پیش بینی وضعیت آب و هوای مشهد

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

مشهد

آفتابی
رطوبت: 45%
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۰۳ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
18°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ -۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۸°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۰°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ -۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳°
۲۱:۳۰ ۱°
یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۱°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۳°
نیمه ابری
سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
بارانی
۰۹:۳۰ ۵°
بارانی
۱۵:۳۰ ۵°
بارانی
۲۱:۳۰ ۳°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۵°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲°
نیمه ابری
جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۷°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران