مراقب خود باشید.
30- تعبیر خواب شنیدن صدای غمگین شکست عاطفی و آسیب روحی است. اجازه ندهید کسی با احساسات شما بازی کند.

لیلا برایت می‌گوید :
31- تعبیر شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت .


تعبیر خواب آواز خواندن در گروه کر

32- تعبیر خواب آواز خواندن درگروه کر این است که از برقراری روابط با دیگران لذت می برید. این خواب همچنین نشان دهنده هماهنگی و روابط خوب شما با خانواده و دوستان است.


تعبیر خواب آواز خواندن در کلیسا

33- تعبیر خواب آواز خواندن در کلیسا یا گوش دادن به موسیقی کلسیا نشانه خوبی است. این خواب به این معنی است که با تلاش و زحمت خود به سود بسیاری خواهید رسید.
34- به گفته بعضی معبران تعبیر خواب آواز خواندن در کلیسا دلبستگی و عشق بدون شرط است.


تعبیر خواب آواز خواندن در جنگل

35- اگر در خواب دیدید که در جنگل آواز می خواندید تعبیر خوبی دارد . احتمالا روزهای خوبی در انتظار شما خواهد بود. چنین خوابی نشانه حوادث و اتفاقات مهم در زندگی است.


تعبیر خواب آواز خواندن در مراسم ترحیم

36- اگر در خواب دیدید که در مراسم ترحیم و تشیع جنازه آواز می خواندید تعبیرش غم و اندوه و حوادثی است که شما را بسیار ناراحت و غمگین کرده است.


تعبیر خواب آواز خواندن در عروسی

37- تعبیر آواز خواندن در عروسی نشانه خوبی است. به شرطی که آهنگ شاد و دلنشینی خوانده شود. اما اگر لحن و صدای آواز غمگین بود تعبیرش این است که شخصی عروسی شما را به هم میزند و یا به گفته معبران دیگر می تواند نشانه یک بیماری خطرناک در خانواده شما باشد.


تعبیر خواب خواندن آواز مذهبی

38- تعبیر خواب خواندن آواز مذهبی تغییر بزرگ در زندگی است همچنین این خواب نشان دهنده صلح و آرامش در زندگی است.
شنیدن


تعبیر خواب شنیدن آوازهای عاشقانه

39- تعبیر شنیدن آوازهای عاشقانه بسیار خوب است. خبرهایی خوب در انتظار شماست. ممکن است یک رابطه عاشقانه عالی را در آینده تجربه کنید.


تعبیر خواب آواز خواندن با صدای خسته و غمگین

40- اگر در خواب با خستگی و نا امیدی آواز می خواندید تعبیرش این است که در بیداری از شما انتقاداتی شدید خواهد شد و شما را اندوهگین و ناراحت خواهد کرد.


تعبیر خواب آواز کودکانه

41- تعبیر خواب آواز کودکانه نشانه خوبی است و ممکن است نشانه شادی و خوشبختی در خانواده باشد.


تعبیر خواب آواز خواندن پیرمرد

42- اگر در خواب پیرمردی دیدید که آواز می خواند نشانه خوبی نیست و ممکن است در آینده شاهد روزهای بدی باشید.


تعبیر خواب آواز خواندن خارج از خانه

43- اگر خواب دیدید که خارج ازخانه آواز می خواندید تعبیرش خوب است. احتمالا تحت فشار زیادی هستید و می خواهید این استرس و فشار را به دیگران انتقال دهید. بهتر است کمی آرام باشید.


تعبیر خواب شنیدن صدای آواز حیوانات

44- تعبیر خواب صدای حیوانات اگر به گوش شما دلنشین آمد و از آن لذت بردید تعبیرش شادی و ثروت است و اگر برعکس صدای گوشخراشی بود و از شنیدن آن ناراحت شدید تعبیرش غم و اندوه و ضرر مالی خواهد بود.

لوک اویتنهاو می گوید :
45- تعبیر خواب شنیدن آواز حیوانات جشن و سرور در محیطی سر باز و عشق خالصانه است

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط

تعبیر و تفسیر خواب مراسم عروسی چیست ؟

تعبیر خواب جشن : ۳۰ نشانه و تفسیر دیدن جشن در خواب

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (22 رای)  
  • منبع
  • mydreamsymbolism.com
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبینار اصول حاکم بر چک
اسنپ تریپ
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits