پیش بینی وضعیت آب و هوای طوس

کمینه دما

۲۱ °

بیشینه دما

۳۱ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

طوس

آفتابی
رطوبت: 10%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۵۲ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
34°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter