دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب انگشتر : 47 نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب
205
186K
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب دیدن انگشتر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن انگشتر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب انگشتر دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر انگشتر در خواب ( انگشتر طلا ، انگشتر نقره ، حلقه عروسی در خواب ، خواب حلقه نامزدی ، تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر ، شکستن انگشتر ، دزدیده شدن انگشتر ، گم کردن انگشتر و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب انگشتر

یوسف نبی علیه السلام گوید :
1- تعبیر خواب انگشتر فرزند است
2- تعبیر خواب انگشتر برای مرد عزت وجاه است

حضرت دانیال گوید :
3- اگر در خواب ببیند کسی انگشتر به او داد تا چیزی را با آن مهر کند ، تعبیر ، آنست به هر چه لیاقتش را داشته باشد میرسد .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
4- تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
5- اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.

لوک اویتنهاو می گوید :
6- تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است
7- دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است
8- دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است
9- تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است

جابر مغربی گوید :
10- اگر کسی د خواب دید که نامه نوشته بود و با انگشتر خودش آنرا مهر کرد ، نشانه آنست که چیزی پنهانی به او میرسد .
11- اگر کسی در خواب دید که نامه گشاده را با انگشتر مهر کرد ، تعبیر خواب ، آنست که چیزی آشکاری به او می رسد .


تعبیر خواب حلقه عروسی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
12- دیدن خواب حلقه عروسی نشانه کامل بودن و عشق ابدی است.
13- اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید، به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است
14- تعبیر خواب گم کردن حلقه عروسی یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است


تعبیر خواب حلقه نامزدی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
15- خواب حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است.
16- اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب حلقه نامزدی ممکن است نشانه این باشد که در موردش نگرانید


تعبیر خواب انگشتر طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
17- تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )
18- اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .


تعبیر خواب انگشتر نقره

یوسف نبی علیه السلام گوید :
19- دیدن انگشتر نقره یا فیروزه نشانه خوش اخلاقی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب انگشتر نقره در خواب چهار تعبیر دارد
21- زن
22- فرزند
23- مال


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست


تعبیر خواب انگشتر آهنی ، سیمی و ...

ابراهیم کرمانی گوید :
25- اگر کسی در خواب ببیند انگشتر او سیمی بود ، تعبیر ، آنست که آن چه دارد ( مال ) پسندیده و حلال است .
26- تعبیر خواب انگشتر آهنی به این معنی است که آن چه دارد ( مال ) بسیار ناچیز است .

جابر مغربی گوید :
27- اگر کسی خواب ببیند در انگشت او انگشتر آهنی بود ، نشانه آنست که که قوت و توانائی به دست میآورد .
28- خواب انگشتر از جنس برنج یا مس نشانه آنست که از مردمان بی اصل منفعت یابد .
29- اگر در خواب ببیند که انگشترش از جنس بلور است ، نشانه آنست که از مردم عادی چیزی به او میرسد .


تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر

حضرت دانیال گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد یا در نماز یا عزا کسی انگشتری به او هدیه داد نشانه آنست که از آن شخص به او منفعت میرسد .

لوک اویتنهاو می گوید :
31- تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
32- اگر خواب دیدید کسی انگشتری به شما هدیه داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید .
33- تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود .


تعبیر خواب از دست دادن انگشتر

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
34- اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین داری از او گم شد ، نشانه آنست که یا فرزندش بمیرد یا مالش از بین برود .

محمدبن سیرین گوید :
35- اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او گم شود یا دزد ببرد ، نشانه آنست که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
36- اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او شکست و فقط نگین آن ماند ، نشانه آنست که بزرگی او از بین برود و فقط آبرو و هیبتش بماند .
37- تعبیر خواب از دست دادن انگشتر یا بخشیدن آن به کسی ، نشانه آنست که مقداری از هر چیزی که دارد را به دیگری خواهد بخشید .
38- تعبیر خواب فروختن انگشتر آنست که همه مالی که دارد را هزینه میکند .

جابر مغربی گوید :
39- اگر کسی در خواب ببیند انگشتر خود را به کسی امانت داد یا به او بخشید ولی آن شخص انگشتر را قبول نکرد ، نشانه آنست که زنی را میخواهد ولی از آن زن جواب رد میشنود .
40- تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه طلاق و جدایی است .

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
42- تعبیر خواب شکستن انگشتر ( در صورتی که ازدواج کرده باشد ) نشانه آنست که بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
43- اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد نشانه آنست که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشیدنشانه آنست که به آرزویی که داشتید نمیرسید
44- گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی ( شغلی ) برکنار می شود .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
45- تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه آنست که وفاداری تان زیر سوال می رود.
46- تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است.
47- تعبیر خواب گم کردن انگشتر یا دزدیده شدن انگشتر نشانه عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست بدهید

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (205 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۲۰ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
معصومه نوايي | ۶ روز پیش
خوبه
0
0
صادق | ۳ هفته پیش
الان از خواب پا شدم و ساعت قبل خواب دیدم که انگشتر یک خانمی خارجی رو از چمدان لباسهاش دزدیدم، انگشترش خیلی گرانبها بود و نمیدانم زمرد و یا کدام جنس دیگه بود ولی بعد از دزدی عذاب وجدان گرفتم و انگشتر رو پس دادم و اما با حالت سرافکنده و خجالت زده.
لطفا تعبیر درست و دقیقتر!
بااحترام صادق
1
0
ميترا | ۱ ماه پیش
سلام من چند شب پيش خواب مادم را ديدم كه فوت كردند. مادر از كيفش يك انگشتر با نگين شيشه اى براق در آورد ولى نگين از ركابش جدا شده بود و در دست من گذاشت ميشه لطفا خواب من را تعبير كنيد.
سپاس گزارم
0
1
عاطفه | ۱ ماه پیش
سلام، من یه خانم ۲۴ساله ام که ازدواج کردم و یه پسر۴ساله هم دارم.. در واقعیت مامانم بهم یه حلقه ی ساده ی طلا کادو داده،که لبه های حلقه یکم نازکه ویه کوچولو لبه اش پریده(خیلی کم) وقتی دیدم ناراحت شدم چون خیلی دوسش دارم، بخاطر همین یه شب خواب دیدم که همین پریدگی لبه حلقه رو میخواستم به همسرم نشون بدم که وقتی درش اوردم حلقه شکست و من خیلی ناراحت شدم مامانم هم بود، ولی قایمش کردم که مامانم نبینه ناراحت شه بعد آروم به همسرم گفتم بعدا بریم درستش کنم یا عوضش کنم
تعبیرش چی میشه ممنون میشم اگه جواب بدین
0
1
س | ۱ ماه پیش
ديدم دوس پسرم يه حلقه بدلي طوسي رنگ كه نگينش افتاده بود و جاشم بزرگ بود دستم كرد و من اوتو ميچرخوندم سمت داخل دستم كه ديگه نسخ نگينش افتاده
0
0
سارا | ۱ ماه پیش
خواب دیدم انگشتری نامزدیم که چند وقت پیش گمش کرده بودم تو دستم بود ولی زیرم افتاده بود و شکست و من تکه های شکسته شو پیدا کردم. تعبیرش چی هست؟
0
0
سحر | ۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم انگشتر نامزدیمو داشتم دستم میکردم شکست من خیلی ناراحت شدم
میشه بگید تعبیرش چیه
1
3
زهرا | ۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ۳ تا انگشتر در یک انگشت دارم یکی آخر شکست می خواستم برم درستش کنم
1
0
سوگند | ۶ ماه پیش
خیلی چیز ها داشت ولی نمی دونم کدوم برای تعبیر خواب من بود چون من خواب دیده بودم که در مغازه طلا فروشی کسی به من انگشتر گرانی داد وبعد همان ادم از دسدم کشید
0
0
مریم | ۷ ماه پیش
سلام
من انگشتر نقره ای با نگین یاقوت رنگ داشتم که چند سال قبل گم شد
خواب دیدم که انگشتر نقره بدون نگین و کمی کهنه شده پیدا کردم
(در حالی خواب دیدم که قضیه انگشتر گمشده م فراموش کرده بودم)
1
2
پاسخ ها:
حسین | ۵ ماه پیش
به خاسته هات میرسی .برات ارزو میکنم هرچه زودتر بهش برسی
0
0
صدیقه | ۸ ماه پیش
خواب دیدم کسی که دوستش دارم ی انگشتری واسه خواهرم گرفته بود وی اگه واسه کسی دیگه اون انگشتر نقره بود تعبیرش چیه
0
0
منا | ۸ ماه پیش
خواب دیدم همسرم به من انگشتر طلا هدیه داد بی مناسبت
3
3
مریم | ۸ ماه پیش
خواب دیدم پسر عموم برایم یک حلقه اورده که به دستم گشاد است تو کلاس البته.میون بچه های کلاس
0
3
پروانه | ۸ ماه پیش
سلام
خواب دیدم تو سفر زیارتی هستم و در مسیر رفتن به حرم یه دست فروش انگشتر تعدادی از انگشترهاش وسط راه افتادن و منم برداشتم و به ایشون دادم و ایشون با اصرار انگشتر با یک نگین کوچیک به من هدیه دادن جنسش فکر کنم برنج بود و بعد که جعبه باز کردم تا انگشتر نشون بدم یک جفت گوشواره طلایی داخل جعبه بود . اگه میشه تعبیر خوابم بگید ممنون میشم
0
1
زهرا | ۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم حلقه ازدواجم شکست ولی نیمی ازآن گمشدولی دوستم اونودید بهم داد
0
0
بري | ۱۰ ماه پیش
سلام من خواب ديدم ك يه حلقه رينگ ساده طلا پيدا كردم ك مقداري وسطش باز بود،
و ديشب دوياره خواب ديدم ك تو درياري خيلي بزرگ و پر از مردم دارم شنا ميكنم با اوني ك دوستش دارم
ولي بعداز اينك از اب اومدم بيرون دريا ب رودخونه تبديل شد و اون ديگه نبود
0
1
مسعود | ۱ سال پیش
من خواب دیدم در مسجد از دست رهبر انقلاب انگشتر نقره گرفتم
0
0
پاسخ ها:
زهرا | ۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم دوتا انگشتر مثل هم یکی تو دست راست ویکی تودست چپم هست خیلی هم خوشکل بودن تعبیرش جی میشه؟
2
4
Zari | ۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم مادر بزرگم یه انگشتر فلزی قشنگ که طرح یک تاج رو داشت و بالاش هم یه نگین نارنجی رنگ کوچیک بود روبرام خرید البته قرار شد خودمم مقداری از پولش رو بدم بعد تو این خواب من قبلا یه انگشتر دیگه که خیلی هم قشنگ بودویه نگین مشکی داشت رو از اون آقا خریده بودم وگمش کرده بودم دنبالش هم گشتم ولی پیداش نکردم وهمون انگشتر جدید رو دستم کردم .تو بیداری هم مادر بزرگم یه انگشتر بهم یادگاری داده
0
0
hits
statcounter