پیش بینی وضعیت آب و هوای اراک

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

اراک

آفتابی
رطوبت: 21%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۲ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
31°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter