پیش بینی وضعیت آب و هوای زنجان

کمینه دما

۱۴ °

بیشینه دما

۳۱ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

زنجان

آفتابی
رطوبت: 25%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter