پیش بینی وضعیت آب و هوای سرخس

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۵ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

سرخس

نیمه ابری
رطوبت: 31%
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۲ عصر
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
22°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ ۱۸°
ابری
۱۸:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۳°
ابری
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۰°
ابری
۲۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter