پیش بینی وضعیت آب و هوای تبریز

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

تبریز

آفتابی
رطوبت: 20%
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۶ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter