هجری قمری

درگذشت ستار خان سردار ملي(1332 ق)

درگذشت ستار خان سردار ملي(1332 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ورود قزاقان روسي به تبريز(1338 ق)

ورود قزاقان روسي به تبريز(1338 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي شاعر و استاد بزرگ ادب فارسي(691 ق)

وفات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي شاعر و استاد بزرگ ادب فارسي(691 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تصرف گرگان و مازندران توسط طغرل سلجوقي(432 ق)

تصرف گرگان و مازندران توسط طغرل سلجوقي(432 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
انقراض دولت بني ‏اميه پس از قتل مروان حِمار آخرين خليفه‏ ي اُموي(132 ق)

انقراض دولت بني ‏اميه پس از قتل مروان حِمار آخرين خليفه‏ ي اُموي(132 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت دانشمند برجسته بهاءالدين عاملي معروف به شيخ بهايي (953 ق)

ولادت دانشمند برجسته بهاءالدين عاملي معروف به شيخ بهايي (953 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت حكيم و فيلسوف شهير سيدمحمدكاظم لواساني معروف به عصّار (1394 ق)

رحلت حكيم و فيلسوف شهير سيدمحمدكاظم لواساني معروف به عصّار (1394 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات عالم جليل غلامرضا يزدي كوچه بيوكي (1378 ق)

وفات عالم جليل غلامرضا يزدي كوچه بيوكي (1378 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
پايان جنگ دوم ايران و روس با شكست عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه قاجار(1242 ق)

پايان جنگ دوم ايران و روس با شكست عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه قاجار(1242 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد علي بن يوسف آمِدي فقيه واديب برجسته(559 ق)

تولد علي بن يوسف آمِدي فقيه واديب برجسته(559 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت فقيه جليل و عالم مجاهد آيت‏ اللَّه محمد غروي كاشاني (1398 ق)

درگذشت فقيه جليل و عالم مجاهد آيت‏ اللَّه محمد غروي كاشاني (1398 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
پذيرش خلافت توسط امام علي(ع) پس از قتل عثمان در مدينه(35 ق)

پذيرش خلافت توسط امام علي(ع) پس از قتل عثمان در مدينه(35 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
نزول سوره‏ ي دهر در شأن امام علي(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسين(ع) و روز خانواده

نزول سوره‏ ي دهر در شأن امام علي(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسين(ع) و روز خانواده

۶ سال پیش
درگذشت علامه سيد ناصر حسين موسوي هندي فقيه اصولي و محدث(1361 ق)

درگذشت علامه سيد ناصر حسين موسوي هندي فقيه اصولي و محدث(1361 ق)

۶ سال پیش
درگذشت ابن سراج ادیب و شاعر بغدادي(316ق)

درگذشت ابن سراج ادیب و شاعر بغدادي(316ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات دانشمند شهیر،علامه بحرالعلوم (1212ق)

وفات دانشمند شهیر،علامه بحرالعلوم (1212ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آيت اللَّه حاج شيخ رضا مدني كاشاني مرجع و عالم برجسته‏ ي ديني(1412ق)

رحلت آيت اللَّه حاج شيخ رضا مدني كاشاني مرجع و عالم برجسته‏ ي ديني(1412ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت آيت ‏اللَّه شيخ مرتضي آشتياني رئيس حوزه‏ ي علميه ‏ي مشهد(1365 ق)

درگذشت آيت ‏اللَّه شيخ مرتضي آشتياني رئيس حوزه‏ ي علميه ‏ي مشهد(1365 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
روز مباهله‏ ي پيامبر اسلام(ص) با مسيحيان نجران(10 ق)

روز مباهله‏ ي پيامبر اسلام(ص) با مسيحيان نجران(10 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
انگشتر بخشي حضرت اميرالمؤمنين(ع) در حال ركوع نماز

انگشتر بخشي حضرت اميرالمؤمنين(ع) در حال ركوع نماز

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت آيت ‏اللَّه حاج شيخ مرتضي نجفي بروجردي در نجف اشرف به دست دشمنان اسلام(1418ق/1ارديبهشت 1377ش)

شهادت آيت ‏اللَّه حاج شيخ مرتضي نجفي بروجردي در نجف اشرف به دست دشمنان اسلام(1418ق/1ارديبهشت 1377ش)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت مسعودي مورخ و دانشمند بزرگ شيعه(345 ق)

درگذشت مسعودي مورخ و دانشمند بزرگ شيعه(345 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت محدث بزرگ آيت‏ اللَّه حاج شيخ عباس قمي صاحب مفاتيح الجَنان(1359 ق)

رحلت محدث بزرگ آيت‏ اللَّه حاج شيخ عباس قمي صاحب مفاتيح الجَنان(1359 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات آيت ‏اللَّه حاج شيخ مجتبي قزويني فيلسوف بزرگ و عارف و اصل(1386 ق)

وفات آيت ‏اللَّه حاج شيخ مجتبي قزويني فيلسوف بزرگ و عارف و اصل(1386 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
آغاز دومين دوره ‏ي جنگ‏ هاي ايران و روسيه(1241 ق)

آغاز دومين دوره ‏ي جنگ‏ هاي ايران و روسيه(1241 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
درگذشت عارف نامدار خواجه عبداللَّه انصاري معروف به پير هرات(481 ق)

درگذشت عارف نامدار خواجه عبداللَّه انصاري معروف به پير هرات(481 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
شهادت ميثم تمار از ياران مُخلص امام علي(ع) در كوفه(60 ق)

شهادت ميثم تمار از ياران مُخلص امام علي(ع) در كوفه(60 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت آخوند ملامحمد كاظم خراساني استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي نجف(1329 ق)

رحلت آخوند ملامحمد كاظم خراساني استاد بزرگ حوزه‏ ي علميه‏ ي نجف(1329 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
قتل آغامحمدخان قاجار مؤسس و اولين پادشاه سلسله‏ ي قاجاريه(1211 ق)

قتل آغامحمدخان قاجار مؤسس و اولين پادشاه سلسله‏ ي قاجاريه(1211 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
باز پس گرفتن هرات توسط شاه طهماسب اول(936 ق)

باز پس گرفتن هرات توسط شاه طهماسب اول(936 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
تولد ابن ‏قَفَطي نويسنده‏ ي نامدار اسلام(568 ق)

تولد ابن ‏قَفَطي نويسنده‏ ي نامدار اسلام(568 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
رحلت عارف الهي و عالم رباني آيت ‏اللَّه سيدعبدالكريم كشميري در قم(1419 ق)

رحلت عارف الهي و عالم رباني آيت ‏اللَّه سيدعبدالكريم كشميري در قم(1419 ق)

۶ سال پیش
مرگ آبا قا خان ايلخان مغول(680ق)

مرگ آبا قا خان ايلخان مغول(680ق)

۶ سال پیش
تولد فقيه مجاهد سيدمحمد طباطبايي از رهبران اصلي نهضت مشروطه(1258 ق)

تولد فقيه مجاهد سيدمحمد طباطبايي از رهبران اصلي نهضت مشروطه(1258 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
ولادت فقيه فاضل، استاد متأخرين آيت ‏اللَّه شيخ مرتضي انصاري(1214 ق)

ولادت فقيه فاضل، استاد متأخرين آيت ‏اللَّه شيخ مرتضي انصاري(1214 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
وفات حكيم و سياستمدار بزرگ خواجه نصيرالدين طوسي(672 ق)

وفات حكيم و سياستمدار بزرگ خواجه نصيرالدين طوسي(672 ق)

۲۰۲۰ سال پیش
عيد سعيدغديرخم و انتخاب ‏اميرالمؤمنين ‏امام ‏علي(ع) به ‏جانشيني پيامبراسلام(10ق)

عيد سعيدغديرخم و انتخاب ‏اميرالمؤمنين ‏امام ‏علي(ع) به ‏جانشيني پيامبراسلام(10ق)

۲۰۲۰ سال پیش
گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهيم خليل(ع)

گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهيم خليل(ع)

۶ سال پیش
پايان طوفان نوح و قرار گرفتن كشتي حضرت نوح(ع) در كوه جودی

پايان طوفان نوح و قرار گرفتن كشتي حضرت نوح(ع) در كوه جودی

۲۰۲۰ سال پیش
وفات فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه سيدمرتضي فيروز آبادي(1410 ق)

وفات فقيه بزرگوار آيت ‏اللَّه سيدمرتضي فيروز آبادي(1410 ق)

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم