میلادی

۶ آبان ماه مصادف با ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن

۶ آبان ماه مصادف با ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن

۱ سال پیش
۵ آبان ماه مصادف با ۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی

۵ آبان ماه مصادف با ۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی

۱ سال پیش
۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمندان (نقاش ها )

۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمندان (نقاش ها )

۱ سال پیش
۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی پاستا (ماکارونی)

۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی پاستا (ماکارونی)

۱ سال پیش
۳۰ مهرماه مصادف با ۲۱ اکتبر روز جهانی سیب

۳۰ مهرماه مصادف با ۲۱ اکتبر روز جهانی سیب

۱ سال پیش
۲ آبان مصادف با ۲۴ اکتبر تا ۳۰ اکتبر آغاز هفته جهانی خلع سلاح

۲ آبان مصادف با ۲۴ اکتبر تا ۳۰ اکتبر آغاز هفته جهانی خلع سلاح

۱ سال پیش
۲ آبان ماه مصادف ۲۴ اکتبر با روز جهانی ملل متحد

۲ آبان ماه مصادف ۲۴ اکتبر با روز جهانی ملل متحد

۱ سال پیش
آیا میدانید در ۱ آبان ماه مصادف با ۲۳ اکتبر چه اتفاقاتی افتاد؟

آیا میدانید در ۱ آبان ماه مصادف با ۲۳ اکتبر چه اتفاقاتی افتاد؟

۱ سال پیش
۲۸ مهرماه مصادف با ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار

۲۸ مهرماه مصادف با ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار

۱ سال پیش
۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸ مهرماه روز جهانی پوکی استخوان

۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸ مهرماه روز جهانی پوکی استخوان

۱ سال پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی کمر درد

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی کمر درد

۱ سال پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی تروما

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی تروما

۱ سال پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر

۱ سال پیش
۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی

۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی

۱ سال پیش
۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا و مبارزه با گرسنگی

۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا و مبارزه با گرسنگی

۱ سال پیش
۱۵ اکتبر زادروز زین‌العابدین عبدالکلام دانشمند و رئیس جمهور هندی

۱۵ اکتبر زادروز زین‌العابدین عبدالکلام دانشمند و رئیس جمهور هندی

۱ سال پیش
۱۵ اکتبر زادروز میشل فوکو فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی

۱۵ اکتبر زادروز میشل فوکو فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی

۱ سال پیش
۱۵ اکتبر زادروز فریدریش نیچه فیلسوف و دانشمند بزرگ آلمانی

۱۵ اکتبر زادروز فریدریش نیچه فیلسوف و دانشمند بزرگ آلمانی

۱ سال پیش
۱۵ اکتبر زادروز میخائیل لرمونتوف نویسنده، شاعر و نقاش روس

۱۵ اکتبر زادروز میخائیل لرمونتوف نویسنده، شاعر و نقاش روس

۱ سال پیش
۱۵ اکتبر زادروز وانجلیستا توریچلی ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی

۱۵ اکتبر زادروز وانجلیستا توریچلی ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی

۱ سال پیش
۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی شستن دستها

۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی شستن دستها

۱ سال پیش
۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید (نابینایان)

۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید (نابینایان)

۱ سال پیش
۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد

۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد

۱ سال پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی اسکان معلولان و سالمندان

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی اسکان معلولان و سالمندان

۱ سال پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

۱ سال پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی آرتروز

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی آرتروز

۱ سال پیش
۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی مبارزه با درد

۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی مبارزه با درد

۱ سال پیش
۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی دختر بچه ها

۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی دختر بچه ها

۱ سال پیش
۱۸ مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو حکم و مبارزه با اعدام

۱۸ مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو حکم و مبارزه با اعدام

۱ سال پیش
۱۸مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی بهداشت روان (WFMH)

۱۸مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی بهداشت روان (WFMH)

۱ سال پیش
۱۷ مهرماه مصادف ۹ اکتبر روز جهانی پست

۱۷ مهرماه مصادف ۹ اکتبر روز جهانی پست

۱ سال پیش
۱۶ مهرماه مصادف با ۸ اکتبر روز جهانی کودک

۱۶ مهرماه مصادف با ۸ اکتبر روز جهانی کودک

۱ سال پیش
۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی حقوق حیوانات

۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی حقوق حیوانات

۱ سال پیش
۵ اکتبر (۱۳ مهر) روز جهانی معلم ،تاریخ روز معلم در ۲۱ کشور مختلف

۵ اکتبر (۱۳ مهر) روز جهانی معلم ،تاریخ روز معلم در ۲۱ کشور مختلف

۱ سال پیش
۲۹ سپتامبر ۷ مهرماه روز جهانی قهوه خورا

۲۹ سپتامبر ۷ مهرماه روز جهانی قهوه خورا

۱ سال پیش
۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی اسکان بشر

۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی اسکان بشر

۱ سال پیش
۲ اکتبر (۱۰ مهرماه) روز جهانی اقدامات همدلانه

۲ اکتبر (۱۰ مهرماه) روز جهانی اقدامات همدلانه

۱ سال پیش
۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۱ سال پیش
۲۹ سپتامبر مصادف با ۷ مهرماه روز جهانی قلب

۲۹ سپتامبر مصادف با ۷ مهرماه روز جهانی قلب

۱ سال پیش
۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی جهانگردی (گردشگری)

۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی جهانگردی (گردشگری)

۱ سال پیش