پیش بینی وضعیت آب و هوای شیراز

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

شیراز

باران و رعد وبرق
رطوبت: 23%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۳۶ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۵°
بارش باران
۱۸:۳۰ ۲۱°
ابری
جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۱۶°
باران رگبار
۰۶:۳۰ ۱۳°
بارانی
۱۲:۳۰ ۱۸°
باران آرام
۱۸:۳۰ ۱۹°
ابری
۲۲:۳۰ ۱۶°
نیم ابری و بارانی
شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۳°
باران رگبار
۱۰:۳۰ ۱۵°
بارانی
۱۶:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۵°
نیم ابری و بارانی
یکشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۱°
بارش باران
۱۰:۳۰ ۱۵°
۱۶:۳۰ ۱۷°
نیم ابری و بارانی
۲۲:۳۰ ۱۲°
نیم ابری و بارانی
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۹°
۱۰:۳۰ ۱۴°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۹°
بارش باران
۱۰:۳۰ ۱۴°
باران رگبار
۱۶:۳۰ ۱۶°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۱۳°
باران رگبار
پنج شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۲°
بارش باران
۱۰:۳۰ ۱۵°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر

آب و هوای دیگر شهرهای ایران