پیش بینی وضعیت آب و هوای مسجد سلیمان

کمینه دما

۳۱ °

بیشینه دما

۴۳ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

مسجد سلیمان

آفتابی
رطوبت: 3%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۱ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
43°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter