دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب ساعت : تعبیر و تفسیر دیدن ساعت در خواب چیست ؟
49
62.9K
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن ساعت تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن ساعت در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب ساعت دیدن نشانه ی چیست ؟

دیدن ساعت در خواب ( خواب ساعت مچی ، خواب ساعت جیبی ، خواب هدیه گرفتن ساعت ، خواب عقربه ساعت ، خواب ساعت زنگ دار ، ساعت شنی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب ساعت

 • تعبیر خواب ساعت به معنی زمان با ارزشی است که در بیداری دارید. بعضی معبران می گویند تعبیر خواب ساعت ، دوستی مهربان و راستگوست.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • تعبیر دیدن خواب ساعت بیانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. شما ممکن است احساس نگرانی کنید که به اطراف خود تسلط ندارید. ذهن شما ممکن است گرفتار فرجه هایی باشد که دارید . زمان آن رسیده که شما پا در ره نهاده و فعالیت ها تان را سریع تر کنید.
 • اگر در خواب تان ساعت تیک تیک می کند، تعبیرش این است که زمان دارد تمام می شود. تعبیر دیگر این است که ساعت ها نمادی از تیک تیک کردن قلب انسان است و نشان دهنده ی بعد احساسی زندگی تان است. اگر ساعت متوقف شده باشد، بیانگر مرگ است. این یک زمینه ی رایج بیماری لاعلاج یا مرگ است. زمانی را که ساعت نشان می دهد در نظر گیرید و اهمیت اعداد یا زمان را تعیین کنید
 • خواب دیدن اینکه زمان ساعت حرکت می کند یا سرعتش خارج از کنترل است تعبیر آن حکایت از وظیفه یا احساسی است که حجمش زیاد است و در زندگی بیداری تان در حال وقوع است. زمان موافق شما نیست
 • تعبیر خواب به عقب رفتن ساعت نشانه راهی است که زندگی تان در آن پیش می رود. به جای اینکه جلو برود و به سمت اهدافتان رود، حس می کنید که هیچ دستاورد مهمی بدست نیامده است. شما حس می کنید که در عادت گیر کرده اید.
 • تعبیر خواب کوک کردن ساعت برای زمان خاصی، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش زیادی صرف یک وظیفه کنید تا به نتیجه یا پیامد مطلوب برسید
 • دیدن یا بستن ساعت در خوابتان تعبیرش این است که نیاز دارید بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختار یافته است و یا شما حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که ساعت نمادی از صدای تیک تاک قلب انسان است و بیانگر بعد عاطفی زندگی تان است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیان می کند نیاز دارید مراقب باشید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب ساعت نشانه دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند .
 • اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید تعبیرش این است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود .

خانم ایتانوس می گفت :

 • تعبیر خواب ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن . کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است . برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد ، برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده . به هر حال ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد .
 • اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید .
 • اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید .
 • اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب ساعت خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند .

تعبیر خواب ساعت مچی

 • تعبیر خواب ساعت مچی یا رومیزی نشان دهنده زمان بندی رویدادی خاص در زندگی شماست.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب ساعت مچی پیروزی در معاملات شما را نشان میدهد .
 • اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، تعبیرش آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد .
 • اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، تعبیرش آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود .
 • اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد .
 • دزدیدن ساعت در خواب ، تعبیرش آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد .
 • اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، تعبیرش آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد .

تعبیر خواب ساعت جیبی

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • تعبیر خواب ساعت جیبی ( دیدن و یا انداختن ) نشان میدهد که شما خیلی نگران زمانید. شما با زمان زنجیر می شوید(درگیر زمانید). کمی خود را رها کنید.
 • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تفکر قدیمی شماست. شما در قرون وسطا زندگی می کنید. ساعت جیبی ممکن است نمادی از ضربان قلب انسان باشد پس بیانگر بعد احساسی زندگی شماست

تعبیر خواب ساعت زنگ دار

 • تعبیر دیدن ساعت زنگ دار در خواب نشان دهنده نگرانی در مورد آینده است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • تعبیر دیدن یا شنیدن یک ساعت زنگ دار در خواب بیانگر نگرانی و تعلق خاطر به زمان است. شما می ترسید که زمان کافی برای رسیدن به فرجه هاتان و رسیدن به اهدافتان و تکمیل اهدافتان را نداشته باشید

تعبیر خواب ساعت شنی

 • ساعت شنی در خوابتان تعبیرش این است که زمانتان در حال تمام شدن است. این ممکن است فرجه ای باشد که مجبورید برای مدرسه یا کارتان به آن برسید.
 • تعبیر دیگر خواب ساعت شنی بیانگر یک موقعیت است که وارونه می شود

تعبیر خواب عقربه ساعت

 • اگر در خواب تان عقربه های ساعت زمانی خاص را به شما نشان داد ممکن است تعبیر آن اتفاقی عجیب در زمان حال و آینده شما باشد.
 • اگر در خواب دیدید که عقربه های ساعت به سرعت حرکت می کرد تعبیرش این است که به آینده فکر می کنید. باید به سرعت کارهای عقب مانده را انجام بدهید و وقت تلف نکنید.

تعبیر خواب ساعت شکسته یا خراب

 • اگر در خواب ببینید که ساعت شما شکسته است تعبیرش این است که مضطرب و نگران هستید و معمولا زمان زیادی برای موفقیت از دست داده اید.
  تعبیر ساعت خراب در خواب در واقع مربوط به نحوه زندگی شماست. احساس می کنید حوادث زندگی مانع از رسیدن شما به اهدافتان است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • تعبیر دیدن ساعت خراب و شکسته در خواب تان بیانگر این است که شما از احساساتتان مطمئن نیستید یا اینکه چگونه خودتان را ابراز کنید. شما یک وقفه عاطفی را تجربه می کنید.
 • تعبیر دیگر خواب ساعت شکسته و یا خراب این است که شما مدیریت زمان ضعیفی دارید. شما خط سیر چیزی که باید انجام دهید را گم کرده اید

تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت

 • تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت این است که به زودی برای تلاش های خود پاداش می گیرید. بعضی معبران آسیایی آن را به مرگ تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب ساعت در برجی بلند

 • دیدن ساعت در برجی بلند تعبیرش شخصی است که نیاز دارد او را ببینید و شناخته شود.
 • اگر در خواب ساعت بزرگی مانند ساعت برج لندن ببینید تعبیرش این است که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شوید یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده شما محول خواهند کرد . اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است تعبیرش این است که نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال و قصور کرده اید .

ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب انگشتر : 47 نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب | دلگرم

تعبیر خواب گوشواره : 22 نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب | دلگرم

تعبیر و تفسیر خواب دستبند طلا و نقره چیست ؟ | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (49 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • dream-meaning.net
۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
????Navid Gholishafie???? | ۱ سال پیش
من در خواب ديدم كه ساعت مچي بر دست دارم كه طرح صفحه ان سفيد و با الماس ريز نقش ستاره داوود كه در وسط پرچم اسراييل است و سن من ١٤ است
0
1
hits
statcounter