alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
چه کسانی برای ما محرم و چه کسانی نامحرم هستند ؟
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
افراد محرم و افراد نامحرم مجموعه اطرافیان ما را در فامیل و جامعه تشکیل می‌دهند. دانستن اینکه به چه افرادی محرم هستیم و به چه افرادی از فامیل نامحرم بسیار مهم است.

افراد محرم و نامحرم فامیل

محارم به سه گروه؛ محارم نَسَبی (شامل؛ مادر/پدر و اجداد، فرزندان و نوادگان، خواهر/برادر، خواهر/برادر زادگان، عمه/عمو/خاله/دایی) که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند (شامل؛ مادر/پدر ِ همسر، فرزند/نوه ِ همسر، همسر ِ فرزند، همسر ِ پدر/مادر ) و محارم رضاعی (که مشابه محارم نسبی است) تقسیم می‌شوند.

محارم نسبی (خونی) زنان

خویشاوندی نسبی عبارت است از خویشاوندی که از تولد یکی از دیگری حاصل شود یا دو نفر که از یک منشا به وجود آمده باشند.

 • پدر و پدربزرگ پدری و مادری هر چه بالاتر روند.
 • پسر خود فرد و پسرِ پسر یا پسرِ دختر فرد (نوه ها و نتیجه ها هر چه پایین تر روند).
 • برادر یعنی هر مردی که پدر او یا مادر او یا هر دوی آنان با دختر مزبور یکی باشد.
 • اولاد و نوه ها و نتیجه های برادر هر چه پایین تر روند.
 • اولاد و نوه ها و نتیجه های خواهر هر چه پایین تر روند.
 • عموی خود شخص و عموی پدر و مادر و نیز عموی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
 • دایی خود شخص و دایی پدر و مادر و نیز دایی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها (دایی دایی و عموی عمو اگر دایی یا عموی پدر یا مادر انسان هم باشند مَحرمند و الا مَحرم نیستند)

محارم نسبی (خونی) مردان

 • مادر، مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالاتر روند.
 • دختر خود فرد و دخترِ پسر یا دخترِ دختر فرد (نوه ها و نتیجه ها هر چه پایین تر روند).
 • خواهر یعنی دختری که مادر او یا پدر او یا هر دوی آنان با مرد مزبور یکی باشد.
 • اولاد و نوه ها و نتیجه های خواهر هر چه پایین تر روند.
 • اولاد و نوه ها و نتیجه های برادر هر چه پایین تر روند
 • عمه خود شخص و عمه پدر و مادر و نیز عمه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها
 • خاله خود شخص و خاله پدر و مادر و نیز خاله مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها (عمه ی عمه و خاله ی خاله اگر عمه یا خاله پدر یا مادر فرد باشند محرم هستند در غیر اینصورت محرم نیستند)

افراد محرم و نامحرم فامیل

محارم سببی زنان

محارم سببی کسانی هستند که به واسطه عقد ازدواج صحیح دائم یا موقت به یکدیگر محرم می شوند.

پدر شوهر و پدربزرگ های شوهر هر چه بالاتر روند و حتی بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن عروس، این محرمیت باقی می ماند.

پسر مرد از همسر قبلی (برای ایجاد محرمیت نیازی به وقوع نزدیکی نیست.)

محارم سببی مردان

مادر و مادربزرگ های عروس هر چه بالا تر روند، نسبت به داماد محرم ابدی می شوند یعنی حتی بعد از مرگ یا طلاق عروس هم محرم باقی می مانند.

دختر زن از شوهر اول البته بعد از نزدیکی زن با مرد.

محارم رضاعی

هرگاه زنی کودکی را با شرایط کامل شیر دهد، آن زن به او محرم است. سایر محارم رضاعی به شرح زیر هستند:

 1. شوهرِ زنِ شیر دهنده،
 2. پدر شوهرِ زنِ شیر دهنده،
 3. مادر شوهرِ زنِ شیر دهنده،
 4. برادر شوهرِ زنِ شیر دهنده،
 5. خواهر شوهرِ زنِ شیر دهنده،
 6. فرزندانِ زنِ شیر دهنده (چه آن هایی که به دنیا آمده باشند و چه ان هایی که بعدا به دنیا می آیند).
 7. پدرِ زنِ شیر دهنده،
 8. مادرِ زنِ شیر دهنده، برادرِ زنِ شیر دهنده،
 9. خواهرِ زنِ شیر دهنده؛

بنابراین مادرِ رضاعیِ زن جزو محارم مرد است و حکم مادر زن او را دارد.

درواقع می توان گفت، شیر دادن به یک نوزاد با رعایت همه شرایط باعث می شود که فقط بچه شیر خورده (نه فامیل های او) مثل بچه واقعی آن زن به همه کسانی که بچه واقعی او محرم هستند، محرم باشد.

افراد محرم و نامحرم فامیل

نکات کامل احکام درباره محارم رضاعی

 • انسان نمی تواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند؛ و نیز اگر زنِ پدرِ انسان از شیر مربوط به پدر او دختری را شیر داده باشد، انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید.
 • اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.
 • اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند با آن دختر ازدواج کند.
 • اگر زنی بچه ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی شود؛ و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند.
 • اگر زنی بچه ای را با شرایط شرعی شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود؛ همچنین خویشانِ شوهر به خواهر و برادر آن بچه و سایر فامیل های آن بچه محرم نمی شوند.

افراد نامحرم فامیل پدری

پدرِ زنِ پدر
مادرِ زنِ پدر
ربیبه پدر

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل مادر

پسر هووی مادر
دختر هووی مادر

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل خواهر

شوهر خواهر
داماد خواهر
عروس خواهر

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل برادر

پدرزنِ برادر
مادرزن برادر
زن برادر
داماد برادر
عروس برادر

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل دایی

مادر زن دایی
دایی پدری دایی
زن دایی
پسر دایی
دختر دایی

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل خاله

خاله پدری خاله
شوهر خاله
پسر خاله
دختر خاله

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل عمو

پدرِ زن عمو
عموی مادر عمو
زن عمو
پسر عمو
دختر عمو

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل عمه

عمه مادری عمه
شوهر عمه
پسر عمه
دختر عمه

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل شوهر

عموی شوهر
دایی شوهر
عموی خویشان شوهر
دایی پسر شوهر
دایی دختر شوهر
دایی خویشان شوهر
شوهر مادر شوهر
داماد شوهر

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل زن

خواهر زن
خواهرزاده زن
عمه زن
عمه خویشان زن
خاله زن
خاله بستگان زن
زن پدر زن
زن برادر زن
عروس زن
دختر زن (قبل از نزدیکی)
دختر برادر زن

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل عروس

پدر عروس
مادر عروس
عموی عروس
شوهر عروس (در صورتی که پسرش نباشد)
دختر عروس (در صورتی که نوه فرد نباشد)
نوه عروس (در صورتی که نبیره فرد نباشد)

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل داماد

پدر داماد
مادر داماد
عموی داماد
پسر داماد (که نوه شخص نباشد)
دختر داماد (که نوه شخص نباشد)

افراد محرم و نامحرم فامیل

افراد نامحرم فامیل سایرین

خواهر خوانده
خواهر خوانده خویشان
دختر زنی که با او زنا کرده ای
پدر هوو

افراد محرم و نامحرم فامیل

حجاب در حضور محارم

داییِ شخص، داییِ او و همه ی نسل اوست. همینطور عموی شخص هم عموی او به حساب می آید و هم عموی فرزندان او و فرزندانشان.

بنابراین، اشکالی ندارد که زن حجاب خود را در برابر دایی مادر یا عموی مادرش بردارد و می تواند با آنان دست دهد و خلوت کند، زیرا آنان محرم اویند. الله متعال درباره ی زنانی که ازدواج آنان بر انسان حرام است و محرم اویند می فرماید:

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (نساء:23)

(و دختران برادر و دختران خواهر [بر شما حرامند]).این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits