پیش بینی وضعیت آب و هوای سرخس

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۳۵ کیلومتر در ساعت

سرخس

آفتابی
رطوبت: 42%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۴:۵۵ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
27°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰ ۴°
ابری
۱۸:۳۰ ۴°
باران آرام
پنج شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۸°
ابری
۱۸:۳۰ ۹°
نیمه ابری
جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۴°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۶°
ابری
۲۲:۳۰ ۱۲°
ابری
شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۶°
باران آرام
۲۲:۳۰ ۱۶°
بارانی
یکشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۵°
بارانی
۱۰:۳۰ ۱۴°
بارانی
۱۶:۳۰ ۱۷°
باران آرام
۲۲:۳۰ ۱۳°
بارانی
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۲°
بارانی
۱۰:۳۰ ۱۳°
بارانی
۱۶:۳۰ ۱۴°
بارانی
۲۲:۳۰ ۱۱°
بارانی
سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۹°
ابری
۱۰:۳۰ ۱۲°
ابری
۱۶:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۶°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۱°
ابری
۲۲:۳۰ ۱۶°
ابری
پنج شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۳°
بارانی
۱۰:۳۰ ۱۷°
بارانی
۱۶:۳۰ ۲۱°
بارانی
۲۲:۳۰ ۱۷°
باران آرام

آب و هوای دیگر شهرهای ایران