پیش بینی وضعیت آب و هوای زاهدان

کمینه دما

۲۵ °

بیشینه دما

۴۰ °

سرعت باد

۲۶ کیلومتر در ساعت

زاهدان

آفتابی
رطوبت: 10%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۲۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
40°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter