پیش بینی وضعیت آب و هوای مشهد

کمینه دما

۲۶ °

بیشینه دما

۳۸ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

مشهد

آفتابی
رطوبت: 44%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۹ عصر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
25°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter