دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب انگشتر/ دیدن انگشتر در خواب چه مفهومی دارد؟
412
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب دیدن انگشتر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن انگشتر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب انگشتر دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انگشتر

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب انگشتر فرزند است
 • تعبیر خواب انگشتر برای مرد عزت وجاه است

حضرت دانیال گوید :

اگر در خواب ببیند کسی انگشتر به او داد تا چیزی را با آن مهر کند ، تعبیر ، آنست به هر چه لیاقتش را داشته باشد میرسد .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
 • اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است
 • دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است
 • دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است
 • تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است

جابر مغربی گوید :

 • اگر کسی د خواب دید که نامه نوشته بود و با انگشتر خودش آنرا مهر کرد ، نشانه آنست که چیزی پنهانی به او میرسد .
 • اگر کسی در خواب دید که نامه گشاده را با انگشتر مهر کرد ، تعبیر خواب ، آنست که چیزی آشکاری به او می رسد .

تعبیر خواب حلقه عروسی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خواب حلقه عروسی نشانه کامل بودن و عشق ابدی است.
 • اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید، به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است
 • تعبیر خواب گم کردن حلقه عروسی یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است

تعبیر خواب حلقه نامزدی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است.
 • اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب حلقه نامزدی ممکن است نشانه این باشد که در موردش نگرانید

تعبیر خواب انگشتر طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )
اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .


تعبیر خواب انگشتر نقره

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن انگشتر نقره یا فیروزه نشانه خوش اخلاقی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب انگشتر نقره در خواب چهار تعبیر دارد

 • زن
 • فرزند
 • مال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست

تعبیر خواب انگشتر آهنی ، سیمی و ...

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند انگشتر او سیمی بود ، تعبیر ، آنست که آن چه دارد ( مال ) پسندیده و حلال است .
 • تعبیر خواب انگشتر آهنی به این معنی است که آن چه دارد ( مال ) بسیار ناچیز است .

جابر مغربی گوید :

 • اگر کسی خواب ببیند در انگشت او انگشتر آهنی بود ، نشانه آنست که که قوت و توانائی به دست میآورد .
 • خواب انگشتر از جنس برنج یا مس نشانه آنست که از مردمان بی اصل منفعت یابد .
 • اگر در خواب ببیند که انگشترش از جنس بلور است ، نشانه آنست که از مردم عادی چیزی به او میرسد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد یا در نماز یا عزا کسی انگشتری به او هدیه داد نشانه آنست که از آن شخص به او منفعت میرسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب دیدید کسی انگشتری به شما هدیه داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید .
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود .

تعبیر خواب از دست دادن انگشتر

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 • اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین داری از او گم شد ، نشانه آنست که یا فرزندش بمیرد یا مالش از بین برود .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او گم شود یا دزد ببرد ، نشانه آنست که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او شکست و فقط نگین آن ماند ، نشانه آنست که بزرگی او از بین برود و فقط آبرو و هیبتش بماند .
 • تعبیر خواب از دست دادن انگشتر یا بخشیدن آن به کسی ، نشانه آنست که مقداری از هر چیزی که دارد را به دیگری خواهد بخشید .
 • تعبیر خواب فروختن انگشتر آنست که همه مالی که دارد را هزینه میکند .

جابر مغربی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند انگشتر خود را به کسی امانت داد یا به او بخشید ولی آن شخص انگشتر را قبول نکرد ، نشانه آنست که زنی را میخواهد ولی از آن زن جواب رد میشنود .
 • تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه طلاق و جدایی است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب شکستن انگشتر ( در صورتی که ازدواج کرده باشد ) نشانه آنست که بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
 • اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد نشانه آنست که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشیدنشانه آنست که به آرزویی که داشتید نمیرسید
 • گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی ( شغلی ) برکنار می شود .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه آنست که وفاداری تان زیر سوال می رود.
 • تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است.
 • تعبیر خواب گم کردن انگشتر یا دزدیده شدن انگشتر نشانه عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست بدهید

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب انگشت : ۷۲ نشانه و تفسیر دیدن انگشت های مختلف در خواب

تعبیر خواب مروارید: 33 تفسیر و تعبیر دیدن مروارید در خواب

تعبیر و تفسیر دیدن الماس در خواب چیست ؟

ساعت در خواب : تعبیر دیدن خواب ساعت چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (412 رای)  

۴۹ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

نرگیس | ۴ هفته پیش
خواب دیدم به هر پنج انگوشتانم انگوشتری زمرد است
0
0
زهرا | ۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم چندین انگشتت طلا پیدا کردم ارزشی و بزرگ تعبیرش چیه
0
2
SadeghyNeda | ۲ ماه پیش
خواب دیدم در استخر انگشتری طلا که روش الماس های ریز داشت پیدا کردم و در کیفم انداختم،قصد داشتم صاحبش را پیدا کنم،اما فراموش کردم و انگشتر را به مادرم دادم!
تعبیرش چیست؟

با سپاس
0
2
الهه | ۳ ماه پیش
من خواب دیدم که یه انگشتر حلقه هست دست کردم و چون یه انگشتر کوچیک دارم انداختم به گردبندم تو خواب دیدم این حلقه هست ولی مال خودم انگشتر ساده هست
0
1
Neda | ۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم انگشتری دستم چپ ام هست انگشت حلقه ویکی را میگم دربیاورد ولی اون درنمی آورد ومیگوید به فرد دیگری بگم در بیاره وفرد دیگری که پسر جوان است انگشتر رو به سختی از دستم درآورد یعنیدچی
2
6
طیبه از یزد | ۵ ماه پیش
خواب دیدم یک انگشتر طلا که روش با مروارید کار کرده بود به یک آقای سید هدیه دادم انشاالله که خیر است
زحمت شما برام تعبیر کنید
1
6
زهرا | ۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم تا یه زن که با شوهرش بود به بهونه نگاه کردن حلقه ی ازدواجم برداشت هرچی بهش گفتم بهم نداد پلیسو خبر کردم ولی بازم نداد بعد فرار کرد میشه بگید تعبیرش چیه؟
3
6
فرزانه | ۷ ماه پیش
سلام چندشب پیش خواب دیدم با دوستانم رفته بودیم سفر دوتا انگشترام هم(یکی طلا و یکی نقره) مثل همیشه توی دستم بود ولی موقع برگشتن از
0
4
مانا | ۷ ماه پیش
سلام .خواب دیدم دوتاانگشتر استیل تو دستم بود دادم به نوه های عمه ام.
0
5
نیکا | ۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم هوا ابری و انگشتر های کوچیک مکه داره از بالا سرم میباره و من برشون میدارم و به بقیه میدم میشه بگید تعبیرش چی میشه؟
5
1
نیلا | ۱۰ ماه پیش
سلام من مادرم فوت کرده و خواب دیدم طلاهاشو برداشتم و نگاه میکنم به یک جفت گوشواره که یکیش شکسته بود ، دوتا انگشتر هم بود که یکیش خود بخود شکست و یکیش که سالم بود را بر انگشت کردم تعبیرش چی میشه؟؟؟
1
4
پاسخ کارشناس:
این خواب ممکن است نشان دهنده احساس تلخی و دردی باشد که بعد از از دست دادن مادرتان با شما همراه است. برداشتن طلاها نشان دهنده تلاش شما برای به دست آوردن چیزی ارزشمند است که احتمالاً به مادرتان مرتبط است. گوشواره‌ای که شکسته بود، ممکن است نشان دهنده وجود مشکلات در رابطه شما با مادرتان باشد که هنوز حل نشده است. انگشتری که خود به خود شکست، ممکن است نشان دهنده احساس ناتوانی و بی‌قدرتی شما در روبرو شدن با این اتفاقات غم‌انگیز باشد. انگشتری که سالم بود و شما آن را بر روی انگشت خود قرار دادید، نشان دهنده ارتباط شما با مادرتان است که هنوز در ذهن شما وجود دارد و به شما احساس راحتی و امنیت می دهد.
فریدون | ۱۱ ماه پیش
سلام‌ ببخشد . من خواب دیدم یه انگشتری پیدا کردم خیلی بزرگ طلا مثل تاج پادشاه بود شکلش کردم به انگشتم . چند لحظه بعد دیدم صاحبش دنبالش میگرده بهش دادم
لطفا تعبیر خواب منو بهم بگین
2
9
حسن نقی نژاد لکی | ۲ سال پیش
سلام انکشتر بزرگتر انگشتم دستم بود تعبیرش چی میشه
12
36
سعیدمشهد | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم انگشتر های مامانم رو توی خیابان پیدا میکنم.
4
12
مهرانه | ۲ سال پیش
سلام
من خواب دیدم یه مکانی هستم که همه مقامات توش هستند و با ورود یکی از عموهام که پر از ستاره و درجه است کلی ذوق میکنم ولی بخاطره شرایطی قبلش بشدت عصه میخوردم؛عموم با دیدن ناراحتیم یه انگشتر با نگینای زرد و سفید بهم هدیه میده و میگه به خوشحالی میرسم.انشگتره بشدت کوچیکه ولی وقتی به انشگتم میرسه اینقد بزرگ میشه تا اندازه دستم بشه...
جایی که بودیم بشدت زیبا و بزرگ و خاص بود،درست مث سالن های حرم امام رضا که خیلی قشنگن
تعبیرش چیه؟
13
36
لیلا | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک انگشترهدیه گرفتم بعدانگشتربزرگه دستم نمیشه بعدازم بردن تعبیرش چیه
17
37
میلاد | ۲ سال پیش
سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم دختری که بهش علاقه دارم حلقه بنفش دستشه و البته اینکه یک نفر این خبر رو برام آورد و بعد من به مادرم گفتم دیدی ! اگر زودتر می گفتی به خانوادش این اتفاق نمی افتاد و بعد مادرم با خاله همون دختر صحبت کرد و اون گفت که آره کسی رو داره ، البته اینم بگم که نمی دونم احساسش به من چیه و اینکه الان خارج از کشوره و داره درس می خونه
10
17
موسی موسوی | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم انگشتر پسر انگشت من بود بعد از دستم افتاد وزود اون از زمین برداشتم ودوباره انگشتم کردم
درضمن انگشتر بزگ بود
9
32
احمد | ۳ سال پیش
سلام.یه نفر برای من خواب دیده،ک من انگشتر فیروزه داشتم،پدرم ک فوت کرده توی خواب اون انگشتر رو خواسته ولی من بهش ندادم،لطفا تعبیرش رو برام بگید
4
33
لیلا | ۳ سال پیش
سلام چند روزه خواب انگشتر میبینم خواب دیدم که تو دستام چند تا انگشتر بزرگ دستمه که قبلا نبودبهم گفتن خب عروسی کردی اینارو هدیه دادن بهت نیم ست خودمو هم داده بودم به عموم که امانت نگه داره وقتی که رفتم ازش پس بگیرم گفت توی زیر زمین براساس یه نقشه ای پنهونش کردیم با دختر عموت برو و بکن و اونو بردار اصلا دخترعموندارم با اون رفتیم وقتی بازش کردم توش یه انگشترکوچولوویه من یکاد بود زن داداشم گفت اون براپسرم زن دایی داده بود
10
23
ساحل | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم انگشترم گذاشتم تو خونه تو بازار انگشترم دست کسی دیگری بود وبه دیگری میداد انگشترو وانگشتر یه جورایی نگینش خراب شده بود وخودشم انگار ضربه خورده بود گفتم انگشتر من دست تو چکار میکنم گرفتمش دیدم خراب شده پسش دادم گفتم خرابش کردی نمیخوام
9
18
حنانه | ۳ سال پیش
من تو خواب دیدم که یکی از فامیلامون یه انگشتر دستشه بعد منم گفتم این دختر که بچس چرا شوهرش دادن ولی یهو دیدم تو دست خودمم یه انگشتر هس تعبیرش چیه لطفا بگین
10
20
,رضا | ۳ سال پیش
سلام.من درخواب دومرد را دیدم ک درحال دعوا کردن بودن ومن درحال گذر کردن ازانجا بودم ناگهان روی زمین بیش از 15انگشتر پیدا کردم و با خود به خانه بردم انگشترهای نقره و دارای سنگ های متنوع.
یکی از آن انگشترها فیروزه بزرگی بود ک سنگ آن ب اندازه کف دست وچندبر آن بزرگ بود.صاحب انگشتر ها ب دنبال انگشتر های خودبود درون من را ترس برداشته بود.ولی دامادمان انگشترها رو از من گرفت و به صاحب انگشترها پس داد.دلیل دعوای آن دومرد را پرسیدم صاحب انگشتر گفت ک آن مرد میخواست انگشترهای من را بدزدد در حین معامله.
ببخشید طولانی شد.تعبیرخواب من چیه نگرانم ؟؟
10
20
حمید | ۳ سال پیش
خواب دیدم ازسه انگشتردستم فقط یکی مانده
14
10
علی | ۳ سال پیش
سلام من ازدواج کردم یه پسر یک نیم ساله دارم تو خوابم از دختری که خیلی دوستش ندارم انگشتر گرفتم اونم چند تا هر دودستم پر بود میشه تعبیر خوابم بگین خیلی ممنون
11
27
السا | ۳ سال پیش
من خواب دیدم دو حلقه ازدواج طلاسفید دادم به جاریم برام‌نگه داره اما اون داده بودش به مادر شوهرم. بعد مادر شوهرم با عصبانیت حلقه ها رو دور انداخت.من خیلی گریه کردم و بعد از جستجوی فراوان بالاخره تو کوچه خاکی پیداشون کردم.تعبیر چیه؟
9
28
علی | ۳ سال پیش
سلام.من خواب دیدم یه انگشترچوبی بانگین چوبی دردست دارم ونگینش قدخودمن است و روی ان نوشته یاامام حسین(ع).بعدنماز مجبورشدم انگشترم رادربیارم چون خیلی نگینش بزرگ بودومانع سجودورکوعم میشد.ممنون از تعبیرتون
9
13
معصومه نوايي | ۳ سال پیش
خوبه
5
5
صادق | ۳ سال پیش
الان از خواب پا شدم و ساعت قبل خواب دیدم که انگشتر یک خانمی خارجی رو از چمدان لباسهاش دزدیدم، انگشترش خیلی گرانبها بود و نمیدانم زمرد و یا کدام جنس دیگه بود ولی بعد از دزدی عذاب وجدان گرفتم و انگشتر رو پس دادم و اما با حالت سرافکنده و خجالت زده.
لطفا تعبیر درست و دقیقتر!
بااحترام صادق
9
16
ميترا | ۳ سال پیش
سلام من چند شب پيش خواب مادم را ديدم كه فوت كردند. مادر از كيفش يك انگشتر با نگين شيشه اى براق در آورد ولى نگين از ركابش جدا شده بود و در دست من گذاشت ميشه لطفا خواب من را تعبير كنيد.
سپاس گزارم
11
42
عاطفه | ۳ سال پیش
سلام، من یه خانم ۲۴ساله ام که ازدواج کردم و یه پسر۴ساله هم دارم.. در واقعیت مامانم بهم یه حلقه ی ساده ی طلا کادو داده،که لبه های حلقه یکم نازکه ویه کوچولو لبه اش پریده(خیلی کم) وقتی دیدم ناراحت شدم چون خیلی دوسش دارم، بخاطر همین یه شب خواب دیدم که همین پریدگی لبه حلقه رو میخواستم به همسرم نشون بدم که وقتی درش اوردم حلقه شکست و من خیلی ناراحت شدم مامانم هم بود، ولی قایمش کردم که مامانم نبینه ناراحت شه بعد آروم به همسرم گفتم بعدا بریم درستش کنم یا عوضش کنم
تعبیرش چی میشه ممنون میشم اگه جواب بدین
9
19
س | ۳ سال پیش
ديدم دوس پسرم يه حلقه بدلي طوسي رنگ كه نگينش افتاده بود و جاشم بزرگ بود دستم كرد و من اوتو ميچرخوندم سمت داخل دستم كه ديگه نسخ نگينش افتاده
14
11
سارا | ۳ سال پیش
خواب دیدم انگشتری نامزدیم که چند وقت پیش گمش کرده بودم تو دستم بود ولی زیرم افتاده بود و شکست و من تکه های شکسته شو پیدا کردم. تعبیرش چی هست؟
9
13
سحر | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم انگشتر نامزدیمو داشتم دستم میکردم شکست من خیلی ناراحت شدم
میشه بگید تعبیرش چیه
11
29
زهرا | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم ۳ تا انگشتر در یک انگشت دارم یکی آخر شکست می خواستم برم درستش کنم
18
10
سوگند | ۴ سال پیش
خیلی چیز ها داشت ولی نمی دونم کدوم برای تعبیر خواب من بود چون من خواب دیده بودم که در مغازه طلا فروشی کسی به من انگشتر گرانی داد وبعد همان ادم از دسدم کشید
3
7
مریم | ۴ سال پیش
سلام
من انگشتر نقره ای با نگین یاقوت رنگ داشتم که چند سال قبل گم شد
خواب دیدم که انگشتر نقره بدون نگین و کمی کهنه شده پیدا کردم
(در حالی خواب دیدم که قضیه انگشتر گمشده م فراموش کرده بودم)
7
9
پاسخ ها:
حسین | ۴ سال پیش
به خاسته هات میرسی .برات ارزو میکنم هرچه زودتر بهش برسی
2
7
صدیقه | ۴ سال پیش
خواب دیدم کسی که دوستش دارم ی انگشتری واسه خواهرم گرفته بود وی اگه واسه کسی دیگه اون انگشتر نقره بود تعبیرش چیه
8
10
منا | ۴ سال پیش
خواب دیدم همسرم به من انگشتر طلا هدیه داد بی مناسبت
12
14
مریم | ۴ سال پیش
خواب دیدم پسر عموم برایم یک حلقه اورده که به دستم گشاد است تو کلاس البته.میون بچه های کلاس
3
8
پروانه | ۴ سال پیش
سلام
خواب دیدم تو سفر زیارتی هستم و در مسیر رفتن به حرم یه دست فروش انگشتر تعدادی از انگشترهاش وسط راه افتادن و منم برداشتم و به ایشون دادم و ایشون با اصرار انگشتر با یک نگین کوچیک به من هدیه دادن جنسش فکر کنم برنج بود و بعد که جعبه باز کردم تا انگشتر نشون بدم یک جفت گوشواره طلایی داخل جعبه بود . اگه میشه تعبیر خوابم بگید ممنون میشم
2
8
زهرا | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم حلقه ازدواجم شکست ولی نیمی ازآن گمشدولی دوستم اونودید بهم داد
5
8
بري | ۴ سال پیش
سلام من خواب ديدم ك يه حلقه رينگ ساده طلا پيدا كردم ك مقداري وسطش باز بود،
و ديشب دوياره خواب ديدم ك تو درياري خيلي بزرگ و پر از مردم دارم شنا ميكنم با اوني ك دوستش دارم
ولي بعداز اينك از اب اومدم بيرون دريا ب رودخونه تبديل شد و اون ديگه نبود
4
5
مسعود | ۴ سال پیش
من خواب دیدم در مسجد از دست رهبر انقلاب انگشتر نقره گرفتم
10
10
پاسخ ها:
زهرا | ۴ سال پیش
سلام
من خواب دیدم دوتا انگشتر مثل هم یکی تو دست راست ویکی تودست چپم هست خیلی هم خوشکل بودن تعبیرش جی میشه؟
17
48
Zari | ۵ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم مادر بزرگم یه انگشتر فلزی قشنگ که طرح یک تاج رو داشت و بالاش هم یه نگین نارنجی رنگ کوچیک بود روبرام خرید البته قرار شد خودمم مقداری از پولش رو بدم بعد تو این خواب من قبلا یه انگشتر دیگه که خیلی هم قشنگ بودویه نگین مشکی داشت رو از اون آقا خریده بودم وگمش کرده بودم دنبالش هم گشتم ولی پیداش نکردم وهمون انگشتر جدید رو دستم کردم .تو بیداری هم مادر بزرگم یه انگشتر بهم یادگاری داده
6
5
پاسخ ها:
ذاکر | ۳ سال پیش
سلام من تو خواب دیدم دوتا انگشتر پیدا کردم روی هم انداختم یکیش خیلی زیبا بود یکیش خیلس کهنه و بد هردوتا رو تو دست راستم روی هم انداختم میشه بکین تعبیرش چیه
9
25
ذاکر | ۳ سال پیش
سلام من تو خواب دوتا انگشتر روی هم تو دست راستم انداختم دوتاشم پیدا کردم ازیکیش خیلی خوشم اومد اون یکی کهنه بود تعبیرش چیه میشه بگین
11
28

hits