دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب مروارید: 33 تفسیر و تعبیر دیدن مروارید در خواب
12
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب مروارید دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب مروارید ، تعبیر خواب مروارید سیاه ، تعبیر خواب مروارید صورتی ، تعبیر خواب گردنبند مروارید، تعبیر خواب مروارید قرمز و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

 تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مروارید

1- مروارید در خواب نشانه تمایلات جنسی و روابط عاطفی و احساسات شهوانی است.

حضرت دانیال گوید :
2- دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است .

محمدبن سیرین گوید :
3- دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی .
4- اگر بیند مروارید بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند ، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند عدد پسران و دختران بود .
5- اگر بیند از دهان وی مروارید بیرون آمد ، دلیل که سخن علم و حکمت گوید .

تعبیر خواب مروارید از امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
6- دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است . اول : قرآن . دوم : حکمت . سوم : مال . چهارم : زنی خوبروی . پنجم : کنیزک صاحب جمال . ششم : فرزند نیک .

تعبیر خواب مروارید منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- تعبیر خواب مروارید، زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است . مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری .
8- چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسر برجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید .
9- اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد .
10- اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید .
11- اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت .

آنلی بیتون می‌گوید :
12- دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .
13- اگر زنی خواب ببیند همسرش به او مروارید هدیه می دهد ، علامت آن است که در زندگی خوشبخت می گردد و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد .
14- اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شکند یا آنها را گم می کند ، علامت آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد .
15- اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می کند ، تعبیرش آن است که با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می کند .


تعبیر خواب مروارید سیاه

16- دیدن مروارید سیاه نشانه پول و ثروت و اقدامات شغلی و بهتر شدن وضعیت اجتماعی است.این خواب همچنین نشانه جدایی و تنهایی است.


تعبیر خواب دیدن مروارید صورتی

17- دیدن مروارید صورتی نشانه عشق و تجربیات دردناک است.


تعبیر خواب مروارید سفید

18- دیدن مروارید سفید نشانه حساسیت و بی گناهی و انفعال است.
19- تعبیر مروارید سفید دیدن در خواب همچنین نشانه بارداری برای خانم ها و برای مردان نشانه تجارت است.


تعبیر خواب مروارید آبی

20- دیدن مروارید آبی نشانه رشد معنوی و خودسازی و فرصتی برای شادی و عشق است.


تعبیر خواب مروارید قرمز

21- دیدن مروارید قرمز نشانه بیماری مخفی و پنهانی است که نیاز به درمان جدی دارد.


تعبیر خواب گوشواره مرواریدی

22- دیدن گوشواره مروارید در خواب نشانه همدردری متقابل است.
23 اگر خواب گوشواره مرواریدی را دختر جوانی ببیند تعبیرش این است که عاشق شده و به زودی به پسری پیشنهاد ازدواج خواهد داد.
24- گوشواره مروارید در خواب برای افراد متاهل نشانه داشتن خانواده ای موفق و شاد است.


تعبیر خواب انگشتر مروارید

25- انگشتر مروارید در خواب نشانه قدرت و موقعیت اجتماعی است.
26- اگر این خواب را مردی ببیند تعبیرش این است که به زودی معامله سودآوری خواهد داشت.


تعبیر خواب دانه های مروارید

27- تعبیر دانه های مروارید نشانه کنترل هوشمندانه شما نسبت به زندگی است.


تعبیر خواب گردنبند مروارید

28- دیدن گردنبند مروارید نشانه خوشبخی و گردنبند مروارید پاره نشانه بدبختی و نا امیدی و آرزوهای محال است.
29- اگر در خواب دیدید که مروارید را به نخ می کشیدید تعبیرش این است که در کارتان دچار مشکل خواهید شد.
30- اگر دختری در خواب دید که مروارید را از روی زمین جمع می کرد تعبیرش این است که به زودی مردی که به او خیانت کرده به سمت او باز می گردد. او قصد دارد از نو شروع کند. سوء تفاهمات به زودی برطرف خواهد شد.


تعبیر خواب دستنبد مروارید

31- دیدن دستبند مروارید نشانه این است که به زودی با کسی که دوستش دارید ملاقات خواهید کرد.
32- دستنبد مروارید در خواب زنان نشانه صداقت و وفاداری است.


تعبیر خواب مروارید داخل صدف

33- تعبیر خواب دیدن مروارید داخل صدف آشکار کردن راز و به دست آوردن دانش است.

ترجمه : معصومه راهی

 تعبیر خواب مروارید

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب صدف : دیدن صدف در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب هشت پا : دیدن اختاپوس در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (12 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits