alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
152 نام (اسم) اصیل ایرانی به زبان کردی با ترجمه برای اسب نر
86
45.3K
زمان مطالعه: 4 دقیقه
نام اسب اصیل ایرانی، اسم اسب ایرانی به زبان کردی، اسم اسب نر ایرانی به زبان کردی، لیست نام اسب ایرانی، انتخاب نام برای اسب ایرانی،

معیارهای انتخاب نام برای اسب

  1. اسمی که برای اسب خود انتخاب می کنید سعی کنید کوتاه باشد. چون درک نام های طولانی برای اسب مشکل است.
  2. نامی که انتخاب می کنید سعی کنید از آن نام لذت ببرید ، چون قرار است همیشه این نام را صدا بزنید.
  3. سعی کنید نام که انتخاب می کنید اسم شخصی یا نام یک نژاد نباشد ، که باعث توهین و بی احترامی نشود.
  4. وقتی میخواهید اسم اسب را انتخاب کنید. دقت کنید که اسم با جنسیت اسب همخونی داشته باشد

لیستی از نام اسب نر به زبان کردی

نام اسبهای ایرانیان باستان
ردیفنام اسب کردیمعنی نام
1باهوزگردباد
2بارزاننام منطقه ای در عرق، نام قومی یهودی
3بهلینپیمان
4بههیزنیرومند
5بهرزانبلند پایه
6بهرههمثمره
7بهتینآتشین
8بلیسهشعله ، اخگر
9بلند
10بلیمهتدلاور
11بروسکجرقه
12برواایمان
13بریارتصمیم
14بورانبوران
15چهکو
16چیاکوهستان بلند
17چیاکو
18چوماننام رودی مرزی در غرب بانه
19دالاهوکوهی در کرمانشاه
20دانیاربخشنده
21دارا
22دهرسیممنطقه درسیم در ناحیه زازانشین ترکیه
23دیارپیدا
24دیاری
25دیاکوبنیانگذار دودمان ماد
26دیلمانسرزمینی که ما بین گیلان و مازندارن قرار دارد
27دیمهنچشم انداز
28ئهگیددلاور
29ئهلهندتیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید
30ئهردهلاناردلان
31ئهردهواناردوان
32ئهژدهراژدر
33ئهویندار عاشق
34فهرهادفرهاد
35فریانجات، همیشه با واژه فریاد
36گوراننام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نموده اند
37گووهندنوعی رقص کردی
38وریاباهوش و آگاه
39هاوریهمراه
40هاورازهمراز
41ههلمهتهجوم ناگهانی، دگرگون شده
42همژارندار و فقیر
43هیمنمتین
44ههلکهوتفراز، رونده، چیره
45ههلوآله، عقاب
46ههردی
47 ههوراماورامانی، نام مردمی از سرزمین که به غرب ایران مهاجرت نموده اند
48ههمورازفراز و نشیب
49هیژاگرامی محترم
50هیرشیورش
51هیواامید
52هوزانآوازه خوان
53هومهر
54هیدیآرام
55ههندریننام کوهستانی در کرستان
56هوگرعلاقه مند
57ژاوهروژاورود
58ژوانگفتگوی عاشقانه
59ژیرهوشمند، همریشه با واژه زیرک
60ژیلهمواخگر
61ژیوارتمدن
62ژیواننگهبان زندگی
63ژیهاتکاردان، ماهر
64کاردو
65کاروان
66کاروخنام کوهستانی در کردستان
67کازیوهپگاه
68کارزانکاردان
69کاژوا
70کردوانکردبان، نگهبان کرد
71کوماس
72لاسگونه ای درخت سخت پوست، از شخصیتهای داستان لاس و خزال
73لاوچاکجوان خوش سیما و درستکار
74لیزانوارد و کاردان
75ماردین
76مانشتکوهی زیبا در ایلام
77مهردوخنام خدای سومری و بابلی
78مهریوانمریوان
79میلان
80میران
81ناریمعشوق، سوگلی
82ناسیکو
83نسکو
84نهبهزتسلیم ناپذیر، نستوه
85نهسرهو
86نههروزنوروز
87نهوشیروانانوشیروان
88نهکهروزنام کوهی در جنوب غربی سقز
89نچیرواننخچیربان، شکاربان
90بهژارافسر دهدل، همریشه با پژمان
91پهشیوهراسان و افسرده دل
92پشتیوانپشتیبان
93پشکوشکوفه
94پیشهنگ
95راژان
96راویژتدبیر
97روژندنور خورشید
98راماندر شگفت بودن، تحیر
99رامیارچوپان، سیاستمدار
100ریبواررهگذر
101ریوانرهگذر
102ریبازراه و شیوه
103ریناسرهشناس
104ربین -- رکسره داررهشناس، دورنگر، راهبین، دور اندیش، آینده نگر
105ریبیندورنگر، راهبین
106ریکهوت
107ریزانوارد، ماهر
108رزگاررستگار، آزاد
109روژان
110سارو
111ساکارپاک ساده
112ساکو
113سامال
114سه یوانکوهی در ایلام
115سامرهند
116سهردارسردار
117سهنگاو
118سهرکهوتپیروز
119سهرکو
120سمکوکوتاه و دگرگون شدهواژه سامی اسماعیل، اصل این واژه عبری است
121سیامه ند
122سیرواننام رودی در کرمانشاه
123سوران به معنی سوریه ای
124شاهونام کوهی در کرمانشاه
125شاخه وانشاخ بان، کوه بان
126شیرواننام شهری در آذربایجان
127شهمالطوفان
128شهمزین
129شیرکوشیر کوهستان
130شورشانقلاب
131شوانشبان، چوپان، اصل این واژه سومری است
132تیریژپرتو فروغ
133وریاهوشیار، بیدار
134خوناس
135خناوشبنم صبحگاهی
136زاگروسزاگرس اصلا این واژه یونانی است
137زالحمکران، چیره
138زانادانا
139زانیاردانشور
140زمناکونام کوهستانس در کردستان
141زیلان
142بلیمهتدلاور
143ئاکار
144ئاکامعاقبت ، سرانجام
145ئاکوقله کوه
146ئاگرینآتشین، نام یک کوهستان
147ئامانجآماج، هدف، اصل این واژه ترکی است
148ئاواتامید
149ئارتینشعله و گرمای آتش
150ئارمینمنسوب به آرام پسر، پسر کیقباد
151ئازادلاور، همریشه با آزاد
152بگروتند باداین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (86 رای)  
  • منبع
  • blogfa.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits