لیست قیمت مصالح ساختمانی

۱۱,۵۴۹
۲
۱
Arad |
دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۵:۴۲

قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار

قیمت مصالح ساختمانی شامل قیمت های : بتن و سیمان - قیمت میلگرد و تیرآهن - قیمت ورق و نبشی - قیمت ناودانی و قوطی - قیمت گچ و بلوک است. کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

جستجو نام محصولنوع بسته بندی توضیحاتقیمت
سیمان بنایی (جدید)تنلمینت(برزنتی)100,000
سیمان تیپ 1 آبیکتنپاکتی(کاغذ)112,000
سیمان تیپ 1 تهرانتنلمینت(برزنتی)112,000
سیمان تیپ 2 آبیکتنفله (بونکر)117,000
سیمان تیپ 2 تهرانتنلمینت(برزنتی)122,000
سیمان تیپ 2 نایینتنفله (بونکر)96,000
سیمان تیپ 2 نایینتنلمینت(برزنتی)112,000
سیمان تیپ 5 تهرانتنفله (بونکر)98,000
سیمان تیپ ۱ تهرانتنفله (بونکر)97,000
سیمان تیپ ۱ ساوهتنلمینت (برزنتی)117,000
سیمان تیپ ۲ تهرانتنفله (بونکر)96,000
سیمان تیپ ۲ جاجرودتنفله (بونکر)101,000
سیمان تیپ ۲ ساوهتنفله (بونکر)101,000
سیمان تیپ ۲ ساوهتنلمینت (برزنتی)116,000
سیمان تیپ ۲ شمالتنلمینت (برزنتی)116,500
سیمان تیپ۲ جاجرودتنلمینت (برزنتی)116,500
سیمان تیپ۵ تهرانتنلمینت(برزنتی)114,000
سیمان سرباره نائینتنلمینت(برزنتی)109,000
سیمان سفید ارومیهتنپاکتی(لمینت) بدون حمل193,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kgتنلمینت(برزنتی)187,500
سیمان سفید ۵۰ کیلوییتنلمینت (برزنتی)194,000
سیمان سفید۲۵کیلوییتنلمینت (برزنتی)198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)103,000
سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)86,000
سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)104,000
سیمان پزولانی ساوهتنلمینت (برزنتی)112,000
سیمان بنایی (جدید)تنلمینت(برزنتی)100,000
سیمان تیپ 1 آبیکتنپاکتی(کاغذ)112,000
سیمان تیپ 1 تهرانتنلمینت(برزنتی)112,000
سیمان تیپ 2 آبیکتنفله (بونکر)117,000
سیمان تیپ 2 تهرانتنلمینت(برزنتی)122,000
سیمان تیپ 2 نایینتنفله (بونکر)96,000
سیمان تیپ 2 نایینتنلمینت(برزنتی)112,000
سیمان تیپ 5 تهرانتنفله (بونکر)98,000
سیمان تیپ ۱ تهرانتنفله (بونکر)97,000
سیمان تیپ ۱ ساوهتنلمینت (برزنتی)117,000
سیمان تیپ ۲ تهرانتنفله (بونکر)96,000
سیمان تیپ ۲ جاجرودتنفله (بونکر)101,000
سیمان تیپ ۲ ساوهتنفله (بونکر)101,000
سیمان تیپ ۲ ساوهتنلمینت (برزنتی)116,000
سیمان تیپ ۲ شمالتنلمینت (برزنتی)116,500
سیمان تیپ۲ جاجرودتنلمینت (برزنتی)116,500
سیمان تیپ۵ تهرانتنلمینت(برزنتی)114,000
سیمان سرباره نائینتنلمینت(برزنتی)109,000
سیمان سفید ارومیهتنپاکتی(لمینت) بدون حمل193,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kgتنلمینت(برزنتی)187,500
سیمان سفید ۵۰ کیلوییتنلمینت (برزنتی)194,000
سیمان سفید۲۵کیلوییتنلمینت (برزنتی)198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)103,000
سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)86,000
سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)104,000
سیمان پزولانی ساوهتنلمینت (برزنتی)112,000
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵115
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)دانه ای۵*۱۰*۲۰120
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵105
بلوک سقفی ۲۵ تهراندانه ای۴۰*۲۵1,100
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰205
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۱۰*۲۰*۲۰145
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰140
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت310
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار425
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار510
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت300
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار440
سفال تیغه طرح فومدانه ای۱۰*۲۰*۲۵340
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۰*۲۰*۲۰130
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰190
سفال تیغه یزد (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰130
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۹*۱۸٫۵95
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵115
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۱۰*۱۹85
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵105
آجر فشاری ماشینی(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰62,000
آجر فشاری کوره ای(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰68,000
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)دانه ای۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵220
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵230
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۴*۱۰*۲۱٫۵240
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)دانه ای۵*۱۰*۲۰120
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰650
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰850
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰650
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۱۰*۲۰*۴۰1,250
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۷*۲۰*۴۰1,050
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰1,400
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰750
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰1,050
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰750
دیوار گچی نویدمتر مربعمتر مربع7,000
دیوارگچی ساوهمتر مربعمتر مربع7,500
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)متر مربعمتر مربع6,500
پانل گچی ساوهقالبقالب3,500
پانل گچی نویدقالبقالب3,400
پانل گچی کاوهقالبقالب3,400
بلوکاژ سنگ دانه بندی شدهتنفله ( ویژه مقاومت پی )25,000
شن بادامی ۲٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن )15,500
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن و سنگ )13,500
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودیتنفله ( ویژه بتن )14,000
شن نخودی ۱٫۵٫۰تنفله ( ویژه بتن )14,000
ماسه شکسته خورده سنگتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )14,000
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسهتنفله ( ویژه بنایی )13,000
ماسه ۱ بار شسته مخلوطتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )15,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6تنفله ( ویژه بتن )16,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7تنفله ( ویژه بتن )17,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7تنفله ( ویژه بتن )16,500
ایران گچ ۳۳kgگونیگونی2,750
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانهگونیگونی1,950
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانهگونیگونی2,320
گچ بتگیبس ۳۰kgگونیگونی5,200
گچ جبل متین بدون کرایهگونیگونی2,200
گچ جبل ۳۳kgگونیگونی2,800
گچ جبل ۴۰kgگونیگونی2,750
گچ ساتن اسپندارتن81
گچ سارالیت ۳۳kgگونیگونی2,600
گچ سارالیت ۴۰kgگونیگونی2,850
گچ ساران ۴۰kgگونیگونی2,900
گچ ساوه طلایی ۴۰kgگونیگونی3,000
گچ سمنان آریان ۴۰kgگونیگونی2,500
گچ سمنان جمگونیگونی2,550
گچ سمنان حریر بدون کرایهگونیگونی2,450
گچ سمنان زمرد ۴۰kgگونیگونی2,500
گچ سمنان نوع ۱گونیگونی2,600
گچ سینا بدون کرایهگونیگونی1,950
گچ سیوا اسپندارتن61
گچ کناف ۴۰kgگونیگونی2,950
گچ گیپتون اسپندار 30kgگونیگونی5,000
نرخ روز مصالح ساختمانی

میلگرد

فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان A3 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2460 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2460 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ12 مجتمع فولاد کویر 2300 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2300 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2400 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 ذوب آهن اصفهان 2490 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 ذوب آهن اصفهان 2490 4 ماه قبل

تیرآهن

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان IPE18 فولاد ناب تبریز 2420 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 فولاد ناب تبریز 2410 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 3020 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 2818 5 ماه قبل

ورق

فروشگاه ضخامت عرض قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3825 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3825 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1250 3875 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1000 3945 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1250 3945 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1000 3965 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.45mm 1250 3975 5 ماه قبل

نبشی

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 اسپیرال 2475 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*30*30 اسپیرال 2490 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 مشهد 2270 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 10*100*100 مشهد 2270 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6*60*60 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 مشهد 2250 5 ماه قبل

ناودانی

فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت زمان
فروشگاه محمدلو 8 40 ذوب آهن اصفهان 30000 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 85 تبریز 2360 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 42 تبریز 2360 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 47.5 تهران 2330 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 37 تهران 2310 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 33 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6 30 مشهد 2270 5 ماه قبل

قوطی

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 1.5*40*40 ذوب آهن اصفهان 3450 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*30*30 ذوب آهن اصفهان 3450 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3490 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*70*70 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*40*80 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*50 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*30 تهران 3000 4 ماه قبل

بتن

فروشگاه عیار قیمت زمان
شرکت پایهان بتن 400 95800 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 6 ماه قبل

سیمان

فروشگاه کارخانه نوع قیمت زمان
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 5 ماه قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 6 ماه قبل

گچ

فروشگاه کارخانه نوع قیمت زمان
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 6 ماه قبل

بلوک

فروشگاه نوع قیمت زمان
آذرتک بتن پوکه معدنی 750 1 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 900 1 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 1200 1 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 6 ماه قبل
این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 4.5 از 5)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
پرویز | ۱۰ ماه پیش
سلام چرا انقدرگرونی اخه مابیچاره چکارکنیم والاه همین الان میخاستم بخاطره گرونی خودکشی کنم.......
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم