میلادی

۶ آبان ماه مصادف با ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن

۶ آبان ماه مصادف با ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن

۷ ماه پیش
۵ آبان ماه مصادف با ۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی

۵ آبان ماه مصادف با ۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی

۷ ماه پیش
۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمندان (نقاش ها )

۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمندان (نقاش ها )

۷ ماه پیش
۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی پاستا (ماکارونی)

۳ آبان ماه مصادف با ۲۵ اکتبر روز جهانی پاستا (ماکارونی)

۷ ماه پیش
۳۰ مهرماه مصادف با ۲۱ اکتبر روز جهانی سیب

۳۰ مهرماه مصادف با ۲۱ اکتبر روز جهانی سیب

۷ ماه پیش
۲ آبان مصادف با ۲۴ اکتبر تا ۳۰ اکتبر آغاز هفته جهانی خلع سلاح

۲ آبان مصادف با ۲۴ اکتبر تا ۳۰ اکتبر آغاز هفته جهانی خلع سلاح

۸ ماه پیش
۲ آبان ماه مصادف ۲۴ اکتبر با روز جهانی ملل متحد

۲ آبان ماه مصادف ۲۴ اکتبر با روز جهانی ملل متحد

۸ ماه پیش
آیا میدانید در ۱ آبان ماه مصادف با ۲۳ اکتبر چه اتفاقاتی افتاد؟

آیا میدانید در ۱ آبان ماه مصادف با ۲۳ اکتبر چه اتفاقاتی افتاد؟

۸ ماه پیش
۲۸ مهرماه مصادف با ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار

۲۸ مهرماه مصادف با ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار

۸ ماه پیش
۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸ مهرماه روز جهانی پوکی استخوان

۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸ مهرماه روز جهانی پوکی استخوان

۸ ماه پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی کمر درد

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی کمر درد

۸ ماه پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی تروما

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی تروما

۸ ماه پیش
۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر

۲۵ مهرماه مصادف با ۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر

۸ ماه پیش
۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی

۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی

۸ ماه پیش
۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا و مبارزه با گرسنگی

۲۴ مهرماه مصادف با ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا و مبارزه با گرسنگی

۸ ماه پیش
۱۵ اکتبر زادروز زین‌العابدین عبدالکلام دانشمند و رئیس جمهور هندی

۱۵ اکتبر زادروز زین‌العابدین عبدالکلام دانشمند و رئیس جمهور هندی

۸ ماه پیش
۱۵ اکتبر زادروز میشل فوکو فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی

۱۵ اکتبر زادروز میشل فوکو فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی

۸ ماه پیش
۱۵ اکتبر زادروز فریدریش نیچه فیلسوف و دانشمند بزرگ آلمانی

۱۵ اکتبر زادروز فریدریش نیچه فیلسوف و دانشمند بزرگ آلمانی

۸ ماه پیش
۱۵ اکتبر زادروز میخائیل لرمونتوف نویسنده، شاعر و نقاش روس

۱۵ اکتبر زادروز میخائیل لرمونتوف نویسنده، شاعر و نقاش روس

۸ ماه پیش
۱۵ اکتبر زادروز وانجلیستا توریچلی ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی

۱۵ اکتبر زادروز وانجلیستا توریچلی ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی

۸ ماه پیش
۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی شستن دستها

۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی شستن دستها

۸ ماه پیش
۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید (نابینایان)

۲۳ مهرماه مصادف با ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید (نابینایان)

۸ ماه پیش
۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد

۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد

۸ ماه پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی اسکان معلولان و سالمندان

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی اسکان معلولان و سالمندان

۸ ماه پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

۸ ماه پیش
۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی آرتروز

۲۰ مهرماه مصادف با ۱۲ اکتبر روز جهانی آرتروز

۸ ماه پیش
۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی مبارزه با درد

۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی مبارزه با درد

۸ ماه پیش
۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی دختر بچه ها

۱۹ مهرماه مصادف با ۱۱ اکتبر روز جهانی دختر بچه ها

۸ ماه پیش
۱۸ مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو حکم و مبارزه با اعدام

۱۸ مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو حکم و مبارزه با اعدام

۸ ماه پیش
۱۸مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی بهداشت روان (WFMH)

۱۸مهرماه مصادف با ۱۰ اکتبر روز جهانی بهداشت روان (WFMH)

۸ ماه پیش
۱۷ مهرماه مصادف ۹ اکتبر روز جهانی پست

۱۷ مهرماه مصادف ۹ اکتبر روز جهانی پست

۸ ماه پیش
۱۶ مهرماه مصادف با ۸ اکتبر روز جهانی کودک

۱۶ مهرماه مصادف با ۸ اکتبر روز جهانی کودک

۸ ماه پیش
۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی حقوق حیوانات

۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی حقوق حیوانات

۸ ماه پیش
۵ اکتبر (۱۳ مهر) روز جهانی معلم ،تاریخ روز معلم در ۲۱ کشور مختلف

۵ اکتبر (۱۳ مهر) روز جهانی معلم ،تاریخ روز معلم در ۲۱ کشور مختلف

۸ ماه پیش
۲۹ سپتامبر ۷ مهرماه روز جهانی قهوه خورا

۲۹ سپتامبر ۷ مهرماه روز جهانی قهوه خورا

۸ ماه پیش
۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی اسکان بشر

۱۲ مهرماه (۴ اکتبر) روز جهانی اسکان بشر

۸ ماه پیش
۲ اکتبر (۱۰ مهرماه) روز جهانی اقدامات همدلانه

۲ اکتبر (۱۰ مهرماه) روز جهانی اقدامات همدلانه

۸ ماه پیش
۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۸ ماه پیش
۲۹ سپتامبر مصادف با ۷ مهرماه روز جهانی قلب

۲۹ سپتامبر مصادف با ۷ مهرماه روز جهانی قلب

۸ ماه پیش
۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی جهانگردی (گردشگری)

۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی جهانگردی (گردشگری)

۸ ماه پیش
۸ مهرماه مصادف با ۳۰ سپتامبر روز جهانی دریانوردی

۸ مهرماه مصادف با ۳۰ سپتامبر روز جهانی دریانوردی

۸ ماه پیش
 ۹ مهر مصادف با ۱ اکتبر روز جهانی سالمندان

۹ مهر مصادف با ۱ اکتبر روز جهانی سالمندان

۸ ماه پیش
۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم

۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم

۸ ماه پیش
چرا ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) را روز جهانی بدون خودرو نامیدند؟

چرا ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) را روز جهانی بدون خودرو نامیدند؟

۸ ماه پیش
۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهر ماه روز جهانی ناشنوایان

۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهر ماه روز جهانی ناشنوایان

۸ ماه پیش
دلایل نامگذاری روز جهانی صلح چه بود؟از چه سالی شروع شد؟

دلایل نامگذاری روز جهانی صلح چه بود؟از چه سالی شروع شد؟

۹ ماه پیش
۲۲ شهریور مصادف با ۱۳ سپتامبر روز جهانی برنامه نویسان

۲۲ شهریور مصادف با ۱۳ سپتامبر روز جهانی برنامه نویسان

۹ ماه پیش
چرا ۱۰ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامیده شد؟

چرا ۱۰ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامیده شد؟

۹ ماه پیش
۱۱ سپتامبر حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی +فیلم

۱۱ سپتامبر حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی +فیلم

۹ ماه پیش
مرگ آریل شارون ، یازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل (2014 م)

مرگ آریل شارون ، یازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل (2014 م)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت اوزه بیو، اسطوره فوتبال پرتغال (2014 م)

درگذشت اوزه بیو، اسطوره فوتبال پرتغال (2014 م)

۲۰۱۹ سال پیش
مرگ شوايتزر،برنده جایزه سال 1952 صلح نوبل (1965م)

مرگ شوايتزر،برنده جایزه سال 1952 صلح نوبل (1965م)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت شیخ محمود امین طنطاوی ، قاری برجسته مصر و رئیس کمیته نظارت بر قرآن (2013م)

درگذشت شیخ محمود امین طنطاوی ، قاری برجسته مصر و رئیس کمیته نظارت بر قرآن (2013م)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت چارلز گوردن فولرتون،خلبان سابق شاتل‌های فضایی (2013م)

درگذشت چارلز گوردن فولرتون،خلبان سابق شاتل‌های فضایی (2013م)

۲۰۱۹ سال پیش
حمله ارتش آلمان نازي به بلژيك و اعلان جنگ انگلستان به آلمان (1914م)

حمله ارتش آلمان نازي به بلژيك و اعلان جنگ انگلستان به آلمان (1914م)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت آلبرت شوايتزر ، طبیب و دانشمند (1965م)

درگذشت آلبرت شوايتزر ، طبیب و دانشمند (1965م)

۲۰۱۹ سال پیش
درگذشت مادر تِرزا بانوي خدمت‏گزار بشريت (1997م)

درگذشت مادر تِرزا بانوي خدمت‏گزار بشريت (1997م)

۲۰۱۹ سال پیش
گشايش مسجد بزرگ دارالبيضاء در كشور افريقايي مراكش (1993م)

گشايش مسجد بزرگ دارالبيضاء در كشور افريقايي مراكش (1993م)

۲۰۱۹ سال پیش
حمله به ورزشكاران اسرائيلي در المپيك مونيخ از سوي كماندوهای فلسطيني (1972م)

حمله به ورزشكاران اسرائيلي در المپيك مونيخ از سوي كماندوهای فلسطيني (1972م)

۲۰۱۹ سال پیش
مرگ شارْلْ پگي نويسنده و اديب فرانسوي (1941م) (ر.ك: 7 ژانويه)

مرگ شارْلْ پگي نويسنده و اديب فرانسوي (1941م) (ر.ك: 7 ژانويه)

۲۰۱۹ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter