پیش بینی وضعیت آب و هوای خرم آباد

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

خرم آباد

آفتابی
رطوبت: 12%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter