پیش بینی وضعیت آب و هوای مرودشت

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

مرودشت

نیمه ابری
رطوبت: 56%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۳۳ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
18°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۲°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۵°
بارانی
۱۸:۳۰ ۲۰°
باران آرام
جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۱۵°
بارانی
۰۶:۳۰ ۱۳°
بارانی
۱۲:۳۰ ۱۸°
بارانی
۱۸:۳۰ ۱۷°
بارش باران
۲۲:۳۰ ۱۵°
نیم ابری و بارانی
شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۳°
بارش باران
۱۰:۳۰ ۱۴°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۲۰°
بارش باران
۲۲:۳۰ ۱۳°
بارش باران
یکشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۲°
۱۰:۳۰ ۱۴°
باران رگبار
۱۶:۳۰ ۱۴°
۲۲:۳۰ ۱۱°
بارش باران
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۰°
نیم ابری و بارانی
۱۰:۳۰ ۱۴°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۸°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۳°
بارش باران
۱۰:۳۰ ۱۳°
باران رگبار
۱۶:۳۰ ۱۵°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۱۳°
باران رگبار
پنج شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۱۱°
۱۰:۳۰ ۱۳°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران