پیش بینی وضعیت آب و هوای شیراز

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

شیراز

باران و رعد وبرق
رطوبت: 23%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۳۶ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter