پیش بینی وضعیت آب و هوای مسجد سلیمان

کمینه دما

۲۹ °

بیشینه دما

۴۳ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

مسجد سلیمان

صاف
رطوبت: 14%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter