دلگرم
امروز: شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
پیامدهای آزار روحی و جنسی دوران کودکی بر رفتار بزرگسالی

عوارض تعرض جنسی به کودکان در بزرگسالی، چیست؟

پیامدهای آزار روحی و جنسی دوران کودکی بر رفتار بزرگسالی
55
زمان مطالعه: 11 دقیقه
تاثیر آزار جنسی در کودکان - اگر قربانی تجاوز جنسی شده اید بخوانید : جرایم جنسی از جمله خشن‌ترین جرایمی است که ممکن است علیه افراد به وقوع بپیوندد. اثرات این گونه جرایم روی قربانیان تا سالیان سال باقی می‌ماند و گاه هرگز پاک نمی‌شود.

عوارض کودک آزاری در بزرگسالی

پيامدهای آزار جنسی کودکان


پژوهشگران بين تأثيرات اوليه و تأثيرات درازمدت آزار جنسي تفاوت قائل شده اند . تأثيرات اوليه يا کوتاه مدت ، عوارضي است که در دو سال اول آزار جنسي کودک آشکار مي شود . گاهي تأثيرات درازمدت بدون آنکه در ابتدا عوارض کوتاه مدت آشکار شده باشد ، ظاهر مي گردد .

پيامدهای کوتاه مدت آزار جنسی در کودک


1. آسيب کلي رواني
2. ترس
3. افسردگي ، گوشه گيري و خودکشي
4. تخاصم و پرخاشگري
5. ۵ - کاهش عزت نفس ، احساس گناه و شرم
6. عوارض جسمي
7. فرار از خانه و ديگر رفتارهاي « بيرون ريزي »
8. ناتواني شناختي ، تأخير رشدي و کاهش کارکرد آموزشي
9. رفتارهاي نامناسب جنسي

آسيب کلی روانی

در کل آسيب شناسي رواني شديد در کودکاني که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند . بالاتر از کودکان عادي هم سن آنان است . کودکان ۷ تا ۱۳ ساله عموماً آسيب پذيرتر از کودکان آزارديده پيش از مدرسه يا نوجوانان آزار ديده بالاتر از ۱۳ سال هستند . درجه تفاوت تا ۴۰ درصد هم مي رسد .

ترس

شايعترين عارضه اوليه پس از آزار جنسي کودک عبارتست از ترس که اين وضعيت از ۴۵ تا ۸۳ درصد موارد در شش ماه ابتداي آزار ملاحظه مي شود .

افسردگی ، گوشه گيری و خودکشی

در نزديک به نيمي از دختربچه هايي که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند گستره اي از هيجانات دروني شده ، از جمله افسردگي ، در عرض دو سال پس از آزار ملاحظه مي گردد . در يک بررسي ديده شده يک سوم از کودکان مورد آزار جنسي در عرض نه ماه دچار افسردگي و اضطراب شدند و اين ميزان در عرض دو سال تقريباً ثابت ماند . در گروه ديگري از نوجوانان که مورد آزار جنسي بستگان قرار گرفته بودند ، يک سوم اقدام به خودکشي کردند .

تخاصم و پرخاشگری

برخي از قربانيان کودک آزاري جنسي به وسيله معطوف کردن خشم و پرخاشگري خود به بيرون واکنش نشان مي دهند . اين واکنش در نوجوانان آزار ديده شايع تر است . از آنجا که بسياري از اين کودکان و نوجوانان علاوه بر آزار جنسي مورد آزار جسمي يا تهديد به آن هم قرار گرفته بودند . اين احتمال وجود دارد که که پرخاشگري ناشي از آزار جسمي هم باشند .

کاهش عزت نفس ، احساس گناه و شرم

نزديک به ۶۰٪ آزار ديدگان جنسي دچار احساس حقارت ميشوند ، هر چه سن آزار ديدگان کمتر باشد اين احساس هم کمتر است ، اما در حيني که کودک آزار ديده بزرگتر مي شود و به دوره نوجواني مي رسد اين احساس افزايش مي يابد .

عوارض جسمی

رابطه ي بين آزار جنسي با اختلال در خواب و اشتها ، متعاقب آن وجود دارد . طبق يک بررسي ، يک سوم از قربانيان در عرض نه ماه دچار مشکلات خواب و در حدود يک پنجم آنان دچار بي اختياري ادرار و مدفوع شده بودند .

فرار از خانه و ديگر رفتارهاي « بيرون ريزی »

بر حسب برخي پژوهش ها ، فرار از خانه با آزار جنسي در نوجوانان ارتباط دارد . در يک بررسي ۹۶٪ زنان خياباني ، کساني بودند که به دنبال آزار جنسي از خانه فرار کرده بودند . ديگر رفتارهاي برون ريزي مرتبط با آزار جنسی عبارتست از : فرار از مدرسه ، سوء مصرف و اعتياد به مواد مخدر و الکل و روابط نامشروع جنسي .

ناتواني شناختي ، تأخير رشدي و کاهش کارکرد آموزشی

پژوهش ها حاکي از ميزانهاي بالاي ناتواني شناختي و تأخير رشدي در کودکاني است که در سنين پيش از مدرسه مورد آزار جنسي قرار گرفته اند . البته ممکن است اين وضعيت ها پيش از آزار جنسي هم در کودک موجود بوده و در آسيب پذيري کودک به آزار جنسي مشارکت داشته باشد . يک سوم کودکان نه ماه پس از اولين بررسي دچار مشکلاتي در مدرسه بودند و يک چهارم آنان هم در ارتباط با همسالان خود مسأله داشتند .

رفتارهاي نامناسب جنسی

رفتارهاي زودرس و بيش از حد جنسي در کودکان مورد آزار جنسي گزارش مي شود که هر چه سن کودک بالاتر باشد ميزان آن هم افزوده مي شود . ارتباط اين موضوع با آزار جنسي ، از هر يک از عواملي که تاکنون ذکر شد قويتر است .

عوارض کودک آزاری در بزرگسالی، چیست؟


پيامدهای درازمدت آزار جنسی در کودک


1. ترس و اضطراب
2. افسردگي و خودکشي
3. عزت نفس پايين
4. افزايش احتمال آزار ديدگي مجدد جنسي
5. اختلال جنسي
6. مشکلات روانپزشکي
7. ديگر عوارض دراز مدت آزار جنسي
بسياري از مسائل رفتاري و هيجاني که در ارتباط با تأثيرات اوليه و کوتاه مدت آزار جنسي بحث شد در بررسي عوارض دراز مدت اين امر هم ملاحظه مي شود . در عين حال به علت گذشت زمان ، اثبات رابطه بين آزار جنسي و رفتار ملاحظه شده ( فرضاً دوره بزرگسالي ) مشکل تر است .

ترس و اضطراب

طبق يک بررسي ، زناني که در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفته بودند دو برابر بيش از ساير زنان دچار ترس ، اضطراب و کابوس هاي شبانه و سه برابر بيش از آنان دچار مشکلات خواب بودند . در عين حال نزديک به نيمي از اين زنان علاوه بر آزار جنسي ، متحمل خشونت جمسي هم در کودکي شده بودند . بنابراين ، ضمن آنکه به نظر مي رسد نشانه هاي اضطراب در زنان بزرگسال مي تواند مرتبط با آزار جنسي در کودکي باشد اما معلوم نيست اين تأثير مستقل از زور يا تهديد به زور براي انجام آزار جنسي باشد .

افسردگي و خودکشي

در بيشتر موارد ، رابطه اي بين آزار جنسي در کودکي با افسردگي و خودکشي در بزرگسالي گزارش شده است . افکار خودکشي و اقدام به آن به ويژه در زناني شايع است که علاوه بر آزار جنسي در کودکي متحمل خشونت جسمي هم شده اند .

عزت نفس پايين

گرچه ممکن است خود - پنداره منفي به عنوان يک عارضه اوليه اثبات نشود اما شواهد به نفع آن به عنوان يک عارضه درازمدت خيلي قوي است . خود - پنداره منفي در زناني که در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند ۴ تا ۶ برابر بيش از زنان ديگر است .

افزايش احتمال آزار ديدگي مجدد جنسي

دو سوم زناني که در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند احتمال دارد قرباني تجاوز جنسي در بزرگسالي شوند . اين زنان در صورت ازدواج هم دو تا سه برابر بيش از زنان ديگر احتمال دارد مورد خشونت جسمي شوهرانشان قرار گيرند . دلايل متعددي براي تبيين رابطه بين آزار جنسي در کودکي با آزارهاي بعدي ذکر شده است . از جمله اينکه دختراني که مورد آزار قرار مي گيرند احتمال بيشتري دارد که از خانه بگريزند و در نتيجه آسيب پذيري آنان بيشتر مي شود . يا اينکه اين افراد نياز روانشناختي پيدا مي کنند که با قراردادن خويش در معرض آزار ، بر احساس بي ارزشي خود تأکيد کنند.

اختلال جنسي

پژوهش ها حاکي از وجود رابطه اي بين آزار جنسي در کودکي با اختلال در رفتار جنسي بزرگسالي است . از جمله رابطه اي بين فحشا و آزار جنسي در کودکي گزارش شده است . پسراني که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند احتمال زيادي دارد در بزرگسالي ، پسران خردسال را مورد آزار جنسي قرار دهند.

مشکلات روانپزشکي

در تاريخچه زندگي بيماراني که مشکلات روانپزشکي دارند احتمال يافت شدن آزار جنسي تا سه برابر کل جمعيت است .

ديگر عوارض دراز مدت آزار جنسي

اختلال در رفتارهاي تغذيه اي ، سوء مصرف مواد مخدر و الکل و اعتياد به آنها به عنوان عوارض آزار جنسي در کودکي گزارش شده است . نبايد فراموش کرد که احتمال سرايت بيماريهاي آميزشي به قربانيان وجود دارد .

عوارض کودک آزاری در بزرگسالی، چیست؟

علائم کودک‌آزاری چیست؟

هر یک از موارد کودک‌آزاری، علائمی را نشان می‌دهند که موجب رنج کودک شده‌اند. به‌عنوان یک فرد مسئول در جامعه، هوشیار بودن و آگاهی از علائم هشدار دهنده کودک‌آزاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

علائم فیزیکی کودک‌آزاری

 • کودک دچار کبودی، سوختگی و چشمان سیاه شده و ورم کرده‌ای است که هیچ توضیحی برایشان وجود ندارد.
 • اغلب از شکستگی استخوان رنج می‌برد.
 • برای مدتی طولانی از مدرسه غیبت کرده است.
 • کبودی یا آسیب‌های جسمانی کمرنگ شده‌ای روی بدن کودک دیده می‌شود.
 • کودک از ماندن کنار والدین یا سرپرستانش اجتناب می‌کند.
 • دوست ندارد پس از مدرسه به خانه برگردد.
 • با نزدیک شدن به بزرگسالان دچار وحشت می‌شود.
 • والدین توضیحات متضاد و متناقضی از صدمات ارائه می‌دهند.
 • خود والدین و سرپرستان، دارای سابقه کودک‌آزاری در کودکی‌شان هستند.
 • نمرات کودک در مدرسه افت کرده و با همکلاسی‌هایش مشکل پیدا می‌کند.

رفتار ضد اجتماعی علائم عاطفی کودک‌آزاری

 • کودک شروع به غرولند کرده یا رفتاری آسیب‌زننده از خود نشان می‌دهد.
 • کودک به‌طور ناگهانی پرخاشگر یا منفعل می‌شود.
 • کودک رفتارهای بچگانه‌ای مانند کوبیدن سر، انگشت‌مکیدن، خوردن مو، تاب‌خوردن و… از خود نشان می‌دهد.

تلاش برای خودکشی

 • شروع به تحقیر کردن و خوارشمردن خود می‌کند؛ مانند جملاتی چون من بی‌ارزش هستم، من احمق هستم و… .
 • هنگامی که صدمه می‌بیند به خود می‌گوید: این سزاوار من است.
 • ناگهان دچار لکنت یا خاموشی در حرف زدن می‌شود.
 • از لحاظ جسمی، عاطفی و روحی دچار سقوط می‌شود.

علائم غفلت و بی‌توجهی

 • کودک همیشه گرسنه است.
 • از بهداشت شخصی ضعیفی برخوردار است.
 • لباس‌هایش کهنه، کثیف و مندرس است.
 • کودک همیشه احساس خستگی می‌کند.
 • کودک از مشکلات پزشکی درمان نشده‌ای رنج می‌برد.
 • از روی اجبار به زباله گردی روی می‌آورد.
 • از لحاظ اجتماعی با کسی ارتباط ندارد.
 • به فردی مخرب تبدیل می‌شود.

علائم کودک‌آزاری جنسی

 1. کودک در راه رفتن و نشستن دچار مشکل می‌شود.
 2. دچار کابوس‌های شبانه می‌شود و رختخواب خود را خیس می‌کند.
 3. کودک از تغییرات ایجاد شده در اشتهایش رنج می‌برد؛ یا مقدار زیادی غذا می‌خورد و یا اصلاً هیچ غذایی نمی‌خورد.
 4. از عوض کردن لباس‌ها یا کارهای جسمانی در مقابل دیگران اجتناب می‌کند.
 5. وقتی شخص خاصی به او نزدیک می‌شود، دچار وحشت شده و احساس ناراحتی می‌کند.

عوارض کودک آزاری در بزرگسالی، چیست؟

علائم کودک‌آزاری در کودکان نوپا

شاید دیدن کودکی نوپا که مورد اذیت و آزار قرار گرفته باشد، برای اغلب ما غیرقابل درک باشد. با این وجود، این احتمال وجود دارد و باید مراقب علائم کودک‌آزاری در کودکان نوپا بود. کودک نوپا از مهارت‌های کلامی و ارتباطی، برای توضیح دادن آزار و اذیتی که بر او رفته است، برخوردار نیست یا کودک ممکن است از درک وخامت اوضاع عاجز باشد. با این حال، می‌توان شاهد تغییراتی در رفتار آن‌ها بود.

باید ببینید که آیا کودک از رفتن به مهدکودک اجتناب می‌ورزد. در برخی موارد، هنگامی که والد یا سرپرست می‌خواهند کودک را در مهدکودک بگذارند، او محکم به آن‌ها می‌چسبد. کودک نوپا اگر در خانه مورد اذیت و آزار والدین یا سرپرستانش قرار گیرد، از بودن در کنارشان خودداری می‌کند. کودک ممکن است علائم آزار و اذیت جسمانی را بارها و بارها نشان دهد.

کودک نوپایی که مورد سوءاستفاده عاطفی قرار می‌گیرد، بسیار منفعل می‌شود. او حتی ممکن است بسیار متوقع شده و رشد عاطفی و جسمانی‌اش دچار تأخیر شود؛ این به آن معناست که کودک، راه رفتن و صحبت کردن را بسیار دیرتر از همسالانش یاد می‌گیرد.

علائم کودک‌آزاری در بزرگسالان

شما می‌توانید علائم کودک‌آزاری را در بزرگسالان نیز مشاهده کنید و احساس کنید که مشکلی در رابطه آن‌ها با کودکان وجود دارد. این بزرگسال می‌تواند والد، سرپرست، فامیل، معلم یا آشنای خانوادگی کودک باشد. بزرگسال ممکن است هیچ توجهی به کودک نکند؛ مخصوصاً درباره والدین یا سرپرستان بدرفتار صدق می‌کند. در این حالت، والدین، کودک را مسبب تمام مشکلات ایجاد شده می‌دانند. اگر کودک خوب رفتار نکند، با تنبیه‌های شدید جسمانی روبه‌رو خواهد شد. بزرگسال کودک را موجودی بی‌ارزش و اشتباهی می‌داند و به نیازهای عاطفی، جسمانی یا اولیه او هیچ توجهی نمی‌کند.

کودک هم تا آنجا که برایش امکان‌پذیر باشد، تلاش می‌کند از نزدیک شدن به والدین دوری کند. توجه به برخی از علائم هشداردهنده کودک‌آزاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر به کودکی که می‌شناسید و نگران حالش هستید، اهمیت می‌دهید، درصورت دیدن برخی از علائم مذکور در کودک، مراتب را حتماً به پلیس اطلاع دهید یا با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و آن‌ها را در جریان بگذارید.این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (55 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

میعاد | ۲ سال پیش
واقعا دلم واسه خودم سوخت،بابت تمام این مدت...
این همه مدت با خودم بد بودم.
کاش اشکام دلمو خالی می کرد.
1
24
رها | ۲ سال پیش
سلام من دربچگی این آزارارو بارها تحمل کردم هنوزم اثراتش روحو روانمو داغون میکنه یادآوریش
1
25
زیبا | ۴ سال پیش
با سلام آزار دیدن در دوران کودکی بسیار سخت و جان فرساست تحملش سخته امیدوارم برای کسی پیش نیاد چون تا آخر عمر مث کابوس با آدم هست لعنت به افراد ی که آزار میدن لعنت خدا بهشون مگه میشه فراموش کرد؟مگه میشه چیزی یا کسی تسکین بده؟هرگز
0
46

hits