دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب ابرو : 40 نشانه و تعبیر دیدن ابرو در خواب
26
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن ابرو تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن ابرو در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب ابرو دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب ابرو ، تعبیر خواب مرتب کردن ابرو ، تعبیر خواب ابرو نداشتن ، تعبیر خواب ابرو ریخته ، تعبیر خواب ابرو پرپشت و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب ابرو

1- معمولا دیدن خواب ابرو به ندرت اتفاق می افتد و در واقع به احساسات و چهره شخص مربوط می شود. این خواب بازتاب اعتماد به نفس شماست.
2- خواب ابرو دیدن نشانه شک و تردید های درونی شماست و به شما پیشنهاد می کند که در مورد تصویر خود و نوع احساسات خود بیشتر فکر کنید.
3- اگر در خواب از ابروهای خود راضی بودید تعبیرش این است که از تصویر خود و زندگی خود خوشحالید و اگر ناراضی بودید تعبیرش این است که مدام خود را بازخواست میکنید و از چیزی که دارید و شرایطی که در آن هستید راضی و خوشحال نیستید.
4- نوع ابرو در خواب تعابیر گوناگونی دارد. مثلا اگر رنگ ابروهای شما براق و غیر طبیعی بود تعبیرش این است که به شدت مورد توجه قرار گرفته اید و دوست دارید مشهور شوید. از طرفی دیگر این خواب نشانه جسارت و شجاعت و آماده بودن برای رویارویی با خطرات است. شما شخصیت منحصر به فردی دارید و به خود افتخار می کنید.
5- اگر در خواب دیدید که ابروهای خود را بسیار متقارن و زیبا درست کرده اید تعبیرش این است که شخصی را دوست دارید و دوست دارید به او اهمیت دهید. این خواب نشانه سلیقه خوب شما، اشتیاق به جزئیات و سازمان دهی و برنامه ریزی عالی و تلاش و کوشش برای رسیدن به شخص یا چیزی در زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند .

آنلی بیتون می‌گوید :
7- تعبیر دیدن ابرو در خواب ، آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
8- تعبیر دیدن خواب ابروی خودتان : یک منفعت مالی
9- تعبیر دیدن خواب ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ
10- تعبیر دیدن خواب ابروهای سیاه : شادی بزرگ
11- تعبیر دیدن خواب ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق
12- تعبیر دیدن خواب ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست
13- تعبیر دیدن خواب ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید
14- تعبیر دیدن خواب ابروهای شوهرتان : عشق
15- تعبیر دیدن خواب ابروهای زنتان : شانس قابل توجه
16- تعبیر دیدن خواب ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی
17- تعبیر دیدن خواب ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند


تعبیر خواب مرتب کردن ابرو

18- اگر خواب دیدید که ابروهای خود را با دست مرتب می کردید تعبیرش این است که یک استعداد ذاتی در شما وجود دارد و دوست دارید هنر و استعداد خود را به همه نشان دهید. خلاقیت شما باور نکردنی است. معبران می گویند اگر شخص عادی و معمولی این خواب را ببیند تعبیرش این است که به زودی ارتقای شغلی پیدا خواهید کرد و به زودی صاحب ثروت خواهید شد.

تعبیر خواب اصلاح ابرو

19- اگر در خواب دیدید شخص دیگری ابروهای شما را اصلاح کرد تعبیرش این است که در زندگی به آن شخص اعتماد کنید و اجازه دهید او شما را راهنمایی کند. مخصوصا اینکه از نتیجه کار او راضی بودید.گاهی نیاز داریم در کنار کسانی باشیم که از روی دلسوزی ما را دوست دارند و هیچ گاه از اعتماد ما سوء استفاده نمی کنند.

تعبیر خواب ابرو نداشتن

ابراهیم کرمانی گوید :
20- اگر خواب بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت ، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند ، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند ، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
21- نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است .
22- اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند .

تعبیر خواب ابرو ریخته

23- اگر در عالم رویا دیدید که ابروهایتان ریخته تعبیرش این است که سلامتی تان در خطر افتاده است. بهتر است هر چه زودتر چک آپ شوید و اقدامات لازم را انجام دهید.
24- این خواب همچنین نشانه شرم و پشیمانی است. شما احساس بدی نسبت به خود دارید و از خود خجالت می کشید. رازی در سینه شماست که دوست ندارید آن را پیش کسی فاش کنید. شما حس می کنید متعلق به این مکان نیستید و احساس شکست می کنید. سعی کنید در زندگی امیدوار باشید و به این راحتی احساس شکست نکنید.

جابر مغربی گوید :
25- اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید ، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند .


تعبیر خواب ابرو پیوسته

26- تعبیر دیدن ابروهای پیوسته در خواب نمادی از درگیری و دشمنی است. این خواب نشانه نارضایتی و خشم شما نسبت به محیط و شرایط زندگی است. این خواب به شما هشدار میدهد به جای عصبانیت بهتر است با دیگران بحث و گفتگو کنید.
27- دیدن خواب ابرو پیوسته همچنین نشانه این است که موضوعی سعی در تحریک شما دارد اما سعی کنید به خودتان مسلط باشید و به این راحتی اجازه ندهید دیگران روی اعصاب شما بروند.


تعبیر خواب ابرو پرپشت

28- تعبیر دیدن ابرو پرپشت در خواب نشانه قدرت و مهربانی و محافظت است. اگر در خواب دیدید ابروهای ضخیمی دارید تعبیرش این است که به اندازه کافی قوی هستید و از خود و دیگران محافظت می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
29- ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند .

لیلا برایت می‌گوید :
30- اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید ، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
31- تعبیر دیدن خواب ابروهای کلفت : پول


تعبیر خواب ابرو کم پشت

لیلا برایت می‌گوید :
32- دیدن ابروهای کم پشت و سوخته ، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد .

تعبیر خواب ابرو نازک

33- تعبیر دیدن ابروهای نازک در خواب نشانه ضعف و عدم اعتماد به نفس در زندگی است. اگر زنی این خواب را دید تعبیرش این است که به زودی ازدواج می کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
34- تعبیر دیدن خواب ابروهای باریک : غم بزرگ

تعبیر خواب ابرو ابن اسیرین

محمد بن سیرین گوید :
35- ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود .
36- اگر خواب دید که ابروهایش فرو ریخت ، تاویلش به خلاف این بود .


تعبیر خواب ابرو سفید شدن

ابراهیم کرمانی گوید :
37- اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود ، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد ، ولیکن مالش را نقصان بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
38- ابروهای سفید در خواب علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است . داشتن یک ابرو زیان مالی است .
39- ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید .


تعبیر خواب ابرو تراشیده شده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- تراشیدن ابرو در خواب نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب چشم : 42 نشانه و تفسیر دیدن چشم در خواب | دلگرم

تعبیر خواب خالکوبی : 38 نشانه و تفسیر دیدن تاتو در خواب | دلگرم

تعبیر خواب آرایش کردن : 14 نشانه و تعبیر آرایش کردن و آرایشگاه در ...این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (26 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مریم | ۱۱ ماه پیش
سلام ببخشید پدر من خواب دیدن ک پدربزرگم حیدر ک فوت کرده داشته ابرو های منو مرتب میکرده و زیبا شده بودم میشه لطفا راهنماییم کنید🙏🙏
0
8

hits