هجری قمری

۷ صفر سالروز بزرگداشت سلمان فارسی اولین مسلمان ایرانی

۷ صفر سالروز بزرگداشت سلمان فارسی اولین مسلمان ایرانی

۱ سال پیش
آیا ولادت حضرت امام محمدباقر (ع) ۳ صفر بوده یا ۵۷ هجری قمری

آیا ولادت حضرت امام محمدباقر (ع) ۳ صفر بوده یا ۵۷ هجری قمری

۱ سال پیش
چرا شب عاشورا معروف شد به شام غریبان

چرا شب عاشورا معروف شد به شام غریبان

۱ سال پیش
۱۱ محرم مصادف با شهادت امام زین العابدین علیه السلام

۱۱ محرم مصادف با شهادت امام زین العابدین علیه السلام

۱ سال پیش
چرا روز چهارم محرم ،روز حضرت حر و طفلان زینب (ع) نامیدند ؟

چرا روز چهارم محرم ،روز حضرت حر و طفلان زینب (ع) نامیدند ؟

۱ سال پیش
چرا روز سوم محرم روز حضرت رقیه (ع) نامیدند؟

چرا روز سوم محرم روز حضرت رقیه (ع) نامیدند؟

۱ سال پیش
آغازسال هجری قمری بر چه اساسی است؟

آغازسال هجری قمری بر چه اساسی است؟

۱ سال پیش
تصرف كشمير توسط قواي سلطان محمود غزنوي در جريان حمله به هند(396 ق)

تصرف كشمير توسط قواي "سلطان محمود غزنوي" در جريان حمله به هند(396 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمد محقق داماد استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي قم(1388ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدمحمد محقق داماد استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي قم(1388ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز نخستین کنگره بین المللی امامزادگان (1434ق)

آغاز نخستین کنگره بین المللی امامزادگان (1434ق)

۵ سال پیش
تولد فقيه كبير آيت اللَّه سيدمحمد مهدي بحرالعلوم (1155 ق)

تولد فقيه كبير آيت اللَّه سيدمحمد مهدي بحرالعلوم (1155 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت حكيم و فيلسوف شهير آيت ‏اللَّه سيدحسين بادكوبه‏ اي لاهيجي (1358 ق)

رحلت حكيم و فيلسوف شهير آيت ‏اللَّه سيدحسين بادكوبه‏ اي لاهيجي (1358 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد سنايي غزنوی عارف و شاعر بزرگ ايراني(473 ق)

تولد سنايي غزنوی عارف و شاعر بزرگ ايراني(473 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آيت ‏الله رحمانی؛ عالم و مدرس برجسته حوزه (1416ق)

وفات آيت ‏الله رحمانی؛ عالم و مدرس برجسته حوزه (1416ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آیت‏ الله تبريزی؛ از مراجع تقلید شیعه (1427ق)

وفات آیت‏ الله تبريزی؛ از مراجع تقلید شیعه (1427ق)

۶ سال پیش
زادروز کسایی مروزی، شاعر شهیر سده‏ های چهارم و پنجم (341ق)

زادروز کسایی مروزی، شاعر شهیر سده‏ های چهارم و پنجم (341ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت ‏اللَّه سيدجواد حسيني‏ خامنه ‏ا ی والد محترم مقام معظم رهبري(1406 ق)

رحلت آيت ‏اللَّه سيدجواد حسيني‏ خامنه ‏ا ی والد محترم مقام معظم رهبري(1406 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت زاهد عارف سيد احمد كربلايي (1332 ق)

درگذشت زاهد عارف سيد احمد كربلايي (1332 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات ابوالحسن عامری فيلسوف ايراني(381 ق)

وفات ابوالحسن عامری فيلسوف ايراني(381 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ارتحال فقيه رباني سيد هبة الدين شهرستاني عالم مجاهد و آگاه(1386 ق)

ارتحال فقيه رباني سيد هبة الدين شهرستاني عالم مجاهد و آگاه(1386 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت اللَّه سيدعبدالمحمد موسوی عالم مسلمان(1293 ق)

رحلت آيت اللَّه سيدعبدالمحمد موسوی عالم مسلمان(1293 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت مفسّر و مورخ شهير مسلمان محمدبن جرير طبري(310 ق)

درگذشت مفسّر و مورخ شهير مسلمان محمدبن جرير طبري(310 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
حمله‏ ي مزدوران رژيم ستم شاهي پهلوي به مدرسه‏ ي فيضيه در قم(1383 ق)

حمله‏ ي مزدوران رژيم ستم شاهي پهلوي به مدرسه‏ ي فيضيه در قم(1383 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
امضاي معاهده‏ ي دوّم ابريشم بين امپراتوري عثماني و پادشاهي صفويه(1025 ق)

امضاي معاهده‏ ي دوّم ابريشم بين امپراتوري عثماني و پادشاهي صفويه(1025 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات احمد هروي محدث و نويسنده‏ ي ايراني(536 ق)

وفات احمد هروي محدث و نويسنده‏ ي ايراني(536 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات ابن لبان فقيه و مفسر مسلمان(749 ق)

وفات ابن لبان فقيه و مفسر مسلمان(749 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عبدالرزاق صنعاني محدث يمني(211 ق)

درگذشت عبدالرزاق صنعاني محدث يمني(211 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت رئیس علی دلواری سردسته‏ ی دلاوران تنگستان(1333 ق)

شهادت رئیس علی دلواری سردسته‏ ی دلاوران تنگستان(1333 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابن‏ ساعد انصاری دانشمند مصری(749 ق)

تولد ابن‏ ساعد انصاری دانشمند مصری(749 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف آمل توسط داعي كبير از نوادگان حضرت علي(ع)(250ق)

تصرف آمل توسط داعي كبير از نوادگان حضرت علي(ع)(250ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات محمدحسين خاتون‏ آبادی،عالم فاضل قرن دوازدهم (1151ق)

وفات محمدحسين خاتون‏ آبادی،عالم فاضل قرن دوازدهم (1151ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات صدرالدين ابوبکر محمد بن عبداللطيف،از رجال شهیر آل‏ خجند (552ق)

وفات صدرالدين ابوبکر محمد بن عبداللطيف،از رجال شهیر آل‏ خجند (552ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عالم بزرگ شيعه سيدنعمت اللَّه جزايری فقيه و دانشمند نامي(1112 ق)

رحلت عالم بزرگ شيعه سيدنعمت اللَّه جزايری فقيه و دانشمند نامي(1112 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد كسايي مروزی شاعر معروف ايراني(341 ق)

تولد كسايي مروزی شاعر معروف ايراني(341 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
فتح آندلس به دست مسلمانان(92 ق)

فتح آندلس به دست مسلمانان(92 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات ابن حبّان فقيه، مورخ و محدث(354 ق)

وفات ابن حبّان فقيه، مورخ و محدث(354 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
دستگیری امام کاظم (ع) به دستور هارون (179ق)

دستگیری امام کاظم (ع) به دستور هارون (179ق)

۶ سال پیش
وفات ابوطاهر مقری؛ محدث و نحوی شهیر بغدادی

وفات ابوطاهر مقری؛ محدث و نحوی شهیر بغدادی

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت فقيه امامي آيت ‏اللَّه ميرزاجواد نوري (1323 ق)

درگذشت فقيه امامي آيت ‏اللَّه ميرزاجواد نوري (1323 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات محمدبن يعقوب فيروزآبادی‏ شيرازی عالم بزرگ اهل سنّت(817 ق)

وفات محمدبن يعقوب فيروزآبادی‏ شيرازی عالم بزرگ اهل سنّت(817 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم