پیش بینی وضعیت آب و هوای تنکابن

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

تنکابن

صاف
رطوبت: 88%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۰۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
20°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۲۴°
بارش باران
۱۲:۳۰ ۲۶°
بارانی
۱۸:۳۰ ۲۶°
بارش باران
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
بارانی
۰۶:۳۰ ۲۴°
بارانی
۱۲:۳۰ ۲۵°
بارش باران
۱۸:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۷°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۲۵°
باران رگبار
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۲۱:۳۰ ۱۹°
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۱°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
۲۱:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۰°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۱°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۰°
باران آرام
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۰°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۱°
بارش باران
۲۱:۳۰ ۲۲°
بارش باران
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
بارش باران
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیم ابری و بارانی
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۴°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۵°
بارانی
۲۱:۳۰ ۲۴°
بارانی

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter