مجله دلگرم
امروز: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۸ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
گلچینی از متن نوحه های شام غریبان (شب یازدهم محرم)
5
زمان مطالعه: 9 دقیقه
شام غریبان، شب غریبی و آغاز اسارت اهل بیت شهدای کربلاست؛ شبی که از پس آن رسالت بانوی رنج کشیده نینوا و امام سجاد (ع) بیش از پیش نمایان شد.

متن نوحه های شام غریبان

متن نوحه ی سوزناک شام غریبان

مــا شام غریبان داریم مـا دیده گـریان داریم
هم داغ حسین مظلوم هم داغ شهیدان داریم

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای شام غریبان امشب کن گریه برای زینب
زخم شهـدا را شستند با اشک عزای زینب

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای کرب و بلا کو عباس ای کرب و بلا کو اکبر
گهـواره بـه غارت رفته جـان داده علی اصغر

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای خون خدا امشب کن از مادر خود استقبال
گـاهی بـه تنـور خـولی گاهی بـه کنار گودال

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

این پیکر غرقه در خون قـرآن رســول الله است
هم میــوه قلـب زهرا هم جان رسول الله است

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

طفلی بـه کنـار گودال طفلی شده گم در صحرا
این زمزمه اش یازینب این نـاله زنـد یـا زهـرا

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

رخسار محمد گشته از خـون حسینش گلگون
از حنـجــر ثــارالله در کرب و بلا جوشد خون

پرپر شد گل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

متن نوحه ی محرم

متن سینه زنی شام غریبان

مـه محفـل زینب، ببیـن مشکــل زینب
محیـط غـم و انـدوه، شـده منزل زینب

ز هجر تو به جز غم، نشد حاصل زینب
کنـــار بــدنت شـــد، زبــــــان دل زینب
حسین جان کفنت کو؟ لباس بدنت کو؟

به سوی تو دویدم، به مقتل چو رسیدم
ز بـالای بلنـدی چــه گـویم که چـه دیدم

خــودم نالــۀ زهــرا در آن لحظــه شنیدم
کـه مـی‌گفـت در آنجـــا: الا نخــل امیدم
حسین جان کفنت کو؟ لباس بدنت کو؟

سراپا همه دردم، نظـر کن رخ زردم
ز هجـر گــل رویـت قرین غم و دردم

میـان همـه گل‌ها به دنبال تو گردم
تنت را چو بدیدم، چنین زمزمه کردم
حسین جان کفنت کو؟ لباس بدنت کو؟

ز حالی که تو داری سرشکم شده جاری
ز جــا خیــز کـه گشته کنـون، گاهِ سواری

پــرستــوی مهـــاجـر چــرا بـــــال نــداری؟
نوشتـه بـه خـط خـون بـه گــل‌های بهاری
حسین جان کفنت کو؟ لباس بدنت کو؟

به هـرجـا کـه برفتم، سـراغ تو گرفتم
پس از داغ تو دیگر، من آسوده نخفتم

عجب نیست ز داغت گر از پای بیفتم
عدوی تو مرا زد در آن لحظه که گفتم:
حسین جان کفنت کو؟ لباس بدنت کو؟

متن سینه زنی محرم

بیشتر بخوانید:

متن مداحی نوحه سینه زنی شب اول محرم از حاج حسین سیب سرخی

متن مداحی نوحه شب اول محرم از حاج حسین سازور و سید مهدی میرداماد

متن مداحی شب یازدهم محرم

دل زینـب کبـری، یــمِ خـون شـده یا رب
به اطفال جگرخون، تسلی دهد امشب
ز کف رفته توانش ببین قد کمانش (۲)

غریبان همه جمعند در این شام غریبان
چنـان گیسوی زینب، دل جملـه پریشان
همـه همـدم آهند که بی‌یار و پناهند (۲)

سر طفل یتیمی فتاده به روی خاک
پر از اشک غریبی شده دامن افلاک
چو نی گشته نواگر ز هجران برادر (۲)

دو دردانه ز زینب خدا گم شده امشب
نشانی ز که جویم که جان آمده بر لب
کجا؟ رو به که آرم؟ دگر چاره ندارم (۲)

اگـــر کـــوه صبــورم دگــــر حـوصلـــه‌ام نیـست
کِشم هرچه ز یار است ز دشمن گله‌ام نیست
خدایـا بـه که گویم؟ که بشکسته سبویم؟ (۲)

چـرا زینـب دلخـون سـوی قتلگه آید؟
کند مویه چه دیده چرا نوحه سراید؟
که یا رب شده پرپر دوگل‌های برادر (۲)

چـــرا دسـت تــأسف زنـد بـر سـر زانـو؟
چه دیده که پریشان کند سنبل گیسو؟
دو خنجر به دو پهلو دو نیزه به دو بازو (۲)

متن شور محرم

متن نوحه ی سینه زنی شام غریبان

به گودال خون آید این زمزمه (۲)
حسین جان منم مادرت فاطمه
ضیـاء دو عینـم سرت کو حسینم
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

شب است و من و گودی قتلگاه (۲)
بــه رگ‌هـای خــونیـن نمــودم نگـــاه
رخ از خون بشویم گلـم را ببــویم
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

در این نیمه شب می‌زند مادرت (۲)
بـه دریــای خــون بـوسه بـر حنجرت
بگو نـور دیـده که دستت بریده
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

من امشب کنم ناله و زمزمه (۲)
گهــی قتلگــاه و گهــی علقمـه
گهی بـا ربابـم دو چشم پـر آبم
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

گهـی در کنـار علی اکبـرم (۲)
گهــی پــــای گهـــوارۀ اصغـرم
گهی بهر زینب کنم ناله امشب
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

متن مداحی شام غریبان

متن نوحه ی فارسی شب یازدهم محرم

شـام عــاشوراست، یــا شــام غریبان حسین
عــالم هستــی شــده سـر در گریبان حسین

آفـــرینــش از صـــدای واحسینـــا پــــر شـــده
گــوئیا در قتلگــه، زهـــراست، مهمــان حسین

ماه! خاکسترنشین شـو، آسمان، با من بسوز
کــز تنـور آیــد بــه گــوشم صــوت قرآن حسین

شعلــه آتــــش بــــر آیــــــد از دل آب فـــــرات
خونْ جگر دریاست،بر لب‌های عطشان حسین

مهــر، از دریـــای خـون بگذشته و کـرده غروب
مــاه، تـــابد از فلــک بــر جسـم عریان حسین

نیــزه‌ها شمشیرها کردند جسمش چاک‌چاک
اسـب‌ها دیگر چـه می‌خواهند از جـان حسین

نیـست آثـــــــاری دگـــر از بـوســۀ خـــون خـدا
جـــای سیلی مانده بـر رخسار طفلان حسین

همسـر خـــولی نگـــه کــن بـر روی خــاک تنور
اشـک غـــربت می‌چکد از چشم‌گریان حسین

بــاغبان وحــی، کــــو؟ تــا بنگـرد یـک نیــمْ روز
گشتـه پـرپـر، ایـن‌همـه گل از گلستان حسین

آتـــــش از روز ولادت در درونــــــــش ریـــختـنـد
«میثـم» دلسـوختـه شـد مـرثیـه‌خـوان حسین

متن واحدشام غریبان

بیشتر بخوانید:

۱۱ روضه و نوحه سینه زنی عاشورا با مداحی حاج محمد یزدخواستی

دانلود ۱۲ روضه و نوحه سینه زنی عاشورا با مداحی سید رضا نریمانی

متن مداحی و ذکر مصیبت شام غریبان

بــرادر جـان سـرت کو آمدم دور سرت گردم
الهــی مـن فــدای زخـم‌های پیکــــرت گردم

تو ماندی من‌ ز خون حنجرت گیسوکنم رنگین
بمان تا همسفر بـا خون پاک حنجــرت گردم

کنـــار قتلگـه بـا خـود دو دریـــا اشـک آوردم
مگـــو سقــــا نـــداری آمــــدم آب‌آورت گردم

تعهـد کــرده‌ام تـا جان به تن دارم برادر جان
به کعب نی سپر بر حفظ جان دخترت گردم

بـه مقتـل میهمـان پیکــر صــدپـاره‌ات گشتم
از اینجا می‌روم کوفه که مهمان سرت گردم

سپــر کـردم تـن و از تـازیانـه می‌کشم منت
به امیدی که سر تـا پـا شبیـه مـادرت گردم

طواف آوردم و دور تـو گشتم حال رخصت ده
کـه یـک بار دگــر دور تــو جــای اکبرت گردم

تـو از خـون علی‌اصغر رخ خود لاله‌گون کردی
من از خون تـو رنگین چون علیِّ‌‌اصغرت گردم

تمــام لشکـرت پیش خـدا رفتنـد، رخصت ده
که مـن خـود با تن تنهـا تمام لشکرت گردم

بخواه از من‌ به این سوزی‌که داری در جگر «میثم»
بــه نـــزد مــــادرم زهــــرا شفیـع محشـرت گـردم

متن نوحه محرم

بیشتر بخوانید:

۵ متن نوحه ی فارسی به مناسبت ماه محرم الحرام

اشعار و متن نوحه ی ترکی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

۸ متن روضه و نوحه سینه زنی شب اول محرم مداح سید مجید بنی فاطمه

۱۰ مداحی شب ششم محرم از حسین طاهری و محمد طاهری برای سینه زنیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (5 رای)  
  • منبع
  • madayeh.com
  • balagh.ir
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است