لیست قیمت مصالح ساختمانی

۱۰,۶۲۹
۱
۱
Arad |
دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۵:۴۲

قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار

قیمت مصالح ساختمانی شامل قیمت های : بتن و سیمان - قیمت میلگرد و تیرآهن - قیمت ورق و نبشی - قیمت ناودانی و قوطی - قیمت گچ و بلوک است. کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

جستجو نام محصول نوع بسته بندی توضیحات قیمت
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1,100
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440
سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62,000
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68,000
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1,050
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750
دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع 7,000
دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع 7,500
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع 6,500
پانل گچی ساوه قالب قالب 3,500
پانل گچی نوید قالب قالب 3,400
پانل گچی کاوه قالب قالب 3,400
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) 25,000
شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 15,500
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) 13,500
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14,000
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) 13,000
ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) 16,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 17,000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 16,500
ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2,750
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320
گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5,200
گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200
گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2,800
گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2,750
گچ ساتن اسپندار تن 81
گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2,600
گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2,850
گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2,900
گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3,000
گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2,500
گچ سمنان جم گونی گونی 2,550
گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450
گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500
گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600
گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950
گچ سیوا اسپندار تن 61
گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2,950
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000
نرخ روز مصالح ساختمانی

میلگرد

فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان A3 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2460 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2460 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ12 مجتمع فولاد کویر 2300 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2300 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2400 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 ذوب آهن اصفهان 2490 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 ذوب آهن اصفهان 2490 4 ماه قبل

تیرآهن

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان IPE18 فولاد ناب تبریز 2420 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 فولاد ناب تبریز 2410 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 3020 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 3005 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 2818 5 ماه قبل

ورق

فروشگاه ضخامت عرض قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3825 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3825 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1250 3875 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1000 3945 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1250 3945 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1000 3965 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.45mm 1250 3975 5 ماه قبل

نبشی

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 اسپیرال 2475 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*30*30 اسپیرال 2490 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 مشهد 2270 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 10*100*100 مشهد 2270 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6*60*60 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 مشهد 2250 5 ماه قبل

ناودانی

فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت زمان
فروشگاه محمدلو 8 40 ذوب آهن اصفهان 30000 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 85 تبریز 2360 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 42 تبریز 2360 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 47.5 تهران 2330 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 37 تهران 2310 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 33 مشهد 2250 5 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6 30 مشهد 2270 5 ماه قبل

قوطی

فروشگاه سایز کارخانه قیمت زمان
مرکز آهن اصفهان 1.5*40*40 ذوب آهن اصفهان 3450 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*30*30 ذوب آهن اصفهان 3450 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3490 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*70*70 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*40*80 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*50 تهران 3000 4 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*30 تهران 3000 4 ماه قبل

بتن

فروشگاه عیار قیمت زمان
شرکت پایهان بتن 400 95800 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 6 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 6 ماه قبل

سیمان

فروشگاه کارخانه نوع قیمت زمان
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 5 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 5 ماه قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 6 ماه قبل

گچ

فروشگاه کارخانه نوع قیمت زمان
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 6 ماه قبل

بلوک

فروشگاه نوع قیمت زمان
آذرتک بتن پوکه معدنی 750 1 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 900 1 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 1200 1 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 6 ماه قبل
این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 4.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • لیست قیمت
  • مصالح ساختمانی

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
پرویز | ۶ ماه پیش
سلام چرا انقدرگرونی اخه مابیچاره چکارکنیم والاه همین الان میخاستم بخاطره گرونی خودکشی کنم.......
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter