مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
معرفی داروی سرترالین و آشنایی کامل با عوارض و نحوه مصرف سرترالین
388
زمان مطالعه: 7 دقیقه
داروی سرترالین-عوارض و نحوه مصرف سرترالین-سرترالین چیست-معرفی سرترالین-عوارض سرترالین-مكانيسم اثر سرترالین-موارد منع مصرف سرترالین-عوارض جانبي سرترالین-تداخل هاي دارويي سرترالین-مقدار مصرف سرترالین-اشكال دارويي سرترالین-راهنمایی های عمومی سرترالین

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین:این دارو براي درمان افسردگي، اختلالات obsessive - compulsive، اختلالات پانيك، اختلالات post trummatic stress (PTSD)، اختلالات خلقي دوران قاعدگي در زنان، اختلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات) بكار میرود.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

مكانيسم اثر سرترالین:

اين دارو يك مهاركننده قوي و انتخابی بازجذب نوروني سروتونين (SSRI) میباشد و با تقويت فعاليت سروتونرژيك در CNS ومتعاقباً مهار فعاليت آدرنرژيك در ناحيه locus ceruleus میشود.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

فارماكوكينتيك :

جذب گوارشي اين دارو آهسته است ولي درصورت مصرف با غذا، سرعت جذب و فراهمي زيستي آن افزايش مي يابد. پيوند پروتئيني آن خيلي زياد وحدود 98درصد است. سرترالين دركبد متابوليزه میشود و بطور وسيع تحت تاثير عبور اوليه قرارميگيرد. نيمه عمر حذف آن 26-24 ساعت است ولي متابوليت فعال آن نيمه عمر 102-62 ساعت دارد. براي شروع اثر ضدافسردگي و ضدپانيك آن 4-2 هفته و براي اثر ضدوسواس آن ممكن است زمان بيشتري لازم باشد. درصورت مصرف يكبار در روز دارو،پس از 7 روز به غلظت پايدار سرمي ميرسد. دارو بيشتر بصورت متابوليت از راه كليه و همچنين از راه مدفوع دفع میشود.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

موارد منع مصرف سرترالین:
درصورت وجود حساسيت به دارو از مصرف آن بايد خودداري كرد.

هشدارها:

1- درموارد زير با احتياط فراوان تجويز شود
عيب عملكرد كبد، بيماريهاي قلبي، سابقه حملات تشنجي،اختلالات انعقادي،گلوكوم با زاويه بسته و سابقه مانيا

2- بي ضرري و اثربخشي اين دارو براي درمان افسردگي، اختلالات پانيك، موارد PTSD و اختلالات اضطرابي اجتماعي در كودكان اثبات نشده است.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

عوارض جانبي سرترالین:

اختلالات جنسي، خواب آلودگي، گيجي، خستگي يا ضعف، مشكلات گوارشي از جمله بي اشتهايي، اسهال، خشكي دهان، اختلال در هضم غذا، تهوع، دردشكمي، نفخ، كاهش وزن، سردرد، افزايش تعريق، اختلالات خواب،لرزش و در برخي موارد اختلالات انعقادي وخونريزي غيرعادي،واكنشهاي تهاجمي، حالتهاي جنوني، سندرم استيونس جانسون، زيادي فشارخون ريوي، واكنشهاي الرژيك، تاكيكاردي بطني، تاري ديد، برافروختگي، سينوزيت، عفونت ادراري و خميازه از عوارض جانبي اين دارو ميباشند.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

تداخل هاي دارويي سرترالین:

سرترالين متابوليسم كبدي داروهاي ضدافسردي سه حلقه اي، داروهاي ضدآريتمي گروه 1C مانند پروپافنون را كاهش داده و اثرات آنها را تشديد میکند. سرترالين همچنين متابوليسم آستميزول را مهاركرده و بدليل افزايش خطر آريتمي مصرف همزمان آن دو ممنوع است. ديژيتوكسين و وارفارين ممكن است در سطح پيوند پروتئيني با سرترالين تداخل داشته باشند، بنابراين در مصرف همزمان آنها بايد احتياط كرد. مصرف همزمان مهاركننده هاي MAO از جمله فورازوليدون، پروكاربازين و سلژيلين با اين دارو ممكن است موجب بروز عوارض جدي و خطرناك وگاهي مهلك قلبي - عروقي و CNS شود، بنابراين مصرف همزمان آنها ممنوع است. ازمصرف سرترالين همراه با پيموزايد به دليل افزايش غلظت سرمي پيموزايد بايدخودداري نمود. مصرف سرترالين با داروهاي سرتونرژيك میتواند باعث بروزسندرم سروتونين و تشديد عوارض شود. مصرف اين دارو همزمان با فرآورده هاي گياهي حاوي گياه علف چاي مانند هايپیران میتواند موجب افزايش احتمال بروز عوارض جانبي شود.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

نكات قابل توصيه درباره سرترالین:

1- دوره درمان با اين دارو بايد بطور كامل رعايت شود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري شود.

2-براي دستيابي به اثر ضدافسردگي دارو ممكن است تا 4 هفته زمان لازم باشد، ولي براي دستيابي به اثر درماني در بيماريهاي obsessive compulsive ممكن است زمان بيشتري موردنياز باشد.

3-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو حتماًبايد موضوع را با پزشك در ميان گذاشت.

4-از قطع مصرف ناگهاني دارو بايد خودداري كرد و بهتراست مصرف آن تحت نظر پزشك و بتدريج قطع شود.

5-به دليل احتمال بروز سرگيجه، اختلال در تصميم گيري، تفكر ومهارت هاي حركتي، تاروشن شدن اثرات دارو در بيمار، هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

6-بيماراني كه احتمال اقدام به خودكشي در آنها وجود دارد، نبايد مقادير زياد دارو را بطور يك جا در اختيار داشته باشند.

7-به دليل احتمال بيشتر بروز عوارض جانبي در سالمندان، بهتراست مقدارمصرف را با مقادير كمتر شروع نمود.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

مقدار مصرف سرترالین:

بزرگسالان: به عنوان ضدافسردگي و درمان بيماريهاي obsessive - compulsive، ابتدا mg/day 50 يك بار در روز،صبح ها يا عصرها، تجويز میشودو پس از چندهفته، براي دستيابي به مقدارموثر يا حداكثر مقدار قابل تحمل توسط بيمار،درفواصل حداقل يك هفتهاي به اين مقدار ميزان mg/day 50 افزوده میشود. عده اي از صاحبنظران معتقدند كه در يك يا دو روز اول، بهتر است دارو را با مقدار mg/day 25 شروع نمود.

در درمان اختلالات پانيك، اختلالات استرس پس از تروما (PTSD)، اختلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات)، ابتدا mg/day 25 به صورت يكبار در روز، صبح ها يا عصرها، تجويز میشود. پس از يك هفته مقدار مصرف را بر حسب نياز به ميزان mg/day 50 افزايش ميدهند و سپس برحسب نياز بيمار و يا برحسب تحمل بيمار در فواصل حداقل يك هفته اي،مقدار mg/day 50 به اين مقدار اضافه میشود. براي درمان اختلالات خلقي دوران قاعدگي، دوروش مصرف وجود دارد. در روش اول مقدار mg/day 50 در طول دوره عادت ماهانه مصرف میشود. در روش دوم همين مقدار در طي دوران لوتئال يا سيكل ماهانه مصرف میشود. برحسب نظر پزشك ميتوان مقدار مصرف را در ماه بعد mg/day 50 نيز افزايش داد.


بيشينه مقدارمصرف دارو در بزرگسالان براي درمان اختلالات خلقي دوران قاعدگي در صورتي كه در طول دوره عادت ماهانه مصرف میشود مقدار mg/day 150 و اگر در فاز لوتئال تجويز میشود مقدار mg/day 100 است. در بقيه موارد مصرف، بيشينه مقدارمصرف دارو در بزرگسالان mg/day 200 است.


كودكان: براي درمان اختلالات obsessive-compulsive دركودكان 12-6 ساله، ابتدا mg/day 25 و در نوجوانان 17-13 ساله mg/day 50، يكبار در روز، صبح يا عصر، تجويز میشود و در فواصل حداقل يك هفته اي مقدارمصرف برحسب نياز يا تحمل بيمار افزايش مي يابد.

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

اشكال دارويي سرترالین:

Tablet: 50, 100 mg

داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین

راهنمایی های عمومی سرترالین:

1- قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود در موارد زیر مشورت نمائید :

::در صورت وجود یا سابقه هر نوع حساسیت به این دارو .

::در صورت بارداری و یا شیردهی

::در صورتیکه بیمار کودک و یا فرد مسن باشد.

::در صورت مصرف سایر داروها.

::در صورت ابتلاء به سایر بیماریها مخصوصا" ابتلا به نارسایی کبدی.

2- جهت مصرف صحیح این دارو به نکات زیر دقت نمائید:

::دارو را طبق نظر پزشک مصرف نموده و از تغییر مقدار آن بپرهیزید.

::دارو را بر حسب نظر پزشک با غذا و یا بدون غذا مصرف نمایید. در صورت بروز عوارض گوارشی دارو را با غذا مصرف نمایید .

::اثرات ضد افسردگی و ضد اضطراب دارو تقریبا" پس از 4 هفته ظاهر شده و ممکن است این زمان برای بروز اثرات ضد وسواس آن طولانی تر گردد.

::در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، با پزشک مشورت نمایید زیرا برای برخی از بیماران مصرف دارو در صبح و برای برخی دیگر مصرف در بعد از ظهر توصیه می گردد .

::دارو را در بسته بندی اصلی و در شرایط قید شده بر روی آن نگهداری نمایید .

3- در طول مصرف دارو به نکات زیر دقت نمائید:

::جهت بررسی پیشرفت درمان مرتبا" با پزشک در ارتباط باشید.

::در صورت نیاز به استفاده از داروهای دیگر، حتما" پزشک را مطلع نمایید.

::از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی الکل خودداری نمائید.

::مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، بنابراین در طول مصرف دارو در هنگام رانندگی و یا اعمالی که نیاز به هشیاری دارد، احتیاط نمایید.

::در صورت نیاز به قطع دارو حتما پزشک معالج را در جریان قراردهید زیرا ممکن است کاهش تدریجی دارو مورد نیاز باشد.این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (388 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.
قرآن آنلاین
۲۸ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

منصور | ۴ سال پیش
با سلام من وقتی ادرار میکردم ب همراش ارضا هم میشدم دکتر این دارو رو بهم داده الان باس بخورم یا نه؟؟؟؟؟؟
0
0
زهرا | ۴ سال پیش
سلام اگر فقط به مدت 3 شب سرترالین 50 خورده باشیم با قطعش دچار عارضه ميشيم؟
0
0
رز | ۵ سال پیش
باسلام دختر من 16 ساله هست دکتر بهش تجوسیز کرد چون افسرده شده بود نصف باید میخوردتااهفته البته از یک چهارم شروع کرده بود متاسفانه من نبودم 5تاباهم خورده که خودکشی کنه بیمارستان اشب بستری شد گفتن با 5تا خطری نداره ولی مواظبش باشین الان خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید
0
0
رز | ۵ سال پیش
سلام
0
0
علیرضا | ۵ سال پیش
منم بعد از مصرف 4 هفته میل جنسی ام خیلی کم شده . جز عوارض این دارو هست
0
0
هوشنگ سالاری | ۵ سال پیش
چه قرصی را میتوان جایگزین سرترالین کرد
0
0
حبیب | ۵ سال پیش
سلام
1
0
حبیب | ۵ سال پیش
سلام و عرض ادب
من از دیروز صبح برای اولین بار جهت رفع اضطراب نصف قرص 50m سرترازین را مصرف کردم ولی از بعداز ظهر سرگیجه خفیف همراه با گرفتگی خفیف گوش بی حوصلگی وکمی عصبی اسهال و شب حالت تهوع گرفتم . خواستم ببینم طبیعی هست ؟ مصرف را ادامه بدم یا نه؟
ممنون از لطف شما
0
0
پاسخ ها:
فاطمه | ۴ سال پیش
من یک چهارم قرص رو میخورم
گیج میشم و گوشم گرفته بخاطر قرصه بزارم کنار خوب میشم؟
0
0
سخی جمشیدی | ۵ سال پیش
سلام مدت سه سال است که این دارو را استعمال میکنم اگر استعمال نکنم سرم تکان میخوره دور میخوره جی کار کنم رهنماهی کنید لطفا
1
0
پاسخ ها:
شهریار | ۵ سال پیش
سلام باید تدریجی کم بشه و به صفر برسه من خودم علایم مشابهی داشتم تدریجی کم کردم تا به صفر رسید و علایم دیگه خودش و نشون نداد . دوز دارو یک چهارم یک چهارم یا یک هشتم یک هشتم تو بازه های زمانی یکی دوهفته ای کاهش بده تا به صفر برسه
0
0
سخی جمشیدی | ۵ سال پیش
سلام سخی ازافغانستان من به مدت سه سال است که این دارو را استعمال میکنم من به این دارو معتاد شدم اگر سه یاجهار روز این دارو را استعمال نکنم سرم گیچ میشه و تکان میخوره و اگر استعمال کنم خوبم میشه در این باره همراهم کمک کنید لطفا
0
0
مریم | ۶ سال پیش
سلام اخیرا متخصص طب فیزیکی برای درمان کمر درد و سیاتیک مصرف آسنترا را توصیه کرده . آیا در این مورد تاثیری دارد ؟ من 67 ساله ام
0
0
حمیده | ۶ سال پیش
سلام درمورد بچه ای که وسواس فکری دارد دکتر تجویز کرده اما تمیلات جنسی پیدا کرده چه کار باید انجا م دهم
0
0
پاسخ ها:
الکس | ۵ سال پیش
کمتر اذیتش کنید. توی خونه قرآن چخش کنید و بهش یادبدین بسم الله الرحمن ارحیم زیاد بگه و به خدا پناه ببره
0
0
فاطمه | ۶ سال پیش
سلام من به مدت یک ساله ک سرترالین100 مصرف میکنم جهت درمان پانیک.به دستور دکترم حدود دوماه دوز دارو رو به 50 پایین آوردم ولی حالات پانیکم برگشت.دوباره به دستور دکتر به مدت 8 روزه که دوباره دوز 100 مصرف میکنم.میخام بدونم با مصرف سرترالین100این حالات برطرف میشه ومثل قبلا دوباره حالم خوب میشه؟
0
0
پاسخ ها:
ناشناس | ۵ سال پیش
بله کاملا برطرف خواهد شد. من هم همین مشکل شما رو داشتم.
0
0
محمد | ۵ سال پیش
دوست گرامی بهتره که بنا به تجویز پزشک دارو مصرف بشه و کم و زیاد کردن دوز دارو زیر نظر پزشک انجام بشه. گاهی اوقات قطع دارو در دوزهای پایین امکان ریباند بیماری رو ایجاد میکنه که در دوره جدید ممکنه دوز داروتون رو چند برابر بکنه. پس لطفا در خصوص مصرف داروهای اعصاب قدری با احتیاط بیشتر برخورد کنید.
0
0
121 | ۶ سال پیش
سلام این دارو رو متخصص داخلی برای مشکل گوارش برام نوشته آیا بخورم یانه؟
0
0
پاسخ ها:
محمد | ۶ سال پیش
به هیچ وجه . این دارو برای افسردگی هست فقط نه گوزش
1
0
کارشناس مامایی | ۶ سال پیش
پاسخ به سوالات زنان و مامایی

zanan365@***
0
0
007 | ۶ سال پیش
بهترین دارو برای درمان انزال زود رس هستش
0
0
احمد بابایی | ۶ سال پیش
سلامبعدازمصرف داروکاهش شدید میل جنسی داشتم وباقطع داروخوب نشدم
0
0
پاسخ ها:
علی | ۶ سال پیش
با سلام و عرض ادب
سوال بنده اینست که درمان کاهش میل جنسی ناشی از مصرف سرترالین چیست؟
ممنون میشوم راهنمایی کنید.
0
0
Emart | ۶ سال پیش
تاثیر استرالین بالای جگر چیست
0
0
مرد افسرده | ۶ سال پیش
سلام تقریبا دو ساله مصرف میکنم و به تدریج کاهش دادم الان رسیده به12.5 mg احساس سنگینی سر دارم راهنمایی کنید لطفا.
0
0
111 | ۷ سال پیش
سلام.من که مدت دوسه سال جهت درمان وسواس فکری استفاده میکنم جزه خواب الودگی و کاهش بسیار شدید میل جنسی احساس بهبودی نمیکنم.راهنمایی کنید لطفا
0
0
پاسخ ها:
محمد | ۶ سال پیش
سلام من هم به مدت 3سال با نظر پزشک مصرف کردم و همزمان روان درمانی انجام دادم خیلی تاثیر مثبتی داشت بعضی وقتا خودم از واکنش مثبت خودم تعجب میکنم
0
0