پیش بینی وضعیت آب و هوای اراک

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

اراک

پوشیده از ابر
رطوبت: 24%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۷ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter