پیش بینی وضعیت آب و هوای زاهدان

کمینه دما

۳۰ °

بیشینه دما

۴۲ °

سرعت باد

۴۳ کیلومتر در ساعت

زاهدان

آفتابی
رطوبت: 10%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۱ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
40°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter