پیش بینی وضعیت آب و هوای خرمشهر

کمینه دما

۳۲ °

بیشینه دما

۴۵ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

خرمشهر

صاف
رطوبت: 26%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter