پیش بینی وضعیت آب و هوای شیراز

کمینه دما

۱۹ °

بیشینه دما

۳۰ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

شیراز

آفتابی
رطوبت: 15%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۵۱ عصر
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter