پیش بینی وضعیت آب و هوای نجف آباد

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۶ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

نجف آباد

آفتابی
رطوبت: 10%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۱۶ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter