پیش بینی وضعیت آب و هوای تبریز

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۳۲ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

تبریز

نیمه ابری
رطوبت: 18%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۵۲ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
30°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter