دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب طناب : 45 نشانه و تعبیر دیدن طناب در خواب
16
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن طناب تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن طناب در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب طناب دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب طناب ، تعبیر خواب گره زدن طناب ، تعبیر خواب پاره شدن طناب ، تعبیر خواب پریدن با طناب ، تعبیر خواب خریدن طناب و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب طناب

1- طناب در خواب نشانه سفر یا مسیر رسیدن به خواسته های شماست. شما در زندگی خود با حوادثی روبرو میشوید که برای حل آن ها نیاز به زمان دارید.
2- تعبیر دیدن طناب شلاقی در خواب این است که می خواهید با زور و فریب به خواسته هایتان برسید و این موضوع باعث می شود که شخصیت منفوری پیدا کنید.
3- تعبیر فروش طناب در خواب به ملاقات دوست یا پیدا کردن همسرتان اشاره دارد. احتمالا به دنبال شخصی مناسب برای ازدواج هستید.
4- اگر در خواب دیدید که طناب را می چرخاندید تعبیرش این است که از سفر طولانی برخواهید گشت و اوقات خوشی را خواهید داشت.
5- اگر در خواب دیدید که طناب را به سمتی پرتاب کردید تعبیرش این است که به زودی بازنشسته می شود یا از کارتان استعفا می دهید.
6- اگر در خواب دیدیدکه طناب را دور دستتان می پیچیدید تعبیرش این است که شما قصد دارید مچ دشمنان خود را بگیرید.
7- اگر در خواب دیدید که مشغول ساخت طناب هستید تعبیرش این است که به زودی آماده رفتن به سفری دشوار و سخت خواهید شد. احتمالا به ماموریت کاری فرستاده می شوید.
8- تعبیر دیدن طناب درخواب زن نشانه وابسته بودن شدید آن زن به همسر و خانواده اش است.

آنلی بیتون می‌گوید :
9ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد کرد
10ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است که با قدرتی که به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید .
11- اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می یابید .
12ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، تعبیرش آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد .
13ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، تعبیرش آن است که با خودخواهی فکر می کنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است که بزرگترها دارند .
14ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید .
15ـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة بالای خانة شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است که بر خلاف میل دوستانتان به کاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره

لوک اویتنهاو می گوید :
16- تعبیر دیدن خواب طناب : تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است ، خطر

تعبیر خواب گره زدن طناب

17- اگردر خواب دیدید که طناب به هم گره خورد یا آن را به هم گره زدید تعبیرش این است که عزم و قاطعیت شما برای پیمودن راه های سخت، زیاد است.به گفته برخی معبران این خواب نشانه گره در زندگی و وجود مشکل است.

تعبیر خواب پاره شدن طناب

18- اگر در عالم رویا دیدید که طناب را پاره کردید تعبیرش این است که شما در ادامه راه دلسرد می شوید و دیگر توان و انگیزه ای برای رسیدن به مقصد ندارید.

تعبیر خواب طناب بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- اگر خواب دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می برید و قطع می نمایید .

تعبیر خواب بالا رفتن با طناب

20- اگر در خواب دیدید که از طناب گرفته اید و بالا می روید تعبیرش این است که به زودی بر رقبا پیروز می شوید و بالا می روید.

لوک اویتنهاو می گوید :
21- تعبیر خواب بالا رفتن از یک طناب : به بیراهه میروید

تعبیر خواب پریدن با طناب

22- اگر در خواب دیدید که از روی طناب می پریدید یا به اصطلاح طناب بازی می کردید تعبیرش این است که به خاطر کارهای مفیدی که انجام داده اید به زودی پاداش خواهید گرفت.

تعبیر خواب بالا رفتن از طناب

23- اگر درخواب دیدید که به کمک طناب از تپه بالا می رفتید تعبیرش این است که شغل سودآوری خواید یافت و در آن بسیار موفق خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید :
24ـ اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، تعبیرش آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می برید .
25ـ اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، تعبیرش آن است که در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد .

تعبیر خواب طناب بستن به کمر

26- اگر درخواب دیدید که طناب را به دور کمر خود می بستید تعبیرش این است که عزم خود را جزم کرده اید تا کار بزرگی انجام دهید. اگر تمایلی برای بستن به کمر خود نداشتید تعبیرش این است که مشکلات زناشویی دارید و به زودی طلاق خواهید گرفت.

تعبیر خواب طناب بستن

27- اگر در خواب دیدید که کسی را با طناب می بندید تعبیرش این است که نمی خواهید رازتان پیش کسی آشکار شود.
28- اگر در خواب دیدید کسی دور دست شما طناب می پیچید تعبیرش این است که احتمالا به حقه شما پی برده اند و قصد دارند فریب شما را آشکار کنند.

تعبیر خواب روی طناب راه رفتن

29- اگر در عالم رویا دیدید که روی طناب راه می روید تعبیرش این است که اتفاقی عجیب و غیر منتظره برایتان رخ خواهد داد که شما را شگفت زده می کند.

تعبیر خواب خریدن طناب

30- اگر در خواب دیدید که طناب خریدید تعبیرش این است که مایل هستید به زودی ازدواج کنید و تغییرات خوبی در زندگی تان بدهید.

تعبیر خواب باز شدن گره طناب

31- تعبیر باز کردن گره طناب در خواب نشانه برآورده شدن حاجت ها و رسیدن به آرزوهاست. شما توانایی انجام هر کاری را دارید .

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر خواب گره زدن طناب آن است که شما به کسی آزار خواهید رساند

تعبیر خواب طناب پاره شده

33- تعبیر دیدن طناب پاره در خواب نشانه نفرت از دیگران است. شما دوست دارید هر چه زودتر ارتباطتان را با دیگران قطع کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
34- تعبیر پاره کردن طناب در خواب ، آن است که بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید کرد .

تعبیرخواب طناب دور گردن

35- اگر درخواب دیدید که طناب را دور گردنتان گره زده بودید تعبیرش این است که از زندگی خسته شده اید زیرا افراد زیادی دل شما را شکسته اند.

تعبیر خواب بستن دستها با طناب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :
36- تعبیر خواب شما را با طناب بسته اند : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شود .
37- تعبیر خواب دیگران را با طناب بسته اند : دردسرها شما را کلافه خواهند کرد .
38- تعبیر خواب اشخاصی شما را با طناب می بندند : دریک دام می افتید .
39- شما دیگران را با طناب می بندید : پریشانی و ضرر مالی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید که رخت های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی . البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه گیری شود .
41- اگر خواب دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته اند و از زمین پای شما بلند می شود شان و مقام و مرتبه شما بالا می رود و ارتقا می یابید ، محبوب می شوید . غالبا کسانی که طناب در خواب می بینند در همین دو زمینه است . یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد . حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعی . مسئله مرگ با دار در این نوع خواب ها مطرح نمی شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید و دار را برمی گزیند . اگر از طناب پایین بیایید باز تنزل شان است .
42- اگر خواب ببینید که دست های شما را با طناب بسته اند کاری پیش می آید که نمی توانید انجام دهید و در واقع وا می مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی توانید .
43- اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده اید .

آنلی بیتون می‌گوید :
44ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد .

تعبیر خواب بافتن طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
45- اگر دیدید طناب می بافید پیمان می بندید یا نذر می کنید .

ترجمه : معصومه راهی

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (16 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !