پیش بینی وضعیت آب و هوای شیراز

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۰ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

شیراز

صاف
رطوبت: 16%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۲ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
13°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۷°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter