پیش بینی وضعیت آب و هوای مشهد

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

مشهد

آفتابی
رطوبت: 45%
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۰۳ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
18°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۴°
نیمه ابری
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۸°
ابری
۱۵:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۱۶°
ابری
۱۵:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۹°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter