پیش بینی وضعیت آب و هوای زاهدان

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۳۹ کیلومتر در ساعت

زاهدان

صاف
رطوبت: 33%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۵۸ عصر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
23°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۷°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۰۴:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter