لیست قیمت کابین دوش

۱,۷۶۷
۱
۰
چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۲:۵۵

قیمت روز انواع کابین دوش در بازار

لیست قیمت کابین دوش در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف کابین دوش مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های کابین دوش مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای کابین دوش در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت کابین دوش در تاریخ چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۵۵ انجام شده است.

لیست قیمت کابین دوش در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
اتاق دوش مینی وان لاریسا پرشین استاندارد قیمت اتاق دوش مینی وان لاریسا پرشین استاندارد
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013 3,644,600
سه میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ششصد تومان
36446000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011 3,321,000
سه میلیون و سیصد و بیست و یک هزار تومان
33210000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011
shiny T-NSC051 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC051
اتاق دوش کاترینا پرشین استاندارد 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت اتاق دوش کاترینا پرشین استاندارد
کابین دوش پرشین دایانا 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت کابین دوش پرشین دایانا
shiny T-NSC045 3,162,800
سه میلیون و صد و شصت و دو هزار هشتصد تومان
31628000 قیمت shiny  T-NSC045
دور دوشی حمام ترک آرمه استاندارد طلایی مدل Arsh 100*100 3,920,000
سه میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
39200000 قیمت دور دوشی حمام ترک آرمه استاندارد طلایی مدل Arsh 100*100
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC021 2,615,000
دو میلیون و ششصد و پانزده هزار تومان
26150000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC021
shiny T-NSC036 3,026,300
سه میلیون و بیست و شش هزار سیصد تومان
30263000 قیمت shiny T-NSC036
دور دوشی - پارتیشن دوش 90*90 شیشه کلا مات 3,026,300
سه میلیون و بیست و شش هزار سیصد تومان
30263000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش 90*90 شیشه کلا مات
shiny T-NSC030 3,030,000
سه میلیون و سی هزار تومان
30300000 قیمت shiny  T-NSC030
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR015 3,030,000
سه میلیون و سی هزار تومان
30300000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR015
shiny T-NSC057 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت shiny  T-NSC057
اتاق دوش سرتینا پرشین استاندارد 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت اتاق دوش سرتینا پرشین استاندارد
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC017 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC017
shiny T-NSC055 6,100,000
شش میلیون و صد هزار تومان
61000000 قیمت shiny T-NSC055
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC016 3,585,000
سه میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار تومان
35850000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC016
shiny T-NSC034 2,926,300
دو میلیون و نهصد و بیست و شش هزار سیصد تومان
29263000 قیمت shiny T-NSC034
اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب 1,776,000
یک میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
17760000 قیمت اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب
shiny T-NSC041 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC041
اتاق دوش POLITEK مدل آرنا 3,633,000
سه میلیون و ششصد و سی و سه هزار تومان
36330000 قیمت اتاق دوش POLITEK مدل آرنا
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC012 3,401,000
سه میلیون و چهارصد و یک هزار تومان
34010000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC012
اتاق دوش پلی تک مدل رویال 100*100 3,744,000
سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
37440000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل رویال 100*100
shiny T-NSC039 2,700,000
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
27000000 قیمت shiny T-NSC039
shiny T-NSC040 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
28000000 قیمت shiny T-NSC040
shiny T-NSC035 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC035
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC018 2,332,000
دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار تومان
23320000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC018
اتاق دوش مدل A209 زرین آب 2,332,000
دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار تومان
23320000 قیمت اتاق دوش مدل A209 زرین آب
shiny T-NSC043 3,299,820
سه میلیون و دویست و نود و نه هزار هشتصد و بیست تومان
32998200 قیمت shiny  T-NSC043
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 150*80 4,386,000
چهار میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار تومان
43860000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 150*80
shiny T-NSC053 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت shiny T-NSC053
shiny T-NSC033 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC033
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC048 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC048
اتاق دوش مدل A303 زرین آب 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت اتاق دوش مدل A303 زرین آب
اتاق دوش مدل Y-1028 زرین آب 1,788,000
یک میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار تومان
17880000 قیمت اتاق دوش مدل Y-1028 زرین آب
shiny T-NSC049 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC049
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC019 2,477,000
دو میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار تومان
24770000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC019
اتاق دوش مدل FS-803 زرین آب 2,477,000
دو میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار تومان
24770000 قیمت اتاق دوش مدل FS-803 زرین آب
shiny T-NSC054 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت shiny T-NSC054
اتاق دوش رویال پلی تک 2,889,800
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
28898000 قیمت اتاق دوش رویال پلی تک
shiny T-NSC052 3,239,700
سه میلیون و دویست و سی و نه هزار هفتصد تومان
32397000 قیمت shiny T-NSC052
اتاق دوش کارینا پرشین استاندارد 3,239,700
سه میلیون و دویست و سی و نه هزار هفتصد تومان
32397000 قیمت اتاق دوش کارینا پرشین استاندارد
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC020 2,444,000
دو میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار تومان
24440000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC020
shiny T-NSC044 2,850,000
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
28500000 قیمت shiny T-NSC044
کابین دوش مدل arj 198 2,850,000
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
28500000 قیمت کابین دوش مدل arj 198
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC042 3,026,300
سه میلیون و بیست و شش هزار سیصد تومان
30263000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC042
دور دوشی - پارتیشن دوش ترک آرمه استاندارد طلایی مدل Arsh 80*80 3,026,300
سه میلیون و بیست و شش هزار سیصد تومان
30263000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش ترک آرمه استاندارد طلایی مدل Arsh 80*80
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 160*90 4,794,000
چهار میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار تومان
47940000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 160*90
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 170*90 5,049,000
پنج میلیون و چهل و نه هزار تومان
50490000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 170*90
shiny T-NSR011 5,049,000
پنج میلیون و چهل و نه هزار تومان
50490000 قیمت shiny T-NSR011
اتاق دوش ویتا LX پلی تک 5,049,000
پنج میلیون و چهل و نه هزار تومان
50490000 قیمت اتاق دوش ویتا LX پلی تک
اتاق دوش POLITEK مدل ویتا 3,353,000
سه میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار تومان
33530000 قیمت اتاق دوش POLITEK مدل ویتا
اتاق دوش ۹۰*۹۰ شیشه مات بدنه کروم 837B 3,353,000
سه میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار تومان
33530000 قیمت اتاق دوش ۹۰*۹۰ شیشه مات بدنه کروم 837B
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC038 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
28000000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC038
اتاق دوش کوادرا پلی تک 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
28000000 قیمت اتاق دوش کوادرا پلی تک
shiny T-NSC032 2,829,700
دو میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار هفتصد تومان
28297000 قیمت shiny T-NSC032
shiny T-NSC031 2,850,000
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
28500000 قیمت shiny  T-NSC031
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 90*120 4,437,000
چهار میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تومان
44370000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 90*120
اتاق دوش سونیا پرشین استاندارد 4,437,000
چهار میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تومان
44370000 قیمت اتاق دوش سونیا پرشین استاندارد
shiny T-NSC037 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت shiny T-NSC037
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR013 2,900,000
دو میلیون و نهصد هزار تومان
29000000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR013
اتاق دوش پلی تک مدل کوادر 90*100 3,178,000
سه میلیون و صد و هفتاد و هشت هزار تومان
31780000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادر 90*100
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR014 3,178,000
سه میلیون و صد و هفتاد و هشت هزار تومان
31780000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR014
اتاق دوش پلی تک مدل رویال 90*90 2,782,000
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان
27820000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل رویال 90*90
اتاق دوش مدل A304 زرین آب 2,782,000
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان
27820000 قیمت اتاق دوش مدل A304 زرین آب
دور دوشی - پارتیشن دوش 80 *80 pier 2,782,000
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان
27820000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش 80 *80 pier
shiny T-NSC056 6,337,000
شش میلیون و سیصد و سی و هفت هزار تومان
63370000 قیمت shiny T-NSC056
bathroom-service-sauna-cabin-diyana-persian 6,337,000
شش میلیون و سیصد و سی و هفت هزار تومان
63370000 قیمت bathroom-service-sauna-cabin-diyana-persian
اتاق دوش مدل A212 زرین آب 6,337,000
شش میلیون و سیصد و سی و هفت هزار تومان
63370000 قیمت اتاق دوش مدل A212 زرین آب
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 80*120 3,550,000
سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
35500000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 80*120
shiny T-NSR012 3,550,000
سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
35500000 قیمت shiny T-NSR012
shiny T-NSC050 3,239,700
سه میلیون و دویست و سی و نه هزار هفتصد تومان
32397000 قیمت shiny  T-NSC050
اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب 3,239,700
سه میلیون و دویست و سی و نه هزار هفتصد تومان
32397000 قیمت اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب
اتاق دوش مدل A310 زرین آب 3,239,700
سه میلیون و دویست و سی و نه هزار هفتصد تومان
32397000 قیمت اتاق دوش مدل A310 زرین آب
اتاق دوش POLITEK مدل ویتا ایکس 4,352,000
چهار میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار تومان
43520000 قیمت اتاق دوش POLITEK مدل ویتا ایکس
اتاق دوش پلی تک مدل کوادر 80*120 3,927,000
سه میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار تومان
39270000 قیمت اتاق دوش پلی تک مدل کوادر 80*120
اتاق دوش POLITEK مدل ارنا ال ایکس 5,474,000
پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان
54740000 قیمت اتاق دوش POLITEK مدل ارنا ال ایکس
اتاق دوش آنیتا پرشین استاندارد 5,474,000
پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان
54740000 قیمت اتاق دوش آنیتا پرشین استاندارد
shiny T-NSC046 3,026,300
سه میلیون و بیست و شش هزار سیصد تومان
30263000 قیمت shiny  T-NSC046
shiny T-NSC047 2,950,000
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
29500000 قیمت shiny T-NSC047
دور دوشی - پارتیشن دوش ترک آرمه استاندارد مدل Arsh 90*90 2,950,000
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
29500000 قیمت دور دوشی - پارتیشن دوش ترک آرمه استاندارد مدل Arsh 90*90


برند های کابین دوش موجود در این صفحه

انواع کابین دوش شامل: اتاق دوش مینی وان لاریسا پرشین استاندارد و دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013 و دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011 و shiny T-NSC051 و اتاق دوش کاترینا پرشین استاندارد و کابین دوش پرشین دایانا و shiny T-NSC045 و دور دوشی حمام ترک آرمه استاندارد طلایی مدل Arsh 100*100 و دور دوشی -...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای کابین دوش در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان کابین دوش در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ کابین دوش تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter