پیش بینی وضعیت آب و هوای شهرکرد

کمینه دما

۲ °

بیشینه دما

۱۰ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

شهرکرد

نیمه ابری
رطوبت: 26%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۳ عصر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
12°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۳۰ ۸°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۸°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳°
ابری
۱۰:۳۰ ۹°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴°
نیمه ابری
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۴°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۹°
ابری
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter