قیمت روز انواع ماهی و میگو

۱۱,۰۰۳
۳
۰
Arad Arad |
سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶

لیست قیمت انواع ماهی و میگو در بازار

قیمت ماهیان گرمابی (پرورشی) - قیمت روز ماهیان سردابی (پرورشی) - قیمت روز ماهیان جنوب و دریای شمال - قیمت روز میگو

قیمت روز ماهیان گرمابی (پرورشی)

نوع وزن قیمت
کپور معمولی بالای ۱۵۰۰ گرم ۲۲۵۰۰ تومان
کپور علفخوار (آمور) بالای ۱۵۰۰ گرم ۱۳۰۰۰ تومان
کپور سرگنده (بیگهد) بالای ۱۵۰۰ گرم ۷۰۰۰ تومان
کپور نقره ای بالای ۱۵۰۰ گرم ۶۵۰۰ تومان

قیمت روز ماهیان سردابی (پرورشی)

نوع وزن قیمت
قزل آلای رنگین کمان (بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم) ۱۶۸۰۰ تومان
قزل آلای رنگین کمان ( ۲۰۰تا ۴۰۰ گرم) ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت روز ماهیان جنوب

نوع وزن قیمت (تومان)
ماهی بچه شیر بالای ۱۵۰۰ گرم ۱۹۰۰۰ تومان
ماهی کتر دم سبز بالای ۳۰۰۰ گرم ۱۴۰۰۰ تومان
ماهی کتر دم سیاه بالای ۳۰۰۰ گرم ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سنگسر طلایی بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۶۰۰۰ تومان
قیمت ماهی میش بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت ماهی حلوا سیاه بالای ۷۰۰گرم ۱۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سارم بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۸۵۰۰ تومان
قیمت ماهی کفشک بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۳۰۰۰ تومان
قیمت ماهی ماهی گیش بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۱۱۰۰۰ تومان
قیمت ماهی عروس بالای ۷۰۰ گرم ۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی بیاح - ۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی زیبا بالای ۳۰۰۰ گرم ۸۰۰۰ تومان
قیمت ماهی راشگو بالای ۳۰۰۰ گرم ۲۴۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سرخو - ۱۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سکن - ۱۲۵۰۰ تومان
قیمت ماهی شانک - ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت ماهی شوریده - ۱۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی شیر خلیج فارس - ۲۶۰۰۰ تومان
قیمت ماهی قباد - ۱۷۰۰۰ تومان
قیمت ماهی طوطی ماهی - ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت ماهی کتو - ۴۰۰۰ تومان

قیمت روز ماهیان دریای شمال

نوع وزن قیمت (تومان)
قیمت ماهی اردک ماهی - ۲۰۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سفید دریایی بالای ۹۰۰ گرم ۲۲۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سوف بالای ۸۰۰ گرم ۲۲۰۰۰ تومان
قیمت ماهی سیم - ۵۵۰۰ تومان
قیمت ماهی کفال بالای ۹۰۰ گرم ۲۱۵۰۰ تومان
قیمت ماهی کیلکا - ۳۸۰۰ تومان

قیمت روز میگو

نوع وزن قیمت
میگو پرورشی هر کیلو ۲۴۰۰۰ تومان
میگو دریایی هر کیلو ۲۶۰۰۰ تومان
میگوی پرورشی منجمد هر کیلو ۲۳۰۰۰ تومان
میگوی دریایی منجمد هر کیلو ۳۴۰۰۰ تومان

divider

قیمت انواع ماهی بسته بندی و میگو

قباد آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 76,800 تومان تومان indo-pacific king mackerel
 باراکودا ( چنگو ) آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 48,000 تومان تومان Barracoda
ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 130,000 تومان تومان silver pomfret
شیر بندر ( سارم ) آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 44,300 تومان تومان Talang Queenfish
طوطی ماهی آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 56,800 تومان تومان parrot fish
تن tuna fish آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 55,800 تومان تومان Mackerel
حلوا سیاه آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 61,400 تومان تومان Black pomfret
راشگو آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 83,000 تومان تومان Four finger threafin
سرخو آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 76,800 تومان تومان red snapper
سنگسر آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 58,000 تومان تومان Banded grunt
سی بریم (  شانک ) آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم تومان تومان yellowfin sea breams
شوریده آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 83,000 تومان تومان Tiger tooth croaker
شیر آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 69,000 تومان تومان narrow-barred Spanish mackerel
هامور آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 60,000 تومان تومان grouper fish
سکن آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 56,800 تومان تومان Black salmon-Cobia
صبیتی آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم تومان تومان Sobaity Bream
استیک ماهی باراکودا (چنگو)  آنلاین ماهی

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

هر کیلوگرم 51,400 تومان تومان Barracoda steak
استیک ماهی شیر بندر ( سارم ) آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 51,200 تومان تومان Talang Queenfish steak
استیک ماهی قباد آنلاین ماهی

استیک ماهی قباد

هر کیلوگرم 84,600 تومان تومان indo-pacific king mackerel steak
استیک ماهی تن آنلاین ماهی

استیک ماهی تن

هر کیلوگرم 60,500 تومان تومان Mackerel steak
استیک ماهی سکن آنلاین ماهی

استیک ماهی سکن

هر کیلوگرم 77,500 تومان تومان Black salmon-Cobia steak
استیک ماهی شیر آنلاین ماهی

استیک ماهی شیر

هر کیلوگرم 86,400 تومان تومان Narow-barred spanish mackerel steak
ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده آنلاین ماهی

ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده

هر کیلوگرم 51,400 تومان تومان Barracoda fillet
فیله ماهی تن آنلاین ماهی

فیله ماهی تن

هر کیلوگرم 60,300 تومان تومان Mackerel fillet
فیله ماهی سکن آنلاین ماهی

فیله ماهی سکن

هر کیلوگرم 77,000 تومان تومان Black salmon-Cobia fillet
ماهی سرخو تازه  و فیله شده آنلاین ماهی

ماهی سرخو تازه و فیله شده

هر کیلوگرم 69,000 تومان تومان red snapper fillet
ماهی شیر بندر ( سارم )  فیله شده آنلاین ماهی

ماهی شیر بندر ( سارم ) فیله شده

هر کیلوگرم 51,200 تومان تومان Talang Queenfish fillet
ماهی شیر فیله شده آنلاین ماهی

ماهی شیر فیله شده

هر کیلوگرم 87,400 تومان تومان narrow-barred Spanish mackerel fillet
ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده آنلاین ماهی

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

هر کیلوگرم 67,600 تومان تومان flounder fillet
ماهی مقوا   فیله شده آنلاین ماهی

ماهی مقوا فیله شده

هر کیلوگرم 76,000 تومان تومان Indian threadfish
شاه میگو پاک شده آنلاین ماهی

شاه میگو پاک شده

هر کیلوگرم 160,000 تومان تومان shrimp king size / head less
شاه میگو با سر آنلاین ماهی

شاه میگو با سر

هر کیلوگرم 97,200 تومان تومان shrimp king size / head on
میگو سایز متوسط  پاک شده آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط پاک شده

هر کیلوگرم 89,300 تومان تومان shrimp jumbo size / head less
میگو سایز متوسط  با سر آنلاین ماهی

میگو سایز متوسط با سر

هر کیلوگرم 60,800 تومان تومان shrimp jumbo size / head on
میگو سایز کوچک  پاک شده آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک پاک شده

هر کیلوگرم 59,300 تومان تومان shrimp small size / head less
میگو سایز کوچک با سر آنلاین ماهی

میگو سایز کوچک با سر

هر کیلوگرم 45,000 تومان تومان shrimp small size / head on
لابستر آنلاین ماهی

لابستر

هر کیلو گرم 89,300 تومان تومان Lobster
ادویه مدیترانه ای آنلاین ماهی

ادویه مدیترانه ای

هر بسته 18,000 تومان تومان معطر
ادویه هندی آنلاین ماهی

ادویه هندی

هر بسته 18,000 تومان تومان معطر
ادویه کامبی آنلاین ماهی

ادویه کامبی

هر بسته 18,000 تومان تومان معطر
ادویه تند و چیلی آنلاین ماهی

ادویه تند و چیلی

هر بسته 20,000 تومان تومان تند آتشی
ادویه اسپایسی آنلاین ماهی

ادویه اسپایسی

هر بسته 20,000 تومان تومان دکوراتیو
ادویه پاپریکا آنلاین ماهی

ادویه پاپریکا

هر بسته 20,000 تومان تومان دکوراتیو
ادویه ویرجینیا آنلاین ماهی

ادویه ویرجینیا

هر بسته 20,000 تومان تومان دکوراتیو
ادویه  چیلی آنلاین ماهی

ادویه چیلی

هر بسته 20,000 تومان تومان دکوراتیو


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 4.7 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter