دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۰۹ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب دود : 42 نشانه و تعبیر دیدن دود و دودکش در خواب
10
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن دود تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دود در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب دود دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دود ، تعبیر خواب دوده سیاه ، تعبیر خواب دودکش ، تعبیر خواب دود سیگار و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب دود

1- دود درخواب نشانه اتفاقات بد، سیاهی، تاریکی، بیماری است.
2- اگر در خواب دیدید که توسط دود احاطه شده بودید تعبیرش این است که افرادی باعث شده اند تا شما به خواسته هایتان نرسید. این افراد جلوی پیشرفت شما را گرفته اند. محیط های دود آلود در واقع نشانه اهداف ناموفق و فریب و خیانت است.
3- اگر در خواب دیدید که درمیان دود گم شده بودید تعبیرش این استکه افراد کلاهبردار زیادی قصد فریب شما را دارند و می خواهند شما را گول بزنند. این احتمال وجود دارد که این اشخاص مدت ها قبل نقشه فریب شما را کشیده اند و بدون اینکه شما در جریان باشید شما را تحت کنترل خود درآورده اند. سعی کنید این اشخاص را پیدا کنید ولی خلاص شدن از دست آن ها ممکن است سخت باشد.
4- تعبیر بالارفتن دود از کارخانه نشانه بسیار خوبی است. این خواب سمبل حل معجزه آسای مشکلاتی است که مدت ها شما را گرفتار کرده است و با کمترین تلاش به زودی حل خواهد شد.
5- اگر خواب دیدید که دود، شما و لباس شما را سیاه کرد تعبیرش این است که به زودی مال و دارایی تان از دست خواهد رفت.
6- اگر خواب دیدید که از استنشاق دود خفه یا بیهوش شدید تعبیرش این است که در حل مشکلاتتان ضعف دارید و ناتوان هستید. سع یکنید برای حل چالش های زندگی از کسی کمک بگیرید.
7- اگر خواب دیدید که در دود گیر افتادید و به دنبال راهی برای خلاص شدن بودید تعبیرش این است که در مسائل شخصی و عاطفی اختلالی برایتان رخ داده است. برای حل این مشکل سعی کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید.
8- دیدن دود غلیظ و سیاه در خیابان نشانه نا امیدی و افسردگی مردم آن منطقه است.
9- تعبیر دیدن دود آبی که به سمت بالا در حرکت است نشانه پیشرفت و بهبود زندگی شغلی و عاطفی است. به احتمال زیاد به زودی به عشقتان خواهید رسید. اما این رابطه به زودی برای همگان آشکار خواهد شد و پنهان نخواهد ماند.
10- تعبیر دیدن حلقه های دودی در خواب نشانه حضور شخص نامرد و بدی در زندگی شماست که شما را وادار میکند که به کاری که به نفع اوست انجام دهید.
11- استنشاق بوی دود چه خوب و چه بد نشانه بزرگ در آینده است. این خواب به احتمال زیاد مربوط به هدف یا پروژه ای است که شما در حال کار بر روی آن هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت . غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند . همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند . جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است . بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر .
12- اگر خواب ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است .
13-اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید .
14- اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند .

آنلی بیتون می‌گوید :
15ـ دیدن دود در خواب ، تعبیرش سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .
16ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .


تعبیر خواب دوده

آنلی بیتون می‌گوید :
17- دیدن دوده در خواب ، تعبیرش آن است که توفیق اندکی از حرفة خود به دست می آورید .


تعبیر خواب دود غلیظ

18- تعبیر دیدن دود غلیظ در خواب مخصوصا دودی که باعث خفگی شود نشانه فاجعه ای بزرگ یا خبری بسیار بد از وضعیت زندگی یا خانوادگی است. اگر قبل از این خواب خطری شما را تهدید میکند بهتر است هر چه زودتر جلوی آن را بگیرید.


تعبیر خواب دود و آتش

19- تعبیر دیدن دود به همراه آتش در خواب نشانه خشکسالی و شرایط دشوار معیشتی مردم است.
20- تعبیر دیدن دود ناشی از آتش سوزی در خواب نشانه تحولات جدید در روابط میان اطرافیان و همچنین فرصت هایی است که به دلیل بی توجهی شما، از دست خواهد رفت. این خواب همچنین نشانه اخبار خوب و شادی است.


تعبیر خواب دودکش

21- اگر خواب دیدید که دود از دودکش بالا رفت تعبیرش خوشبختی و آرامش و راحتی خانواده و زندگی لذت بخش است.
22- خواب دودکش دیدن همچنین نشانه بهبود روابط خانوادگی و حل اختلافات و نزاع و درگیری است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
23- دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامین است از جهت خانواده .

آنلی بیتون می‌گوید :
24- دیدن دودکش در خواب ، تعبیرش حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است . خبر بیماری کسی به شما می رسد .
25ـ دیدن دودکش سرنگون شده ، تعبیرش شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده شماست .
26ـ اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .
27- اگر خواب ببینید از دودکش دود برمی خیزد ، تعبیرش آن است که خیری به شما می رسد .
28ـ اگر خواب ببینید در دودکشی پنهان می شوید ، تعبیرش آشفته شدن وضعیت کار ، و هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست .
29ـ اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود ، علامت آن است که دست به عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود .
30ـ اگر خواب ببینید از دودکشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد .


تعبیر خواب دودی شدن صورت

31- سیاه شدن صورت به خاطر دود نشانه بی آبرویی و رسوایی است.


تعبیر خواب دود در خانه

32- اگر درخواب دیدید که خانه شما پر از دود شده بود در حالی که نمی توانستید جایی را ببینید تعبیرش این است که فردی درخانواده شما با مشکل مواجه خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید .
34- اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید .
35- اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند .


تعبیر خواب دود سیاه

36- تعبیر دیدن دود سیاه در خواب نشانه بیمای یا بدبختی همه گیر است. این موضوع باعث می شود که روی همه شما تاثیر منفی بگذارد.
37- اگر خواب دیدید که به خاطر دود، چشمانتان پر از اشک شد یا احساس خفگی کردید یا دچار مشکلات تنفسی شدید، تعبیرش این است که به زودی دچار بیماری خفیف خواهید شد. خوشبختانه این بیماری دوام نخواهد داشت و به زودی بهبود پیدا خواهد کرد.


تعبیر خواب دود سیاه در آسمان

38- اگر خواب دیدید که آسمان را دود گرفت تعبیرش این است که به زودی آن مکان دچار بلایای طبیعی می شود.


تعبیرخواب دود سفید

39- دود سفید درخواب نشانه تمایل شما به رویا پردازی در مورد اهداف و شیوه های زندگی است.
40- تعبیر ابرهای دودی پف دار نیز چیزهایی است که دوست دارید به آن ها برسید. شما فردی ایده آل گرا هستید و دوست دارید همه چیز های خوب برای شما باشد.


تعبیر خواب دود ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
41- دود به خواب ، سلطانی ستمگر باشد . اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود ، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان ، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند . اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد ، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید .

تعبیر خواب دود سیگار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
42- اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر .

تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

20 تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب

دیدن خواب آتشفشان : 18 نشانه و تعبیر دیدن آتشفشان در خواب

تعبیر اجاق گاز : 29 نشانه و تفسیر دیدن اجاق گاز در خواب

18 نشانه و تعبیر دیدن خواب سیگار و چپق در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (10 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits