alexametrics
دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
20 تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب
9
20.2K
زمان مطالعه: 4 دقیقه
تعبیر خواب روشن کردن آتش ( برافروختن آتش ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. از نظر آنها این که روشن کردن آتش برای تولید گرماست یا برای سوزاندن و آتش سوزی در تعبیر آن موثر است . ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن…

تعابیر و تفاسیر دیدن خواب روشن کردن آتش چیست ؟

مجله دلگرم : خواب روشن کردن آتش ( برافروختن آتش ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. از نظر آنها این که روشن کردن آتش برای تولید گرماست یا برای سوزاندن و آتش سوزی در تعبیر آن موثر است . ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

divider

دیدن روشن کردن آتش ( آتش افروختن ) در خواب

محمد بن سیرین گوید :
1- خواب آتش افروختن و روشن کردن آتش ، نشانه قوت و توانمندی است
2- اگر خواب دیدید که کسی بی فایده آتشی روشن کرد ، نشانه آنست که بی سبب جنگ و خصومت کند

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
3- اگر کسی در خواب ببیند که در کنارش آتشی افروخته و روشن بود که برای او زیان نداشت ، نشانه آنست که به او خیر و نیکی رسد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
4- دیدن خواب روشن کردن آتش نشانه آنست که مجذوب یکنفر خواهید شد .

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای گرم شدن و پخت و پز

محمد بن سیرین گوید :
5- اگر خواب ببیند که آتش روشن کرد تا گرم شود ، یا کسی گرم شود ، نشانه آنست که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد
6- اگر خواب ببیند که آتشی برافروخت تا با آن پخت و پز و یا چیزی را بریان کند ، نشانه آنست که کاری پیش گیرد و اگر بیند که از آن بریان بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن ، روزی به وی میرسد اما با غم و اندوه .
7- اگر خواب ببیند که به زیر دیگ آتش روشن میکرد ، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر ، نشانه آنست که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد .
8- اگر خواب ببیند که در آن دیگ هیچ طعامی نبود ، نشانه آنست که از آن کار به او غم و اندوه رسد .
9- اگر خواب ببیند که آتشی روشن کرد که حلوا بپزد ، نشانه آنست که در مورد او به نیکی سخن گویند .
10- اگر خواب ببیند که آتشی برافروخت برای روشنائی و گرما ، نشانه آنست که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر خواب ببیند آتش را در تنور یا در آتش دان روشن کرد بدون آنکه غذا بپزد ، نشانه آنست که با مردی از خویشان او جنگ و خصومت پیش آید .
12- اگر خواب ببیند که خواست تا برای منفعت خود آتش روشن کند، و آن آتش گرما و روشنائی نمی داد ، نشانه آنست که از علم خویش برخورداری یابد . اگر این شخص پادشاه ( دارای مقام ) بود ، نشانه آنست که دولتش افزون گردد ،

جابر مغربی گوید :
13- اگر خواب ببیند که در بیابان آتش روشن می کرد که مردم از نور آن آتش راه می یافتند ، نشانه آنست که عده ای از مردم از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند .
14- اگر خواب ببیند که آن آتش در حال خاموش شدن است ، نشانه آنست که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند
15- اگر خواب بیند که آتشی در بیابان روشن کرد، ( نه در جهت راه راست )، نشانه آنست که علم او مردمان را به راه ضلالت میبرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران آن را روشن کرده و یا بخاطر روشن کردن آتش ( توسط شخصی ناشناس ) ،اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم و از آن سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم .

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای آتش سوزی و سوزاندن

ابراهیم کرمانی گوید :
17- اگر کسی خواب ببیند در جایگاهی آتشی روشن کرد به قصد آتش سوزی ، نشانه آنست که در مورد اهالی آنجا بدی گوید و غیبتشان را کند .
18- اگر خواب ببیند که کسی که به قصد آتش سوزی ، آتش روشن کرده درگذشت، نشانه آنست که آن فرد به هلاکت میرسد .

جابر مغربی گوید :
19- اگر ببیند که در جایگاهی آتش روشن کرد ، تا آن جا بسوزد ، و آتش سوزی او را سوزاند ( اگر او تاجر باشد ) نشانه آنست که خرید و فروش به خطا کند و مالش حرام خواهد بود .
20- اگر بیند که از خانه همسایه آتش برمیدارد ، نشانه آنست که مالی حرام به او می رسد .این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.3 از 5 (9 رای)  
اسنپ تریپ
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits