پیش بینی وضعیت آب و هوای تنکابن

کمینه دما

۱۰ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

تنکابن

نیمه ابری
رطوبت: 74%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۸ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
نیم ابری و بارانی
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter