پیش بینی وضعیت آب و هوای مرودشت

کمینه دما

۲۴ °

بیشینه دما

۳۵ °

سرعت باد

۲۶ کیلومتر در ساعت

مرودشت

صاف
رطوبت: 5%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۰۲ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter