پیش بینی وضعیت آب و هوای سرخس

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۳۵ کیلومتر در ساعت

سرخس

آفتابی
رطوبت: 42%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۴:۵۵ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
27°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۶°
ابری
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
ابری
۰۹:۳۰ ۱۷°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter