۲۰ مورد از آداب مهم برای غذا خوردن در اسلام

برخی از آداب غذا خوردن دراسلام
۲,۴۳۴
۲
۰
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴
در دین ما برای همه چیز آداب و قوانینی مشخص شده از جمله غذا خوردن و در این باره احادیث زیادی از امامان آمده که ما به گردآوری بخشی از آن می پردازیم .
برخی از آداب غذا خوردن دراسلام

آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟

امام علی (ع) می فرماید : به هنگام غذا خوردن خدای را یاد کنید و از بیهوده گویی اجتناب کنید، زیرا که طعام نعمت و رزقی از خداوند است و بر شماست که در آن خدای را یاد کرده و شکر گویید. با دلگرم همراه شوید .

separator line

۲۰ مورد از آداب مهم برای غذا خوردن در اسلام

توصیه های دین اسلام در آداب غذا خوردن

حضرت علی(ع) : زندگی را برای خوردن مخواه ؛ بلکه خوردن را برای زندگی بخواه

قبل از هر چیز باید متذکر شد که تمامی این احادیث جزء مستحبات محسوب می گردند و اصلی ترین و مهمترین امر این است که انسان غذا و لقمه ای را که می خورد از راه حلال به دست آمده باشد و شبهه ناک نباشد. زیرا اگر لقمه حرام باشد انسان هر کدام از این مستحبات را انجام دهد فایده ای ندارد چون اصل را کنار گذاشته و به فرع پرداخته است.

separator line

1 - شستن دستها پیش و پس از غذا

  • پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.
  • پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش از غذا، فقر را دور می کند و شستن دستها پس از غذا، اندوه را می راند و چشم را سلامت می دهد.
  • پیامبر خدا(ص): اگر کسی از شما در حالی که خوابید که در دستانش بوی گوشت بود و آن را نشست و آنگاه عارضه ای به وی رسید، مبادا جز خویش را نکوهش کند.
  • حضرت علی(ع): شستن دستها پیش و پس از غذا، موجب فزون شدن عمر است و سبب زدودن چربی از جامه هاست و دیده را جلا می دهد.
  • امام صادق(ع): دستهایتان را پیش و پس از غذا بشویید؛ چرا که فقر را می برد و بر عمر می افزاید.

separator line

2 - گذاشتن سبزی در سفره

پیامبر خدا(ص): سفره هایتان را به سبزی آذین کنید؛ زیرا آن، همراه با گفتن بسم الله، شیطان را می راند.

امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.

separator line

3 - درآوردن کفش ها

رسول خدا (ص): به هنگام غذا، کفش هایتان را درآورید؛ چرا که این، رفتاری زیباست.

رسول خدا (ص): چون غذا نهاده می شود، کفش های خود را درآورید؛ زیرا این کار، موجب آسایش بیشتر پاهایتان است.

separator line

4 - بر زبان آوردن نام خدا

رسول اکرم (ع): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست.

امام علی (ع): در سفارش های خود به کمیل : به گاه غذا خوردن، از آن کسی نام ببر که با وجود نام او، دیگر هیچ دردی زیان نمی رساند و نامش، شفای همه بیماری هاست.

separator line

5 - خوردن با دست راست

مسند ابن حنبل به نقل از عایشه : پیامبر خدا دست راست خود را به خوردن و برآوردن نیازهای دیگر خویش اختصاص داده و دست چپ را به زدودن آلودگی از مقعد و آنچه در آن ناحیه است، واگذارده بود.

separator line

6 - آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه

پیامبر خدا (ص): هر کسی که غذای خود را با نمک آغاز کند وبا نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد که جذام و برص(پیسی) از آن جمله است در امان می ماند.

امام صادق(ع): بنی اسرائیل، غذا را با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.

امام کاظم(ع): سفره ای که در آن نمک نباشد، بی برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن درستی، بهتر است.

separator line

7 - خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها

رسول اکرم (ص): خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون بیداری کشیدن و احساس نیاز به خواب، نزد خداوند، گناهی سهمگین است.

امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیانی نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او ازخوراک پیشین، پاک شده باشد.

separator line

8 - آغاز کردن با سبک ترین غذا

امام رضا (ع): غذای خود را با سبک ترین غذایی که بدنت به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیت ها و زمانه ات تغذیه می کند، آغاز کن.

separator line

9 - خوردن غذای گرم، پیش از سرد شدن

پیامبر خدا(ص): گرمی [غذا]، برکت دارد.

المحاسن به نقل از مرازم: امام صادق(ع) برای ما غذایی گرم فرستاد و فرمود: « پیش از آن که سرد شود، بخورید؛ چرا که این، خوش تر است.

۲۰ مورد از آداب مهم برای غذا خوردن در اسلام

separator line

10 - برداشتن لقمه های کوچک و جویدن کامل:

رسول خدا(ص): در بیان آداب غذا خوردن: اما آداب آن، کوچک کردن لقمه و جویدن کامل است.

امام حسن(ع): در باره سفره، دوازده نکته است و بر هر مسلمانی لازم است که آنها را بداند. از آنها چهار چیز، واجب، چهار چیز مستحب، و چهار چیز جزو آداب است. اما آنچه از آداب است، عبارت است از: خوردن از آنچه پیش خود تو است؛ کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.

separator line

11 - دست کشیدن از غذا پیش از سیری

پیامبر خدا(ص): زمانی بخور که میل به خوردن داری و در حالی خوردن را رها کن که هنوز اشتهایت است.

امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او ازخوراک پیشین، پاک شده باشد. پس چو خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی دست از غذا خوردن بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.

separator line

12 - دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان

امام صادق(ع): دست کشیدن بر چهره پس از وضو، کنجدک کک و مک را از میان می برد و روزی را افزون می کند.

امام صادق(ع): چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از درد چشم است.

separator line

13 - به پشت دراز کشیدن پس از غذا

امام جعفر صادق(ع): دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را از درون انسان، بیرون می کشد.

امام رضا(ع): هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.

14 - پرهیز از زیاده روی

قرآن کریم: بخوری و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید. [سوره مبارکه اعراف، آیه۳۱٫] ۳۰- پیامبر خدا(ص): یکی از انواع زیاده روی، این است که هر آنچه را دوست داری، بخوری.

separator line

15 - پرهیز از دمیدن در غذا

امام علی(ع): – درباره آنچه پیامبر خدا(ص) نهی فرموده است: از این نهی کره که در غذا یا نوشیدنی بدمند.

امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.

separator line

16 - پرهیز از خوردن با دست چپ

پیامبر خدا(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.

پیامبر خدا(ص): با دست چپ نخورید؛ چرا که شیطان با دست چپ می خورد.

separator line

17 - پرهیز از خوردن پس از سیری

امام صادق(ع): در سه چیز، ناخشنودی خداوند است: خفتن بدون بیداری کشیدن و احساس نیاز به خواب، خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.

separator line

18 - پرهیز از خوردن غذای داغ

رسول اکرم(ص): غذایتان را سرد کنید تا در آن به شما برکت داده شود.

امام صدق(ع): نزد پیامبر(ص) غذای داغی آوردند. فرمود:«خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود». پس آن را واگذاشتند تا سرد شود.

separator line

19 - پرهیز از خوردن در حالت جنابت، مگر با وضو

پیامبر خدا(ص): پنج چیز پیسی می آورد: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه؛ وضو گرفت و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده است؛ خوردن در حال جنابت؛ نزدیکی با زن در دوران قائدگی اش؛ و خوردن در حال سیری.

سنن النسائی به نقل از عایشه : پیامبر خدا، چون در حال جنابت قصد خفتن داشت، وضو می ساخت و چون قصد خوردن داشت، دستان خویش می شست.

separator line

20 - پرهیز از خفتن، بلافاصله پس از خوردن غذا

پیامبر اعظم(ص): غذایتان را با یاد خدا و نماز، ذوب(هضم) کنید و بر آن مخوابید، که دل هایتان سخت می شود.

بیشتر بخوانید :

بهترین دعاها برای رفع بلای سیل از صحیفه سجادیه

بهترین دعاها برای افزایش شیر مادر از مفاتیح

بهترین دعاها برای پسر دار شدن با اثر تضمینی

مجربترین دعاها برای نزدیک شدن به معشوق


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم