دلگرم
امروز: جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر دیدن رفیق در خواب
8
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن دوست و رفیق تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن رفیق در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب دوست دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دوست ( دیدن خواب رفیق ، خواب دوستان دیدن ، تعبیر خواب دیدن دوست قدیمی ، تعبیر خواب دوست جدید و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

دیدن خواب دوستان

1- خواب دوستان دیدن بسیار شایع و متداول است. دوستان بخش های جدا نشدنی از زندگی ما هستند. این افراد برخی جنبه های شخصیتی مارا نشان می دهند. دوستان سمبل ترس و نگرانی و شرایط ناگوار یا خوشایند هستند.
2- دیدن خواب دوست نماد خوشحالی و خوشبختی و گاهی نماد بدبختی و غم و اندوه است.
3- اگر خواب دیدید که منتظر دوستی هستید تعبیرش این است که قرار است دوستتان کاری برایتان انجام دهد و شما منتظر او هستید.
4- اگر در خواب دیدید که دوستانتان به نوک قله رسیدند و به آنجا صعود کردند تعبیرش این است که شما و دوستانتان موفق خواهید شد و بسیار قدرتمند هستید. اما اگر آن ها را در پایین کوه دیدید تعبیرش این است که از دوستان خود غفلت کردید.

لوک اویتنهاو می گوید :
5- تعبیر دوست بد در خواب : اعلان خطر
6- تعبیر خواب دیدار اتفاقی با دوست : اتفاق غیر منتظره
7- تعبیر خواب ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد
8- تعبیر خواب دوست عصبانی : بیماری
9- تعبیر خواب دیدن چند دوست : غصه های زود گذر

آنلی بیتون می‌گوید :
10ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .
11ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .
12- اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد .
15ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .
16- ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید. 17- اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمه دوستانتان بگذرید نشانه آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .
18- اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانه آن است که فردی می کوشد رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .
19- اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می رود ، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید .
20- ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .
21- اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .
22- اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .


تعبیر خواب دیدن دوست قدیمی

23- دوست قدیمی در خواب و یا دیدن خواب ملاقات با دوستی که مدتهاست او را ندیده اید این است که دوستانتان به شما فکر میکنند و یا شاید به کمک شما احتیاج دارند.
24- اگر خواب دیدید که دوست قدیمی خود را در خواب ملاقات کردید تعبیرش عین واقعیت است و به زودی یاد خاطرات را با دیدن آن ها زنده خواهید کرد.
25- تعبیر خواب دیدن دوست دور : اگر در خواب شخصی را دیدید که از شما دور است تعبیرش این است این شخص به نوعی نیاز به کمک شما دارد. شاید بیمار شده است یا مشکل مالی برایش پیش آمده است.


تعبیر خواب دوست جدید

لوک اویتنهاو می گوید :
26- تعبیر دوست جدید در خواب ، خوشبختی است


تعبیر خواب دیدن دوست در خانه

27- اگر خواب دیدید که دوستتان را در خانه ملاقات کردید تعبیرش این است که دوستان بسیار خوب و نزدیکی دارید و آن ها را به خانه خود دعوت می کنید. این خواب پیامی است که به شما میگوید سعی کنید دوستان واقعی خود را از دست ندهید.
28- اگر خواب دیدید که دوستتان علاقه ای به ملاقات با شما ندارد تعبیرش این است که سعی کنید برای کسی ارزش قائل شوید که برایتان ارزش قائل شود. این خواب نشانه آشکار شدن ذات دوستانتان است.

تعبیر خواب دوست خوب

29- تعبیر خواب دیدن دوست خوب رسیدن خبرهای شادی بخش است


تعبیر خواب دعوا با دوست

30- تعبیر دعوا کردن دوستان با هم نشانه مشکلات مالی و عدم موفقیت در پروژه های شماست. این خواب همچنین نشانه این است که از بعضی دوستان خود غافل هستید.

آنلی بیتون می‌گوید :
31ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانة آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .


تعبیر خواب دوست خوشحال

32- اگر درخواب دیدید که دوستانتان از ملاقات با شما خوشحال هستند و بلند بلند میخندید و شادی می کردند تعبیرش این است که روزهای خوش زندگی در راه است.


تعبیر خواب ناراحتی دوست

33- اگر خواب دیدید که دوستانتان ناراحت هستند تعبیرش، ناراحتی و غم و استرس و دردسرهای دوران دوستی است. اگر دوستانتان واقعا در واقعیت ناراحت هستند سعی کنید به آن ها کمک کنید. این خواب این پیام را به شما می رساند که نسبت به هم بی تفاوت نباشید.


تعبیر خواب گریه دوست قدیمی

34- اگر در خواب دیدید که دوست قدیمی تان گریه میکند تعبیرش این است مشکلات و بدبختی انتظارتان را می کشد.


تعبیر خواب بیماری دوست

35- تعبیر خواب دیدن دوست بیمار نشانه این است که از لحاظ بهداشتی و سلامت دچار مشکل بزرگی شده اید.


تعبیر خواب مرگ دوست

36- تعبیر دیدن دوست مرده در خواب به این معنی است که مشکلی در زندگی او پیش آمده که ممکن است او را تا مرز خودکشی برساند. سعی کنید از او کمک بگیرید تا مشکلش حل شود.

لوک اویتنهاو می گوید :
37- تعبیر خواب مرگ یک دوست ، خبر غیر منتظره است


تعبیر خواب خیانت دوست

38- تعبیر خواب خیانت دوست ( پسر ) این است که برخی از دوستانتان بسیار غیر قابل اطمینان هستند. نباید به راحتی به آن ها اعتماد کنید.


تعبیر خواب عروسی دوست

39- تعبیر عروسی دوست در خواب این است که به زودی یکی از آنها ازدواج خواهد کرد.


تعبیر خواب سفر با دوستان

40- اگر در خواب دیدید که با دوستان خود به سفر رفتید تعبیرش این است که به زودی میانه شما با آن ها به هم خواهند خورد و از هم جدا می شوید.


تعبیر خواب تفریح با دوستان

41- تعبیر خواب تفریح رفتن با دوستان این است که به زودی خبرهای خوبی از دوستانتان خواهید گرفت.


تعبیر خواب دروغ گفتن به دوست

42- اگر در خواب دیدید که به دوستانتان دروغ گفتید تعبیرش این است که به آن ها اعتمادی ندارید و دوست ندارید آن ها از زندگی تان سر در بیاورند.


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب در آغوش گرفتن : 24 نشانه و تعبیر دیدن خواب بغل کردن ...

53 تعبیر و تفسیر بوسه دادن و بوسیدن در خواب | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (8 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
مبینا رستمی | ۵ ماه پیش
در خواب دیدم ک با دوتا از دوستام ب گوشی فروشی رفتیم تا گدشی رفیقمو ک خرابه درست کنیم
1
2
hits