پیش بینی وضعیت آب و هوای سرخس

کمینه دما

۲۷ °

بیشینه دما

۴۵ °

سرعت باد

۲۰ کیلومتر در ساعت

سرخس

آفتابی
رطوبت: 33%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۰ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۳ عصر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
30.6°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter