پیش بینی وضعیت آب و هوای خرمشهر

کمینه دما

۳۵ °

بیشینه دما

۴۶ °

سرعت باد

۳۳ کیلومتر در ساعت

خرمشهر

آفتابی
رطوبت: 14%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۲ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
43°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter